Інформація про новину
 • Переглядів: 890
 • Дата: 24-04-2019, 17:46
24-04-2019, 17:46

Кримінальна відповідальність. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Категорія: Правознавство

Тема 11. Кримінальна відповідальність

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати обставини, що виключають злочинність діяння

■ описувати підстави кримінальної відповідальності; підстави звільнення від кримінальної відповідальності

■ порівнювати необхідну оборону та крайню необхідність; крайню необхідність і діяння, пов'язане з ризиком

■ розрізняти фізичний і психічний примус; обставини, що виключають злочинність діяння, і підстави звільнення від кримінальної відповідальності

■ аналізувати правові ситуації на основі положень Кримінального кодексу Основні поняття: кримінальна відповідальність, необхідна оборона, крайня необхідність, уявна

оборона.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1397
 • Дата: 24-04-2019, 17:45
24-04-2019, 17:45

Вина, її види. Мотив і мета. Співучасть у вчиненні злочину

Категорія: Правознавство

Вина — психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом України, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

Умисел і його види (стаття 24 Кримінального кодексу):

Інформація про новину
 • Переглядів: 806
 • Дата: 24-04-2019, 17:45
24-04-2019, 17:45

Злочин. Ознаки, склад, види злочинів. Неосудність

Категорія: Правознавство

Тема 10. Злочин

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати ознаки злочину; види злочинів; стадії вчинення злочину; види співучасників злочину

■ описувати склад злочину; види вини; причинний зв'язок; мотив і мету злочину; форми співучасті у вчиненні злочину

■ розрізняти співучасників злочину

■ характеризувати види злочинів; стадії вчинення злочину

■ аналізувати правові ситуації на основі положень кку

Основні поняття: злочин, склад злочину, неосудність, вина; замах на злочин, співучасник злочину.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 840
 • Дата: 24-04-2019, 17:44
24-04-2019, 17:44

Кримінальне право. Кримінальний кодекс, його загальна характеристика, завдання та юридична дія

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ III

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 9. Загальна характеристика

кримінального права України

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати предмет і джерела кримінального права

■ описувати кримінальний кодекс україни, його дію відносно осіб у просторових та часових межах

■ характеризувати завдання та принципи кримінального кодексу україни основні поняття: кримінальне право, кримінальний кодекс україни.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 817
 • Дата: 24-04-2019, 17:43
24-04-2019, 17:43

Банківські операції. Заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства

Категорія: Правознавство

Банківські операції — комплекс взаємопов’язаних дій, угод та послуг, що здійснюються

банками, яким надане чинним законодавством виключне право на їх здійснення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 667
 • Дата: 24-04-2019, 17:43
24-04-2019, 17:43

Банківська система України

Категорія: Правознавство

Тема 8. Законодавство про банки та банківську діяльність

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати види банків в Україні

■ описувати банківську систему України; порядок створення банків в Україні

■ характеризувати основні банківські операції основні поняття: банк, нбу, банківська ліцензія, банківська таємниця.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1259
 • Дата: 24-04-2019, 17:42
24-04-2019, 17:42

Поняття та види податків і зборів. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Категорія: Правознавство

Податком є обов’язковий, безумовний платіж до бюджету, що стягується з платників податку, а збором є обов’язковий платіж до бюджету, що стягується з платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди.

Інформація про новину
 • Переглядів: 799
 • Дата: 24-04-2019, 17:42
24-04-2019, 17:42

Система оподаткування

Категорія: Правознавство

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати принципи системи оподаткування; об'єкти, суб'єкти оподаткування; види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства

■ розрізняти та підкріплювати прикладами загальнодержавні й місцеві податки і збори

■ описувати відповідальність за порушення податкового законодавства

■ аналізувати правові ситуації, використовуючи положення податкового законодавства

основні поняття: система оподаткування, податки, збори, мито.

Інформація про новину
 • Переглядів: 928
 • Дата: 24-04-2019, 17:41
24-04-2019, 17:41

Фінансова та бюджетна системи України

Категорія: Правознавство

Уся сукупність фінансових інститутів та ланок, органів держави та місцевого самоврядування у сфері фінансових відносин, норми та

інститути фінансового права, які використовуються для розподілу й використання фондів коштів, формують фінансову систему.

Інформація про новину
 • Переглядів: 685
 • Дата: 24-04-2019, 17:40
24-04-2019, 17:40

Поняття фінансового права

Категорія: Правознавство

Тема 6. Загальна характеристика

фінансового права України.

Вступ до бюджетного права України

опанування матеріалу дозволить:

■ називати суб'єкти та об'єкти фінансових правовідносин; етапи бюджетного процесу

■ описувати фінансові правовідносини; бюджетну систему україни

■ характеризувати предмет і метод правового регулювання галузі; бюджетний процес; доходи та видатки державного бюджету

основні поняття: фінансове право, бюджетна система, державний бюджет, доходи, видатки.

Назад Вперед
^