Інформація про новину
 • Переглядів: 1408
 • Дата: 22-10-2021, 15:48
22-10-2021, 15:48

5.2. Характеристика словесних методів навчання

Категорія: Методичні матеріали

Пояснення - словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, наочних посібників, слів, термінів тощо. Метод пояснення переважно використовують під час викладання нового матеріалу, а також у процесі закріплення, особливо тоді, коли вчитель бачить, що учні щось не зрозуміли.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1029
 • Дата: 22-10-2021, 15:47
22-10-2021, 15:47

5.1. Дидактична суть методів навчання

Категорія: Методичні матеріали

Державним стандартом початкової освіти у другому циклі навчання (3-4 класи) передбачено організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2042
 • Дата: 22-10-2021, 15:46
22-10-2021, 15:46

4.4. Формування підприємницької компетентності в курсі «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Уведення інтегрованого навчання в систему початкової освіти дає змогу вирішити низку завдань, які стоять перед школою і суспільством у цілому. Інтегроване навчання позитивно впливає на розвиток самостійності, пізнавальної активності й інтересів учнів. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2099
 • Дата: 22-10-2021, 15:44
22-10-2021, 15:44

4.3. Формування правил безпечної поведінки в природному і соціальному середовищі

Категорія: Методичні матеріали

У процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» можна виділити три підходи до розгляду основ безпечної життєдіяльності (ОБЖ): перший, коли відповідний зміст об’єднано в рамках однієї теми;

Інформація про новину
 • Переглядів: 1524
 • Дата: 22-10-2021, 15:43
22-10-2021, 15:43

4.2. Методика навчання школярів правил дорожнього руху

Категорія: Методичні матеріали

Важливою складовою безпеки людини є дотримання правил поведінки під час дорожнього руху, нехтування якими призводить до негативних і необоротних наслідків.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2495
 • Дата: 22-10-2021, 15:42
22-10-2021, 15:42

4.1. Формування установки на здоровий спосіб життя при вивченні курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Концепція Нової української школи визначила найважливішу задачу діяльності педагогічних колективів: досягнення сучасної якості освіти. Невід’ємною частиною цього процесу є і збереження здоров’я учасників освітнього процесу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1285
 • Дата: 22-10-2021, 15:41
22-10-2021, 15:41

3.2. Реалізація історичного підходу у вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

В інтегрованому курсі «Я досліджую світ» значне місце посідають історичні теми. Оволодіння молодшими школярами методами пізнання

світу передбачає знайомство дітей з методами історії, формування відповідних умінь.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1704
 • Дата: 22-10-2021, 15:40
22-10-2021, 15:40

3.1. Формування громадянськості та патріотизму в контексті громадянської та історичної освітніх галузей

Категорія: Методичні матеріали

Громадянське та національно-патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку є невід’ємним складником процесу формування зрілої особистості - громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1026
 • Дата: 22-10-2021, 15:39
22-10-2021, 15:39

2.3. Застосування фольклору та художніх засобів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Народознавчий підхід в освітньому процесі сприяє вихованню активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності себе і своєї родини до України;

Інформація про новину
 • Переглядів: 1258
 • Дата: 22-10-2021, 15:38
22-10-2021, 15:38

2.2 Виховна робота з курсу «Я досліджую світ» у структурі позаурочної діяльності

Категорія: Методичні матеріали

Усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства є головною метою освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти. Досягти цієї мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти.

^