Інформація про новину
 • Переглядів: 893
 • Дата: 7-03-2021, 21:57
7-03-2021, 21:57

10. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво та драматургія XVI - першої половини XVII століття

Категорія: Історія України

З поширенням в Україні магдебурзького права міські будівничі (передусім на західноукраїнських землях у складі Польщі) дедалі частіше почали використовувати елементи регулярної забудови, яка передбачала чітке, відповідно до геометричної сітки, розташування основних будівель та ансамблів - головної площі, кварталів, вулиць.

Інформація про новину
 • Переглядів: 286
 • Дата: 7-03-2021, 21:56
7-03-2021, 21:56

9. Культурно-освітнє життя в українських землях у другій половині XVI - на початку XVII століття

Категорія: Історія України

Друга половина XVI - перша половина XVII ст. стали періодом активізації суспільно-політичного життя, боротьби козацтва та селянства проти зростання соціального й релігійного гніту

Інформація про новину
 • Переглядів: 220
 • Дата: 7-03-2021, 21:55
7-03-2021, 21:55

8. Православна церква у першій половині XVII століття

Категорія: Історія України

Берестейська унія фактично розділила Київську митрополію і призвела до утворення двох церков - греко-католицької та православної. Остання була напівлегальною, її не визнавали ані уряд, ані католицька церква.

Інформація про новину
 • Переглядів: 521
 • Дата: 7-03-2021, 21:55
7-03-2021, 21:55

7. Берестейська церковна унія

Категорія: Історія України

Ідея об’єднання православної та католицької церков у Речі Посполитій виникла задовго до 1596 р. Її витоки пов’язані з реформаційними та контрреформаційними рухами, прагненням оновити як католицьку, так і православну церкви.

Інформація про новину
 • Переглядів: 632
 • Дата: 7-03-2021, 21:54
7-03-2021, 21:54

6. Православна церква в XVI ст. Реформація та контрреформація

Категорія: Історія України

Ви пам’ятаєте, що на XVI ст. українські землі, позбавлені власної державності, перебували у складі кількох країн. Тож православна церква в Україні не могла розраховувати на державну підтримку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 307
 • Дата: 7-03-2021, 21:53
7-03-2021, 21:53

5. Литовські статути про рівність, недоторканність, захист прав і відповідальність вільних («шляхетських») осіб. Практичне заняття

Категорія: Історія України

Литовські статути - правовий кодекс Великого князівства Литовського, який увібрав у себе основні положення державного, цивільного, кримінального й процесуального права. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 477
 • Дата: 7-03-2021, 21:52
7-03-2021, 21:52

4. Економічне життя українського села і міста в другій половині XVI століття

Категорія: Історія України

Роздивіться діаграми та виконайте завдання. 1. Які з воєводств мали найбільшу кількість населення? 2. Визначте найбільше та найменше заселені українські воєводства (це можна зробити за формулою

Інформація про новину
 • Переглядів: 209
 • Дата: 7-03-2021, 21:52
7-03-2021, 21:52

3. Соціальна структура суспільства в Україні XVI століття

Категорія: Історія України

Розгляньте гістограми, дайте відповіді на запитання й виконайте завдання. 1. Якою була соціальна структура населення Речі Посполитої та його національний склад? 2. Визначте релігійну (конфесійну) належність населення Речі Посполитої.

Інформація про новину
 • Переглядів: 697
 • Дата: 7-03-2021, 21:51
7-03-2021, 21:51

2. Люблінська унія та її вплив на українське суспільство

Категорія: Історія України

Роздивіться ілюстрацію й дайте відповіді на запитання. 1. Про які особливості відносин Литви й Польщі на початку XVI ст. свідчить ілюстрація? Яка подія визначила такі відносини?

Інформація про новину
 • Переглядів: 694
 • Дата: 7-03-2021, 21:50
7-03-2021, 21:50

1. Українські землі у складі Польщі, Литви та інших держав на початку XVI століття

Категорія: Історія України

Роздивіться карту на с. 8. Порівняйте територію розселення українців у XV ст. із сучасними кордонами України. 2. Які українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського на початку XV! ст.?

Назад Вперед
^