Інформація про новину
 • Переглядів: 1446
 • Дата: 3-04-2019, 04:42
3-04-2019, 04:42

Регуляція в рослин

Категорія: Біологія

Регуляція надходження й виділення речовин

У наземних рослин надходження мінеральних речовин і води відбувається через клітинні мембрани кореневих волосків та інших клітин у корені. Вода надходить у корінь за законами осмосу. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2015
 • Дата: 3-04-2019, 04:38
3-04-2019, 04:38

Поведінкові механізми збереження гомеостазу

Категорія: Біологія

Поведінка й підтримання гомеостазу

Для будь-якого виду тварин характерні різні власні види поведінки (пошук їжі, піклування про потомство, побудова гнізда тощо).

Завдяки природному добору формується «правильна» поведінка, що сприяє виживанню особини. А її нащадки успадковують саме таку модель поведінки. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1630
 • Дата: 3-04-2019, 04:38
3-04-2019, 04:38

Імунітет як засіб збереження гомеостазу

Категорія: Біологія

Імунна регуляція

До регуляторних систем, що забезпечують внутрішню сталість організму, належить також імунна система. Імунітет є здатністю організму відрізняти чужорідний біологічний матеріал від свого та нейтралізувати цей матеріал. Імунна система усуває чужорідні речовини, віруси і бактерії, що проникли в організм. Також імунна система підтримує життєдіяльність організму шляхом виведення власних мутантних або зношених клітин, білків, що відробили своє, та токсичних речовин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4826
 • Дата: 3-04-2019, 04:38
3-04-2019, 04:38

Терморегуляція. Водно-сольовий гомеостаз. Детоксикація

Категорія: Біологія

Терморегуляція

Систему фізіологічних процесів, що забезпечують підтримання сталої температури тіла, називають терморегуляцією.

Терморегуляція відбувається за принципом зворотного зв’язку (див. мал. 20.2, с. 45). Підвищення температури навколишнього середовища спричиняє в теплокровних тварин рефлекторне зниження обміну речовин і зменшення теплотворення, й навпаки — зниження температури рефлекторно підвищує інтенсивність метаболічних процесів із посиленням теплотворення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2616
 • Дата: 3-04-2019, 04:37
3-04-2019, 04:37

Нервова й гуморальна саморегуляція на рівні організму

Категорія: Біологія

Гомеостаз

Гомеостаз — властивість живого організму зберігати сталість внутрішнього середовища, а саме хімічного складу й основних фізіологічних функцій.

Якщо зовнішні умови, у яких живе організм, значно змінюються, то показники його внутрішнього середовища — хімічний склад, концентрація солей, температура, pH — можуть коливатися тільки у вузькому діапазоні. Інакше всі життєві функції організму порушуються.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2429
 • Дата: 3-04-2019, 04:36
3-04-2019, 04:36

Саморегуляція на тканинному рівні

Категорія: Біологія

Існування складних багатоклітинних організмів можливе завдяки координації біохімічних процесів, що відбуваються в їхніх клітинах. Така координація ґрунтується на міжклітинній комунікації й передачі сигналу всередину окремих клітин.

Спеціалізовані клітинні структури, що скріплюють клітини між собою і забезпечують міжклітинну комунікацію, називають міжклітинними контактами.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2533
 • Дата: 3-04-2019, 04:36
3-04-2019, 04:36

Саморегуляція на клітинному рівні

Категорія: Біологія

Внутрішньоклітинна сигналізація

Внутрішньоклітинна сигналізація необхідна для передачі зовнішніх сигналів до внутрішньоклітинних структур. Так, наприклад, клітина сприймає сигнали гормонів або нейромедіаторів. Гормони або нейроме-діатори називаються первинними посередниками. Вони взаємодіють із рецепторами на поверхні клітин. У відповідь на це в цитоплазмі клітин утворюються вторинні

Інформація про новину
 • Переглядів: 3055
 • Дата: 3-04-2019, 04:35
3-04-2019, 04:35

Саморегуляція на молекулярному рівні

Категорія: Біологія

Загальні шляхи регуляції активності ферментів

Регуляція активності ферментів спрямовує всі клітинні процеси. Ферменти здатні реагувати на внутрішній стан клітини й на зовнішні фактори, що впливають на неї. Така чутливість ферментів дає змогу відреагувати на зміни навколишнього середовища, пристосувати клітину до нових умов, дати відповідь на гормональні сигнали.

Інформація про новину
 • Переглядів: 10208
 • Дата: 3-04-2019, 04:35
3-04-2019, 04:35

Саморегуляція біологічних систем

Категорія: Біологія

Поняття саморегуляції

Будь-яка жива система, починаючи від клітини й закінчуючи біогеоценозом, постійно зазнає впливу ззовні різноманітних факторів. Змінюються температурні умови, вологість, закінчується їжа або посилюється міжвидова конкуренція. При цьому життєздатність будь-якої системи залежить від її вміння підтримувати свій склад на постійному рівні.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2808
 • Дата: 3-04-2019, 04:34
3-04-2019, 04:34

Міграції тварин

Категорія: Біологія

Більшість тварин постійно перебуває в русі. В осілих видів індивід або група індивідів (зграя) кожен день рухається за власною траєкторією, що пролягає в межах ареалу. Але в деяких випадках великі групи тварин вдаються до узгоджених подорожей — міграцій.

Назад Вперед
^