Інформація про новину
  • Переглядів: 134
  • Дата: 1-03-2021, 19:23
1-03-2021, 19:23

6. Середовище текстового процесора

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  5. Архітектура комп'ютера. Технічні ха...
Наступна сторінка:   7. Робота з фрагментами тексту

Минули часи, коли текстові документи створювались на друкарських машинках. Нині майже всі документи створюють і опрацьовують на комп’ютері за допомогою текстового процесора та за потреби роздруковують на принтері (рис 6.1).

Від 2020 року з Національного класифікатора професій України зникла професія «Секретар-друкарка». Натомість з’явилась професія «Офісний службовець», основою якої стала комп’ютерна й інформаційно-комунікаційна грамотність

Текстові редактори

Пригадаємо, що текстовий редактор — це програмний засіб для створення та опрацювання текстових даних. До найпростіших комп’ютерних програм належить текстовий редактор Блокнот (рис. 6.2), який входить до стандартного пакета програм операційної системи (ОС) Windows.

Блокнот майже не має інструментів форматування тексту і призначений здебільшого для створення і редагування простих текстових документів

Ще один текстовий редактор WordPad (рис. 6.3) теж є стандартною прикладною програмою ОС Windows. Він призначений для опрацювання невеликих документів із можливістю форматування символів і абзаців, вставлення рисунків тощо

Існує багато текстових редакторів, що мають різне призначення і можливості. Так, для програмістів корисним є безкоштовний текстовий редактор Notepad++ (рис. 6.4). Він розпізнає синтаксис багатьох мов програмування, має можливість виокремлювати програмні блоки.

Текстовий процесор Microsoft Word

Сьогодні найпоширенішим текстовим редактором є Microsoft Word (далі Word), більшість із вас почали працювати з ним ще в 5 класі (рис. 6.5). Можливості Word дозволяють працювати не лише з текстовими, а й графічними об’єктами. Тому його називають текстовим процесором.

Слід зазначити, що версії Word від 2010 до 2019 року випуску різняться незначно. Навчившись користуватися Word 2013, з якою продовжуємо знайомитися, ви орієнтуватиметесь і в решті версій програми

Створення й збереження текстового документа

Отже, після запуску Word на екрані з’являється перелік останніх документів і вікно онлайн-пошуку шаблонів (рис 6 6) Можна знайти потрібний документ і відкрити шаблон

Створення текстового документа

Для створення порожнього документа потрібно клацнути зображення із написом Новий документ (рис. 6.6). Після цього відкриється вікно текстового процесора Word. Пригадаємо його об’єкти (рис. 6.7).

Збереження текстового документа

Як і інші офісні документи (презентації, електронні таблиці тощо), текстовий документ для подальшого використання слід зберегти.

Щоб зберегти текстовий документ, потрібно виконати такі дії:

1) на вкладці ФАЙЛ вибрати команду Зберегти (або Зберегти як);

2) зазначити місце збереження в одну з наявних у списку папок або

вибрати іншу папку, скориставшись кнопкою

3) ввести назву файлу в поле Ім'я файлу і натиснути кнопку Зберегти (для збереження наявного документа в іншу папку та/або з іншим іменем слід вибрати команду Зберегти як...).

Для повернення в режим редагування із будь-якого кроку збереження необхідно натиснути кнопку

Правила набору тексту

Вміння швидко набирати текст на комп’ютері дуже важливе. Разом з тим текст потрібно набирати грамотно. А для цього слід дотримуватися певних правил. Розглянемо деякі з них:

Правило

Приклади

Правильно

Неправильно

Під час друку між словами ставте лише один пропуск (проміжок)

Правила набору текстів

Розділовий знак (крапку, кому, двокрапку і т. п.) не відокремлюйте пропуском від попереднього слова

Привіт, друже!

Після кожного розділового знака ставте пропуск

З повагою, Марійка.

Текст, який береться в лапки або дужки, пропуском від них не відділяйте

(правила набору) «цифровий»

До і після дефіса не робіть пропуски

Людина-робот

До і після тире робіть пропуски

Книга — джерело знань

Не використовуйте клавішу Enter для переходу на новий рядок у межах одного абзацу (перехід відбувається автоматично)

Не ставте в кінці рядка знак переносу (це виконується автоматично)

Не вставляйте порожні рядки між абзацами (для цього існують міжабзацні та міжрядкові інтервали)

Закінчення таблиці

Комп’ютерний набір тексту, виконаний за всіма правилами, сприяє правильній автоматичній перевірці правопису, полегшує читання та сприймання тесту, спрощує подальшу роботу над документом.

«Гарячі» клавіші Word

Для підвищення швидкості введення та опрацювання текстів багато команд у Word можна викликати за допомогою клавіш. Такі клавіші і їхнє сполучення називають «гарячими», або «швидкими». Розглянемо деякі з них.

Клавіші та сполучення клавіш для редагування і форматування тексту:

Клавіші

Опис дії

Enter

Завершення абзацу і створення наступного з переведенням курсора на новий рядок

Shift + Enter

Переведення курсора на новий рядок без створення абзацу

Ctrl + B

Встановлення або скасування жирного накреслення

Ctrl + I

Встановлення або скасування курсивного накреслення

Ctrl + U

Встановлення або скасування підкреслення тексту однією рискою

Ctrl + Shift + D

Встановлення або скасування підкреслення тексту подвійною рискою

Ctrl + Shift + A

Встановлення або скасування оформлення тексту ВЕЛИКИМИ літерами

Shift + F3

Перемикання оформлення тексту: малими, або великими, або кожне слово з великої літери

Закінчення таблиці

Клавіші

Опис дії

Встановлення або скасування оформлення тексту верхнім індексом (надрядковий)

Встановлення або скасування оформлення тексту індексом (підрядковий)

Відкриття вікна Шрифт

Встановлення або скасування подвійного інтервалу між рядками

Встановлення або скасування полуторного інтервалу між рядками

Встановлення або скасування одинарного інтервалу між рядками

Вирівнювання вибраних абзаців за шириною

Вирівнювання вибраних абзаців по центру

Вирівнювання вибраних абзаців за правим краєм

Вирівнювання вибраних абзаців за лівим краєм

Клавіші та сполучення клавіш для переміщення документом:

Клавіші

Опис дії

При відкритті документа повернення до позиції курсора, де він був перед збереженням документа

Переміщення на сторінку вниз (при вимкненому NumLock)

Переміщення на сторінку вгору (при вимкненому NumLock)

Переміщення до наступного слова або до кінця області виділення

Переміщення до попереднього слова або до початку області виділення

Перехід на початок поточного абзацу

Перехід на початок наступного абзацу

Перехід на початок документа

Перехід у кінець документа

Перехід на початок поточного рядка

Перехід у кінець поточного рядка

Перевірка правопису

Текстовий процесор оснащений засобом, який дозволяє перевірити й виправити написання слів. Якщо слово в тексті підкреслюється червоною хвилястою лінією, це свідчить про можливу помилку.

Автоматична перевірка правопису

Щоб увімкнути автоматичну перевірку правопису, потрібно вибрати

Виклик контекстного меню для слова з помилкою (клацання по ньому правою кнопкою миші) дає змогу вибрати один із варіантів автоматичного виправлення помилки, або знехтувати нею (Пропустити все), або зберегти як правильний варіант для подальших перевірок (Додати до словника) (рис. 6.8).

Перевірка правопису вимикається автоматично, якщо кількість помилок у тексті перевищує максимальну кількість (2000).

Вибір мови перевірки правопису

Мову перевірки правопису можна змінити, якщо натиснути кнопку Мова у рядку стану і вибрати в діалоговому вікні мову (рис. 6.9).

У разі вимкненої автоматичної перевірки правопис можна перевірити й вручну. Для цього потрібно:

1) виділити фрагмент тексту;

2) клацнути кнопку Мова, що в рядку стану (рис. 6.9);

3) вибрати в діалоговому вікні Мова потрібну мову і клацнути кнопку OK (див. рис. 6.9);

4) на вкладці Рецензування натиснути кнопку Правопис і граматика (рис. 6.10).

Питання для самоперевірки

1. Що таке текстовий редактор; які текстові редактори вам відомі?

2. Чому текстовий редактор Word називають процесором?

3. Як запустити текстовий процесор і створити новий документ?

4. Назвіть кілька правил набору текстів.

5. Назвіть кілька «гарячих» клавіш для редагування та форматування тексту

6. Як увімкнути перевірку правопису у Word?

Вправа 6

1. Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.

2. Установіть: розмір сторінки — А4; поля — по 3 см; шрифт —

Arial; розмір шрифту — 11; накреслення — курсив; колір шрифту — синій.

3. Установіть: міжрядковий інтервал — одинарний; інтервали аб

зацу — перед 0 пт, після 10 пт.

4. Дотримуючись правил набору тексту, наберіть текст Державного

Гімну України.

Куплет і приспів розмістить в окремих абзацах (рис. 6.11). Приспів відформатуйте темно-жовтим кольором.

Виправте орфографічні помилки, слідкуйте, щоб не було червоного підкреслення.

5. Знайдіть в інтернеті зображення прапора України, скопіюйте його і вставте в текстовий документ

За потреби змініть розмір зображення. Розташуйте рисунок праворуч від тексту (див. рис. 6.11).

6. Збережіть документ із назвою Вправа 6.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 6 із автоматичною перевіркою результату

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 Попередня сторінка:  5. Архітектура комп'ютера. Технічні ха...
Наступна сторінка:   7. Робота з фрагментами тексту^