Інформація про новину
 • Переглядів: 167
 • Дата: 26-02-2021, 16:20
26-02-2021, 16:20

25—26. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

Категорія: Історія України

Події, які з 1648 р. розгорталися на українських землях у складі Речі Посполитої, викликали велику зацікавленість урядів країн Західної і Центральної Європи. Проте в Європі, де в рік початку Національно-визвольної війни українського народу завершилася перша загальноєвропейська Тридцятилітня війна, визначальним залишався релігійний чинник.

Інформація про новину
 • Переглядів: 189
 • Дата: 26-02-2021, 16:19
26-02-2021, 16:19

23—24. Воєнно-політичні події на території України 1650—1653 років

Категорія: Історія України

Із листопада 1650 р. польський уряд активно готувався до воєнних дій проти України. Нарешті король наказав командуванню розпочати нову воєнну кампанію. 8 лютого 1651 р. командувачі польських військ польний гетьман Мартин Калиновський і брацлавський воєвода Станіслав Лянцкоронський за наказом короля розгорнули наступ на Східному Поділлі. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 113
 • Дата: 26-02-2021, 16:18
26-02-2021, 16:18

22. Українська козацька держава — Військо Запорозьке

Категорія: Історія України

На звільненій у роки Національно-визвольної війни території України сформувалася Українська козацька держава. У той час офіційно вона називалася Військо Запорозьке. Оскільки землі, на яких вона була розташована, підпорядковувалися гетьманській владі, її називали також Гетьманщиною. Сучасні дослідники називають її Українською гетьманською (козацькою) державою.

Інформація про новину
 • Переглядів: 176
 • Дата: 26-02-2021, 16:17
26-02-2021, 16:17

21. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 років

Категорія: Історія України

Військо Речі Посполитої, зібране для боротьби з повстанцями та очолюване коронним гетьманом Миколою Потоцьким і польним гетьманом Мартином Калиновським, розташувалося в таборі між Корсунем та Чигирином. Коронний гетьман планував здійснити каральній похід на Запорожжя силами двох угруповань.

Інформація про новину
 • Переглядів: 193
 • Дата: 26-02-2021, 16:16
26-02-2021, 16:16

19—20. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни

Категорія: Історія України

Найважливішою подією історії України XVII ст. стала Національно-визвольна війна українського народу. Її спалах був обумовлений загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, які спричинили формування передумов війни.

Інформація про новину
 • Переглядів: 195
 • Дата: 26-02-2021, 16:15
26-02-2021, 16:15

17—18. Козацько-селянські повстання 20—30-х років XVII століття

Категорія: Історія України

Після Хотинської війни козацьке військо повернулося до України. Однак ставши вагомим чинником здобуття Річчю Посполитою перемоги, козацтво одночасно програло. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 166
 • Дата: 26-02-2021, 16:14
26-02-2021, 16:14

16. Походи козаків першої чверті XVII століття. П. Конашевич-Сагайдачний

Категорія: Історія України

Наприкінці XVI ст. українське козацтво почало відігравати помітну роль у внутрішньому житті Речі Посполитої. Разом із цим на нього звернули увагу інші держави — наймання на воєнну службу до іноземних монархів стало для козаків традиційною справою, або «козацьким хлібом», як тоді казали.

Інформація про новину
 • Переглядів: 158
 • Дата: 26-02-2021, 16:13
26-02-2021, 16:13

14—15. Запорозька Січ — козацька республіка. Козацькі повстання кінця XVI століття

Категорія: Історія України

Утворивши реєстрове козацтво, влада Речі Посполитої надала йому універсал — привілей на володіння частиною території південноукраїнських степів. Проте цей документ не зберігся до нашого часу. Зазначені території здобули назву «Вольно-сті Війська Запорозького низового».

Інформація про новину
 • Переглядів: 197
 • Дата: 26-02-2021, 16:12
26-02-2021, 16:12

13. Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького

Категорія: Історія України

На XVI ст. в Україні виникла ситуація, що сприяла появі в українських козаків єдиної військово-політичної організації. У середині XVI ст. на Дніпровському Низі вже сформувалася ціла мережа козацьких «городків» і січей. Козацькі ватаги жили в них як тимчасово, так і постійно. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 153
 • Дата: 26-02-2021, 16:11
26-02-2021, 16:11

11—12. Поява українського козацтва та перших Січей

Категорія: Історія України

Раньомодерна доба стала тим періодом в історії України, коли на її землях сформувалося українське козацтво. Воно стало вагомим чинником у подальших подіях. Питанню виникнення козаків узагалі й українського козацтва зокрема приділяють увагу чимало як українських, так і зарубіжних дослідників. З

Назад Вперед
^