Інформація про новину
  • Переглядів: 165
  • Дата: 1-03-2021, 19:27
1-03-2021, 19:27

9. Структура складного текстового документа

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  8. Форматування даних
Наступна сторінка:   10. Зміст документа

Зазвичай великі за обсягом документи мають кілька розділів із наскрізною нумерацією сторінок. Для оформлення багатосторінкових документів дуже важлива сувора упорядкованість розміщення як розділів, так і заголовків, означень, приміток тощо.

Структурні елементи текстового документа

Під оформленням документа розуміють його зовнішню і внутрішню структуру

Структура документа — ієрархічна схема розміщення складових документа

Великі складні документи розбивають на частини, розділи, підрозділи, параграфи та інші структурні елементи (рис. 9. 1), відформатовані з дотриманням певних правил

Розглянемо таблицю:

Елемент

Опис

Форматування

шрифт

абзац

Заголовок (рис. 9.1, а)

Назва документа або його частини. Заголовки розподіляють за рівнями. Чим більш загальну інформацію описує заголовок, тим вищий його рівень

Накреслення жирне, міжрядковий інтервал щільніший, ніж основна частина документа. Заголовки вищого рівня оформляються вагоміше за нижчий (більші символи тощо)

Зазвичай вирівнювання по центру

Підпис (або Автор) (рис. 9.1, б)

Супровідна інформація до назви розділу або цитати

Шрифт менш помітний, ніж заголовок, або текст цитати. Зазвичай накреслення курсив. Якщо підпис стоїть угорі документа, то можливий більший шрифт, ніж в основному тексті

Зазвичай вирівнювання за правим краєм

Основний

текст

(рис. 9.1, в)

Найбільша за обсягом інформації частина документа

Шрифт нещільний і не фігурний, легкий для сприйняття

Зазвичай вирівнювання за шириною

Цитати, адреси, посилання на інші документи (рис. 9.1, г)

Виділена частина основного тексту

Зазвичай накреслення курсив

Фрагмент того самого абзацу

Важлива інформація (рис. 9.1, ґ)

Визначення, висновки, попередження або інша інформація, що потребує особливої уваги

Шрифт більший і/або щільніший порівняно з основним текстом

Зазвичай вирівнювання по центру

Допоміжна інформація (рис. 9.1, д)

Виноски, примітки, пояснення тощо

Шрифт дрібніший порівняно з основним текстом

Іноді застосовують більші відступи, ніж в основному тексті

Стильове оформлення документа

Форматування складних документів займає багато часу. Щоб прискорити цей процес у Word застосовують стильове оформлення.

Стиль — це іменована сукупність параметрів форматування об’єктів документа, які визначають його зовнішній вигляд.

Задати стильове оформлення виділеного об’єкта можна, вибравши певний стиль на вкладці Основне в групі Стилі (рис. 9. 2).

Щоб змінити стиль, потрібно:

1) відкрити контекстне меню стилю (клацнути віконце правою кнопкою миші);

2) вибрати команду Змінити;

3) у вікні Зміна стилю клацнути кнопку Формат;

4) налаштувати параметри для об’єктів цього стилю.

Після цього всі об’єкти, що мали такий стиль, змінять вигляд.

Шаблони документів

Погодьтеся, що досить часто нам доводиться створювати документи зі схожою структурою. У такому випадку доречно скористатися шаблонами

Шаблон — документ, який зберігається у файлі особливого формату та використовується як основа для створення нових документів

У Word файли шаблонів мають розширення.dotx (.dot).

Якщо користувач вирішить зберегти як шаблон документ, оформлений на власний розсуд, то слід відкрити вкладку Файл, зазначити місце збереження, назву і вибрати тип файлу — Шаблон Word (*.dotx). Після цього з’являється можливість створити новий документ на основі цього шаблону

Збережений шаблон (на відміну від файлу документа) буде захищений від випадкових змін доти, доки користувач не збереже інший документ із таким самим іменем у форматі шаблону

Під час запуску Word створюється документ на основі шаблону Normal.dotx.

За наявності доступу до інтернету Word дозволяє шукати і використовувати шаблони документів різного призначення. Це можна зробити зразу після запуску Word (див. рис. 6.6).

Щоб скористатись онлайн-шаблоном для створення документа, потрібно на вкладці Файл вибрати команду Створити і вибрати бажаний шаблон (рис. 9.3).

Розділи у Word

Іноді для сторінок, які містяться в різних частинах документа, необхідно встановити різні формати. Для цього документ ділять на розділи, встановлюючи в потрібних місцях відповідні розриви (рис. 9.4).

Розділ — структурна складова документа, яка завершується недрукованим символом розриву розділу.

Розриви розділів

Розрив розділу зазначає в документі місце, після якого можна задати інші розміри й орієнтацію паперу, ширину полів, джерело паперу для принтера, межі сторінки, кількість колонок тощо (рис. 9. 4).

Для вставлення розриву розділу потрібно:

1) клацнути на вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки елемент Розриви;

2) вибрати потрібний тип розриву розділу (рис 9. 5).

Тепер у документі для окремих розділів можна встановити різні розміри й орієнтацію паперу, ширину полів, джерело паперу для принтера, межі сторінки тощо

Для видалення розриву розділу потрібно на вкладці Основне увімкнути кнопку 1 — Відобразити всі знаки. Розриви розділів будуть показані подвійними пунктирними лініями, які можна видалити клавішами Delete або Backspace.

У разі вилучення розриву розділу видалиться також форматування розділу, який містився перед розривом. Його текст стане частиною наступного розділу та набуде його формату

Режим структури документа

Упорядковувати складові частини (розділи, параграфи) документа великого обсягу, наприклад підручника, зручно в режимі структури документа (рис. 9.6).

Режим Структура у Word дозволяє приховати основний текст і побачити лише заголовки розділів, параграфів тощо. В цьому режимі можна змінювати рівень заголовків, копіювати і переміщувати параграфи та розділи, переміщуючи відповідні заголовки.

Щоб увімкнути режим структури, потрібно на вкладці Вигляд у групі Подання вибрати команду Структура (рис. 9.7).

Колонтитули

Текстовий процесор дозволяє додати на сторінки документа колонтитули, в яких міститься допоміжна інформація.

Колонтитули — повідомлення, які розміщуються у верхньому або нижньому полі кожної сторінки документа.

Інформація, подана в колонтитулі, відображається на всіх сторінках документа або одного чи кількох розділів Розрізняють верхній, нижній і бічні колонтитули. Вони можуть містити номери сторінок, назву документа, поточного розділу або параграфа, прізвище автора, зображення тощо

Для встановлення колонтитула необхідно:

1) двічі клацнути в ділянці верхнього (або нижнього) краю поля або на вкладці Вставлення в групі Колонтитули вибрати відповідну команду

2) в полі введення колонтитула ввести його текст або на вкладці Конструктор (знаряддя для колонтитулів) у групі Вставлення вибрати потрібний інструмент (рис. 9.8);

3) налаштувати відображення колонтитула інструментами вкладки Конструктор (Знаряддя для колонтитулів) (рис. 9.8).

Для повернення до основного тексту документа на ньому слід двічі клацнути або клацнути кнопку

на вкладці Конструктор

(Знаряддя для колонтитулів) (рис. 9.8).

Для видалення колонтитула треба на ньому двічі клацнути, виділити його вміст і натиснути клавішу Delete або скористатись відповідними інструментами групи Колонтитули вкладки Конструктор (Знаряддя для колонтитулів) (рис. 9. 8).

Для створення окремого колонтитула для певного розділу документа, необхідно:

1) розбити текст на розділи;

2) двічі клацнути на верхньому/нижньому полі сторінки потрібного розділу;

3) на вкладці Конструктор (Знаряддя для колонтитулів) у групі Навігація вимкнути кнопку

Як у попередньому;

4) ввести потрібний вміст колонтитула;

5) подвійним клацанням перейти до основного тексту документа. Після цього можна змінювати вміст окремих колонтитулів, що не

впливатиме на колонтитули інших розділів документа

Посилання

У програмі Word разом із підготовкою документів, які призначено для друку, можна розробляти й електронні документи, які, зокрема, містять посилання.

Посилання (гіперпосилання) — частина документа (малюнок, текст тощо), клацанням по якій здійснюється перехід у певне місце документа або до іншого файлу, розміщеного на комп’ютері користувача або в інтернеті.

Для створення посилання потрібно:

1) виділити фрагмент тексту або графічний об’єкт;

2) на вкладці Вставлення (група Посилання) вибрати інструмент Гіперпосилання (рис. 9.9);

3) вибрати Гіперпосилання і зазначити, на який саме об’єкт створюється посилання (рис 9 9)

Для переходу за посиланням слід клацнути на посиланні лівою кнопкою, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Також можна створити або змінити посилання, якщо скористатися командою контекстного меню виділеного об’єкта Гіперпосилання Перед тим як створити посилання на якесь місце в документі, в тексті документа слід створити закладку, на яку воно вказуватиме

Для створення закладки потрібно:

1) виділити об’єкт або встановити курсор у потрібне місце документа;

2) вибрати інструмент

(вкладка Вставлення, група Посилання);

3) увести назву нової закладки, клацнути кнопку Додати у вікні зі списком закладок

Питання для самоперевірки

1. Назвіть і охарактеризуйте кілька структурних елементів текстового документа

2. У чому полягає стильове оформлення документа Word?

3. Чим використання шаблонів відрізняється від звичайних документів?

4. Що таке розділи в документі Word; у чому полягає особливість форматування розділу?

5. Що таке колонтитули і як їх налаштувати?

6. Як створити гіперпосилання в тексті документа?

Вправа 9

Створити й оформити текстовий документ із використанням різних стилів

1) Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ.

2) Знайдіть в інтернеті та скопіюйте в документ одну з дій п’єси Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч».

3) Для основного тексту дії встановіть стиль Звичайний.

Якщо назви твору немає, введіть її на початку документа і встановіть стиль Назва. У кінці документа введіть ім’я і прізвище автора твору, задайте стиль Строгий.

4) Установіть верхній колонтитул із поточною датою. Додайте в нижньому колонтитулі номери сторінок.

5) Зробіть назву твору посиланням на вебсторінку із цим твором.

6) Збережіть документ у форматі шаблону з назвою Вправа 9.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 9 із автоматичною перевіркою результату

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 Попередня сторінка:  8. Форматування даних
Наступна сторінка:   10. Зміст документа^