Інформація про новину
  • Переглядів: 1761
  • Дата: 6-05-2019, 15:35
6-05-2019, 15:35

Михайло Булгаков

Категорія: Зарубіжна література

1. У яких творах світової літератури порушуються питання провини й покарання?

2. Які засоби комічного ви знаєте?

3. Пригадайте євангельські сцени про Христа на суді в Пилата та розп’яття Ісуса. Як зображено Сина Божого та римського правителя Юдеї в Новому Заповіті?

4. Схарактеризуйте образ Мефістофеля в трагедії Й. В. Ґете «Фауст».

Інформація про новину
  • Переглядів: 1121
  • Дата: 6-05-2019, 15:34
6-05-2019, 15:34

Фантастика буденного, буденність фантастичного

Категорія: Зарубіжна література

1. Що таке гротеск та іронія? Наведіть приклади.

2. Пригадайте твори, у яких йшлося про перевтілення людини в тварину або рослину. Як у них пояснювалися причини метаморфози?

3. Що ви пам’ятаєте про поєднання реального та фантастичного у творах Свіфта, Ґете, Гофмана, Гоголя, Уайльда, інших письменників, творчість яких ви вже вивчали?

Інформація про новину
  • Переглядів: 3555
  • Дата: 6-05-2019, 15:33
6-05-2019, 15:33

Модерністська проза початку XX століття

Категорія: Зарубіжна література

1. Які важливі науково-технічні відкриття та винаходи здійснено на межі ХІХ-ХХ ст.? Як вони вплинули на суспільне життя загалом і на мистецтво зокрема?

2. Пригадайте або знайдіть у словнику чи Інтернеті, що таке натуралізм, неоромантизм, декаданс, імпресіонізм, символізм.

3. Що вам запам’яталося про модернізм та його представників із попередніх класів?

4. Із чим у вас асоціюються поняття «модерн», «модерний стиль», «модерністська література»?

Інформація про новину
  • Переглядів: 3313
  • Дата: 6-05-2019, 15:32
6-05-2019, 15:32

Об’єднавча місія німецького Просвітництва. Йоганн Вольфґанґ Ґете: вічний порив до світла

Категорія: Зарубіжна література

МОГУТНІЙ ДУХ ПІЗНАННЯ

 

1. Розкажіть про добу Просвітництва в Європі та її представників.

2. Які твори Й. В. Ґете ви вже читали?

3. Що таке трагедія? Пригадайте, які трагедії ви вивчали раніше.

Інформація про новину
  • Переглядів: 2829
  • Дата: 6-05-2019, 15:30
6-05-2019, 15:30

Література. Мораль. Людяність

Категорія: Зарубіжна література

1. Що таке діалог? Чи можна, на вашу думку, читання книги вважати діалогічним процесом? Якщо так, то з ким іще вступає в діалог читач, окрім автора?

2. Пригадайте, що ви знаєте про художній переклад. За яких умов роботу перекладача можна вважати вдалою?

 

^