Інформація про новину
 • Переглядів: 3877
 • Дата: 4-04-2019, 17:48
4-04-2019, 17:48

Пояси освітленості на Землі. Визначення висоти Сонця над горизонтом та тривалості дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця

Категорія: Географія

Нахил земної осі відносно площини орбіти і рух Землі навколо Сонця еліпсоїдною траєкторією визначають умови формування на планеті

п’яти поясів освітленості. Різниця між ними полягає у висоті полуденного Сонця над горизонтом, довжині світлового дня й відповідно теплових умовах (мал. 2).

Інформація про новину
 • Переглядів: 2201
 • Дата: 4-04-2019, 17:48
4-04-2019, 17:48

Періодичність припливів. Зміна дня і ночі. Добова ритміка в географічній оболонці. Доба — одиниця часу. Основні види часу

Категорія: Географія

У результаті дії сили тяжіння Місяця на поверхні Світового океану виникають припливи й відпливи, висота яких залежить від багатьох чинників, наприклад рельєфу дна, глибини тощо. У Світовому океані двічі на добу відбувається приплив і відплив. Протягом місяця двічі бувають особливо сильні припливи, коли Місяць і Сонце стають в одну лінію й сила тяжіння Місяця доповнюється більш слабкою силою тяжіння Сонця.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1298
 • Дата: 4-04-2019, 17:47
4-04-2019, 17:47

Рухи Землі в Сонячній системі та Всесвіті. Сонячно-земні взаємодії. Вплив Місяця на Землю. Рух Землі навколо своєї осі. Полярне стиснення Землі. Сила Коріоліса

Категорія: Географія

Назвіть і коротко охарактеризуйте космічні тіла Сонячної системи (мал. 1).

Земля разом із Сонцем рухається в космосі. Вона здійснює два головні рухи: добовий, — навколо своєї уявної осі, та річний — навколо Сонця (365 діб 5 годин 48 хвилин і 46 секунд еліпсоїдною орбітою).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1319
 • Дата: 4-04-2019, 17:45
4-04-2019, 17:45

Масштаб і роздільна здатність знімків. Дешифрування знімків. Роль космічних знімків у картографії та географічних дослідженнях

Категорія: Географія

 

Знімок — це двовимірне зображення, отримане в результаті реєстрації технічними засобами власного й відбитого випромінювання та призначене для пошуку, якісного й кількісного вивчення об’єктів, явищ і процесів шляхом дешифрування, вимірювання й картографування. Найважливішими характеристиками знімка є: просторова, радіометрична, спектральна та часова розрізненість.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1278
 • Дата: 4-04-2019, 17:44
4-04-2019, 17:44

Аерофототопографічні та космічні зйомки. Види зйомок

Категорія: Географія

 

Аерофотографічні та космічні зйомки — це фотографування ділянок земної поверхні з літального апарата з метою створення картографічних матеріалів. Ділянки земної поверхні фотографують у межах рамок трапецій топографічних карт, прямолінійними та паралельними безперервними маршрутами в напрямку захід—схід або північ—південь (мал. 1).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1754
 • Дата: 4-04-2019, 17:44
4-04-2019, 17:44

Сфери практичного застосування ГІС. Дистанційне зондування Землі

Категорія: Географія

ГІС та геоінформаційні технології мають зараз широке застосування в різноманітних сферах і напрямках діяльності: кадастр (земельний, лісовий, нерухомості тощо); містобудування та муніципальне управління; проектування, будівництво, експлуатація об’єктів; геологічні дослідження; сільське, лісове та водне господарство; 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1486
 • Дата: 4-04-2019, 17:43
4-04-2019, 17:43

Функціональні можливості ГІС. Джерела даних та організація інформації в ГІС. Введення та виведення інформації в ГІС

Категорія: Географія

Пригадайте, як і для чого ви користувалися онлайн-картами за допомогою свого мобільного телефона. 2. Поясніть можливості, які надають ці карти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1265
 • Дата: 4-04-2019, 17:43
4-04-2019, 17:43

Поява та розвиток географічних інформаційних систем (ГІС). Програмне забезпечення ГІС (комерційні та відкриті системи)

Категорія: Географія

Одним із перших прикладів ГІС є Канадська (КанГІС, CANGIS), що була створена під керівництвом Р. Томлінсона (1963—1971 рр.). Головним її завданням було отримати статистичні результати для розробки планів раціонального землекористування у великих сільських районах Канади за результатами аналізу даних інвентаризації земель.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3827
 • Дата: 4-04-2019, 17:42
4-04-2019, 17:42

Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти

Категорія: Географія

Електронна карта — це картографічне зображення, ві-зуалізоване на відеоекрані на основі цифрових даних або баз даних ГІС. Вони підготовлені для зображення в комп’ютерному середовищі з використанням програмних і технічних засобів у прийнятій проекції, системі умовних знаків, із дотриманням правил оформлення та встановленої точності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1472
 • Дата: 4-04-2019, 17:42
4-04-2019, 17:42

Сутність, чинники й види генералізації. Способи картографічного зображення об'єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Написи на географічних картах

Категорія: Географія

Картографічна генералізація — процес відбору й узагальнення об’єктів реальної дійсності під час складання карт відповідно до їх призначення, масштабу та особливостей території картографування (мал. 1).

Назад Вперед
^