Інформація про новину
 • Переглядів: 149
 • Дата: 7-03-2021, 22:03
7-03-2021, 22:03

Утворення Української козацької держави - Війська Запорозького

Категорія: Історія України

Прочитайте текст джерела й дайте відповіді на запитання. 1. Чому венеційський посол порівнює Українську козацьку державу з античною Спартою? Чи правильне таке порівняння? 2. Як оцінив посол діяльність старшинської ради? Чому?

Інформація про новину
 • Переглядів: 238
 • Дата: 7-03-2021, 22:02
7-03-2021, 22:02

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650-1653 років

Категорія: Історія України

 

«Там жодної панщини ніколи не буде, бо й тепер її там немає, і так кажуть: "Раз її нам господар наш великий, Хмельницький, батько наш, викоренив, то і до судного дня її не буде, бо він нас із неволі фараонової вивів".

Інформація про новину
 • Переглядів: 178
 • Дата: 7-03-2021, 22:02
7-03-2021, 22:02

18. Передумови та причини Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 років

Категорія: Історія України

Прочитайте текст джерела й дайте відповіді на запитання. 1. Що найбільше обурювало українців у їхньому становищі? 2. Пригадайте, якими документами українцям гарантували права, про порушення яких ідеться у джерелі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 377
 • Дата: 7-03-2021, 22:01
7-03-2021, 22:01

17. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII століття

Категорія: Історія України

«А любо з боку високодумних і вельможних їхніх милостей панів коронних Вишне-вецьких, Конецпольських, Потоцьких, Калиновських та інших на Україні вільній предвічній вітчизні нашій, владу свою самочинно поширюють...

Інформація про новину
 • Переглядів: 179
 • Дата: 7-03-2021, 22:00
7-03-2021, 22:00

16. Петро Конашевич-Сагайдачний в оцінках сучасників та нащадків. Практичне заняття

Категорія: Історія України

1. Джерела про зовнішність та вдачу гетьмана Сагайдачного

Роздивіться картину О. Климка й дайте відповіді на запитання. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 206
 • Дата: 7-03-2021, 21:59
7-03-2021, 21:59

15. Походи козаків першої чверті XVII ст. Діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного

Категорія: Історія України

Прочитайте текст джерела й дайте відповіді на запитання. 1. Про які деталі морських походів козаків довідуємося з тогочасних джерел? 2. Як козаки готувалися до морського походу?

Інформація про новину
 • Переглядів: 259
 • Дата: 7-03-2021, 21:59
7-03-2021, 21:59

14. Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця XVI століття

Категорія: Історія України

Прочитайте текст джерела й дайте відповіді на запитання. 1. Які повноваження у відносинах із запорожцями сеймова ухвала надала коронному гетьманові (командирові польської армії)?

Інформація про новину
 • Переглядів: 140
 • Дата: 7-03-2021, 21:58
7-03-2021, 21:58

13. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва. Практичне заняття

Категорія: Історія України

Становлення козацького війська відбувалося в непростих умовах. Воно формувалося на теренах Великого кордону, де козак щомиті мав бути готовий дати відсіч нападникові-кочівнику. На відміну від регулярного війська, яке забезпечували всім необхідним держава або приватний власник, запорожці могли розраховувати лише на власні сили, професійні якості й підтримку товариства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 127
 • Дата: 7-03-2021, 21:58
7-03-2021, 21:58

12. Походження українського козацтва. Запорозька Січ

Категорія: Історія України

Прочитайте тексти джерел і дайте відповіді на запитання. 1. З ким боролися або на кого нападали козаки, за свідченням джерел? 2. Кому допомагали козаки у Подніпров’ї? Чому? 3. Про які особливості козацького життя розповідають джерела?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 166
 • Дата: 7-03-2021, 21:57
7-03-2021, 21:57

11. Повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVI -першої половини XVII ст. Практичне заняття

Категорія: Історія України

Прочитайте тексти джерел 1-5, дайте відповіді на запитання. 1. Чим, на думку автора джерела 1, зумовлений особливий статус шляхтича? 2. На основі текстів джерел 2, 3, 4 визначте, які зміни у становищі верстви, що мала «владу і зброю», відбулися на кінець XVI - початок XVII ст.

Назад Вперед
^