Інформація про новину
 • Переглядів: 266
 • Дата: 29-06-2020, 03:13
29-06-2020, 03:13

Az orosz költészet ezüstkora

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Az orosz költészet ezüstkora. Megjelenésének okai. Ezüstkor alatt az orosz irodalomban a XIX. század végének - a XX. század elejének, az orosz líra fejlődésének időszakát értjük. (Az aranykor - a XIX. század, a klasszikus orosz irodalom, A. Puskin, M. Lermontov és mások tevékenységének korszaka.) A XIX-XX. század fordulóján a társadalomban és az irodalomban is sajátságos helyzet alakult ki. A századforduló az apokalipszis (világ vége) hangulatában telt.

Інформація про новину
 • Переглядів: 211
 • Дата: 29-06-2020, 02:23
29-06-2020, 02:23

Federico García Lorca

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Federico Garda Lorca Andalúziában, egy Fuente Vaqueros nevű kis faluban született 1898. június 5-én. Apja jómódú paraszt, anyja tanítónő'. Andalúzia festó'i tája, a hegyek és a kék vizű források, a mandula illatú kertek örökre beleívódtak a leendő' költő' leikébe.

Інформація про новину
 • Переглядів: 192
 • Дата: 29-06-2020, 02:22
29-06-2020, 02:22

Rainer Maria Rilke

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Rainer Maria Rilke 1875. december 4-én született Prágában kishivatalnok családjában. Édesapja egy vasúttársaságnál dolgozott tisztviselőként. A nehéz anyagi helyzet és az állandó civakodások miatt édesanyja elhagyta a családot (Rainer ekkor kilencéves volt). A költészet és a művészet iránt fogékony Rilkét katonai akadémiára íratta be apja. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 525
 • Дата: 29-06-2020, 02:21
29-06-2020, 02:21

Guillaume Apollinaire

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Guillaume Apollinaire a modern líra egyik első képviselője, amely kijelölte az európai líra új irányait, törekvéseit. Munkássága óriási hatással volt P. Neruda, V. Nezval, P. Éluard, J. Tuwim, V. Majakovszkij, P. Ticsina és mások alkotó tevékenységére.

Інформація про новину
 • Переглядів: 368
 • Дата: 29-06-2020, 02:20
29-06-2020, 02:20

A modernizmus és az avantgárdizmus ki virágzása a XX. századi Európai lírában

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

A líra a legrugalmasabb irodalmi műnem, a társadalmi életben és a kultúrában végbemenő eseményekre azonnal reagál. A XIX. század végét és a XX. század elejét a lírai műfajok sokszínűsége és a különböző stílusirányzatok megjelenése jellemzi a modernizmuson és az avantgárdon belül. A századfordulón és az egész XX. században olyan írók, költőik alkottak, akik a művészi kifejezés új

Інформація про новину
 • Переглядів: 515
 • Дата: 29-06-2020, 02:18
29-06-2020, 02:18

Modernizmus

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

A XIX. század vége - a XX. eleje a mélyreható változások idó'szaka a világirodalomban és a kultúrában. Ezek az átalakulások elsősorban a művészet alapvetően új értelmezésével voltak kapcsolatban, és annak az emberi léttel való összefüggéseivel. A művészet ezután már nem követi szolgalelkűen az élet eseményeit, felszabadul a társadalmi függőség alól, fő ismertetőjelévé a művészi önkifejezés szabadsága és a megújulni vágyó alkotóművészet útkeresése válik.

Інформація про новину
 • Переглядів: 238
 • Дата: 29-06-2020, 02:17
29-06-2020, 02:17

Régi korok arany oldalai. Németország

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Történelmi háttér. A XVIII. század Németországában a többi európai országhoz hasonlóan rendkívül bonyolult társadalmi-politikai körülmények között a felvilágosodás mozgalma vette kezdetét. A polgárság kialakulását a gazdasági visszaesés és az állam feudális széttagoltsága késleltette. A különálló kis fejedelemségekben lassabban haladt a polgári fejlődés.

Інформація про новину
 • Переглядів: 205
 • Дата: 29-06-2020, 02:15
29-06-2020, 02:15

Bevezetés. Irodalom. Erkölcs. Emberség

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Kötelességünk tudni írni és olvasni, értő és olvasó polgárokra van szükségünk, akik értik az árnyalatnyi finomságokat is, és mondandójuk világos mindenki számára.

Neil R. Gaiman

Назад Вперед
^