Інформація про новину
 • Переглядів: 234
 • Дата: 26-08-2020, 19:55
26-08-2020, 19:55

Ключові дати з курсу "Історія України" за 7 клас

Категорія: Історія України

IX ст. — утворення Русі-України (Київської держави)

860 р. — похід князя Аскольда на Константинополь

Інформація про новину
 • Переглядів: 244
 • Дата: 26-08-2020, 19:55
26-08-2020, 19:55

Словник термінів і понять з історії України за 7 клас

Категорія: Історія України

Баскак — представник монгольського хана на завойованих землях; здійснював контроль за місцевою владою, вів облік населення і збирав данину.

Бояри — привілейована верства руського суспільства, родова знать, яка володіла землями — вотчинами.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 367
 • Дата: 26-08-2020, 19:54
26-08-2020, 19:54

Узагальнення до курсу. «Історія України в контексті епохи середніх віків»

Категорія: Історія України

1. ВІДЧИНЯЄМО БРАМУ ЄВРОПИ

На початку підручника ви ознайомилися із думкою історика Сергія Плохія, який назвав Україну «Брамою Європи». З вивченого вами курсу історії України доберіть аргументи, що підтверджують або спростовують цю думку. Зробіть обґрунтований висновок.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 730
 • Дата: 26-08-2020, 19:53
26-08-2020, 19:53

Узагальнення до розділу «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Критське ханство»

Категорія: Історія України

У XIV ст. відбулися важливі зміни в політичному житті українських теренів: влада Золотої Орди занепала, натомість українські землі увійшли до складу різних держав: Королівства Польського, Угорщини, Великого князівства Московського, Великого князівства Литовського, Кримського ханства, Молдавії.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 614
 • Дата: 26-08-2020, 19:53
26-08-2020, 19:53

Практичне заняття. Українські землі в середині XIV-XV століття. Кримське ханство

Категорія: Історія України

Розкрийте зміст історичних подій, уміщених на шкалі часу. Поясніть, як кожна з подій вплинула на розвиток українських земель. Доберіть відомі вам події з історії Європи та Азії в означений у завданні відрізок часу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 482
 • Дата: 26-08-2020, 19:52
26-08-2020, 19:52

Культура українських земель XIV-XV столітті

Категорія: Історія України

Українська культура XIV-XV ст. — спадкоємиця культури Русі-України та Галицько-Волинської держави. Культурний розвиток цього періоду відбувався у складних умовах.

Інформація про новину
 • Переглядів: 625
 • Дата: 26-08-2020, 19:51
26-08-2020, 19:51

Господарство українських земель у XIV-XV столітті. Українське суспільство. Магдебурзьке право

Категорія: Історія України

Працюючи з текстом параграфа, доберіть і випишіть до зошита факти, які підтверджують думку про те, що в XIV-XV ст. в українських землях зароджувалися ринкові відносини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 753
 • Дата: 26-08-2020, 19:50
26-08-2020, 19:50

Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії, Османської імперії. Князівство Феодоро. Кримське ханство

Категорія: Історія України

На Закарпатті, що короткий час входило до складу Русі-України, здавна жили слов’янські племена білих хорватів. Вони ходили в походи з князем Олегом і були частиною держави Володимира Великого.

Інформація про новину
 • Переглядів: 546
 • Дата: 26-08-2020, 19:48
26-08-2020, 19:48

Українські землі у складі Великого князівства Литовського (середина XIV—XV століття)

Категорія: Історія України

Діємо: практичні завдання

1. Визначте за текстом параграфа етапи та важливі події приєднання руських земель до складу Великого князівства Литовського.

2. За результатами роботи заповніть накреслену в зошиті таблицю.

Інформація про новину
 • Переглядів: 796
 • Дата: 26-08-2020, 19:46
26-08-2020, 19:46

Узагальнення до розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

Категорія: Історія України

1199 р. волинський князь Роман Мстиславич заволодів Галичем та об’єднав його землі в одну Галицько-Волинську державу. Після приєднання Київщини майже всі українські землі увійшли до складу Галицько-Волинської держави.

Назад Вперед
^