Інформація про новину
 • Переглядів: 1835
 • Дата: 19-05-2019, 19:41
19-05-2019, 19:41

Підручник Географія 11 клас Гільберг читати онлайн

Категорія: Географія, Підручники

 Рік видання: 2019

 Видавництво: Оріон

 Автори: Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2588
 • Дата: 19-05-2019, 19:32
19-05-2019, 19:32

Геологічне середовище та екологічні властивості літосфери

Категорія: Географія

Літосфера має фундаментальні властивості, які слід ураховувати під час її вивчення й аналізу геологічного процесу, а також процесу еволюції літосфери. Найважливіші з них — мінливість, неоднорідність і дискретність.

Найважливішою властивістю літосфери є її мінливість.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2055
 • Дата: 19-05-2019, 19:31
19-05-2019, 19:31

Закономірності географічної оболонки

Категорія: Географія

Геогра-фічна оболонка — одне з основних понять географії як науки, введене в обіг на початку XX ст. Воно позначає оболонку всієї Землі, особливу природну систему. Географічною оболонкою Землі називають цілісну й неперервну оболонку, що складається з кількох частин, які взаємодіють одна з одною, проникають одна в одну, постійно обмінюються одна з одною речовинами й енергією.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2568
 • Дата: 19-05-2019, 19:31
19-05-2019, 19:31

Які рухи здійснює планета Земля

Категорія: Географія

 Земля — не ідеальна куля, вона сплюснута біля полюсів і розширена до екватора. Таке геометричне тіло називають сфероїдом, або еліпсоїдом обертання. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2311
 • Дата: 19-05-2019, 19:30
19-05-2019, 19:30

Сучасні картографічні джерела і технологи створення геозображень. Наукове і практичне застосування карт

Категорія: Географія

Електронні карти — невід’ємний атрибут сучасності, вони дозволяють отримати систематизовану й точну інформацію про географічний об’єкт або процес. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1762
 • Дата: 19-05-2019, 19:29
19-05-2019, 19:29

Карта та її елементи

Категорія: Географія

Усі картографічні твори створюють з використанням географічної основи, яка є однією з основних складових частин картографічного зображення. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 934
 • Дата: 19-05-2019, 19:29
19-05-2019, 19:29

Мета картографування міст

Категорія: Географія

Поміркуйте, що допоможе вам швидше знайти дорогу до школи, музею, театру, бібліотеки або визначити потрібну зупинку, коли ви перебуваєте в транспорті.

ПЛАНИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Як ви вже знаєте, план — це зменшене зображення невеликої території, виконане без урахування кривизни Землі за допомогою умовних позначень.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 8755
 • Дата: 19-05-2019, 19:28
19-05-2019, 19:28

Читання топографічних карт і вимірювання на них

Категорія: Географія

 Наочність топографічних карт і планів досягають використанням умовних знаків — спеціальних графічних символів, що позначають предмети, явища природного та штучного походження. Для відтворення на площині карти геометричних особливостей об’єктів застосовують позамасштабні, площинні (масштабні) та лінійні умовні знаки. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2612
 • Дата: 19-05-2019, 19:27
19-05-2019, 19:27

Топографічна карта: проекція, розграфлення, географічні та прямокутні координати

Категорія: Географія

 Топографія — наукова дисципліна, що детально вивчає вимірювання, потрібні для зображення порівняно невеликих частин поверхні Землі на топографічних картах і планах.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2795
 • Дата: 19-05-2019, 19:26
19-05-2019, 19:26

Головні завдання географії в сучасному світі

Категорія: Географія

Географія бурхливо розвивається. У XX ст. зроблено чимало нових відкриттів у всіх сферах географічної науки. Географія — наука, яка вивчає просторовий прояв природи, населення та господарства різних регіонів і Землі в цілому. Це ціла система природничих і суспільних наук. Усі вони вивчають будову географічної оболонки, її складових, причини розвитку тих чи інших природних явищ і процесів, аналізують соціально-економічні та екологічні проблеми тощо.

Назад Вперед
^