Інформація про новину
  • Переглядів: 1482
  • Дата: 17-09-2018, 17:23
17-09-2018, 17:23

Транспорт речовин у плазмі крові

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Транспорт речовин у тварин. Кровоносн...
Наступна сторінка:   Транспорт газів у кровоносній системі

Поміркуйте

Розчинні речовини легко переносяться за допомогою крові, розчиняючись у її плазмі. А як транспортувати нерозчинні речовини?

Транспортна функція крові

Кров транспортує поживні речовини — білки, жири, вуглеводи, вітаміни, а також йони мікро- і макроелементів від травної системи до всіх клітин тіла.

З транспортом пов’язана екскреторна функція крові — виділення з організму кінцевих продуктів обміну речовин (сечовини, сечової кислоти тощо) або надлишкових речовин (солей, води).

Завдяки транспорту здійснюється й дихальна функція крові: від органів дихання до тканин та інших органів тіла кров транспортує кисень, а назад забирає вуглекислий газ.

Кров переносить також гормони, за допомогою яких здійснюється гуморальна регуляція роботи організму. Завдяки регуляторній функції крові підтримується сталість внутрішнього середовища організму, регулюються водний і сольовий баланс тканин, температура тіла, контролюються обмінні процеси і фізіологічні функції.

Також кров переносить імуноглобулі-ни — білки-антитіла імунної системи.

Транспортна функція крові здійснюється як плазмою, так і форменими елементами (клітинами) крові.

Плазма крові

Плазма крові — це рідка частина крові, що містить розчинені йони, неорганічні й органічні речовини, а також продукти клітинної дисиміляції. Плазма становить близько 55 % загального обсягу крові, тобто в людини це приблизно 2,5-3 літри. У її складі міститься 93 % води і 7 % розчинених речовин.

До органічних речовин плазми крові належать:

• білки плазми (альбуміни, глобуліни, фібриноген) — 7,8 %;

• глюкоза — 0,12 %;

• ліпіди — 0,8-1 %;

• нітрогеновмісні сполуки, що екскре-туються (сечовина, сечова кислота тощо) — 0,05 %;

• біологічно активні речовини (ферменти, гормони, вітаміни).

До неорганічних речовин плазми крові належать:

Транспортні білки плазми крові

У плазмі міститься кілька сотень білків, частина з яких здійснює транспорт речовин. Основними транспортними білками крові є альбумін, а-глобуліни і в>-глобуліни. Вони переносять сполуки, що погано розчиняються у воді,— жирні кислоти, гідрофобні гормони, жиророзчинні вітаміни, а також йони та інші речовини.

Близько 55 % від усіх білків, що містяться в плазмі крові людини, становить сироватковий альбумін. Він є неспецифічним транспортним білком і може зв’язуватися із широким колом речовин: металами, йона-ми, жирними кислотами, амінокислотами, ферментами тощо.

На відміну від альбуміну, деякі транспортні білки крові є вузько специфічними. Зокрема, церулоплазмін спеціалізований для переносу йонів Купруму, трансферин — йонів Феруму.

Спеціальні білки переносять стероїдні або інші гідрофобні гормони — тестостерон, кортизол, тироксин та інші. Існують також окремі переносники для гідрофобних вітамінів, зокрема A і D.

Ліпіди, що синтезуються у тканинах організму, переносяться плазмою крові у складі спеціальних комплексів з білками — ліпо-протеїнів.

Найважливіші транспортні білки плазми крові

Транспорт ліпідів

Жири не розчиняються у воді й тому не можуть бути перенесені кров’ю в чистому вигляді. Вони утворюють ліпопротеїни, білкова частина яких забезпечує перенесення всього комплексу кров’ю (мал. 29.1).

Мал. 29.1. Будова ліпопротеїнів. Зовнішня оболонка ліпопротеїну складається з гідрофільних білків і фосфо-ліпідів, а внутрішнє ядро містить жири і жироподібні речовини

Дізнайтеся більше

Чим вищий уміст ліпідів, тим нижча щільність ліпопротеїнів. Близько 60-70 % усього холестерину плазми крові концентрується в ліпопротеїнах низької щільності (ЛПНЩ). Якщо аналіз крові виявив підвищений уміст ЛПНЩ, це означає, що існує високий ризик атеросклерозу

Якщо баланс ліпідів у крові змінюється, виникають патологічні процеси, зокрема атеросклероз (мал. 29.2). Причинами таких порушень можуть бути ендокринні або спадкові захворювання, хвороби печінки, неправильне харчування, паління і надмірне вживання алкоголю.

Ключова ідея

Завдяки транспортній функції крові здійснюються також її дихальна, екскреторна, регуляторна і захисна функції. Транспортна функція крові здійснюється як плазмою, так і форменими елементами крові. Основними транспортними білками плазми крові є альбумін, а- і р-глобуліни. Ліпіди переносяться плазмою крові у складі комплексів з білками — ліпопротеїнів.

Запитання та завдання

1. Які важливі функції крові пов'язані з її головною функцією — транспортуванням речовин? 2. Чому багато речовин транспортуються в крові спеціальними переносниками, а не самостійно «добираються» до клітин? 3. Яким чином кров підтримує гомеостаз?

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Транспорт речовин у тварин. Кровоносн...
Наступна сторінка:   Транспорт газів у кровоносній системі^