Інформація про новину
  • Переглядів: 1752
  • Дата: 22-10-2021, 15:37
22-10-2021, 15:37

2.1 Формування етичної культури учнів засобами курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

У сучасних умовах розбудови Нової української школи гуманістична, особистісно зорієнтована система навчання й виховання є основою процесу етичного виховання. 

Інформація про новину
  • Переглядів: 2571
  • Дата: 22-10-2021, 15:35
22-10-2021, 15:35

1.3. Формування екологічних понять у молодших школярів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Формування у молодшому шкільному віці цілісної картини світу є важливим чинником розвитку екологічної культури особистості дитини. Формування екологічної культури - один з компонентів освіти, який динамічно розвивається і розглядається у світовій практиці як найважливіший захід реалізації концепції сталого розвитку.

Інформація про новину
  • Переглядів: 3041
  • Дата: 22-10-2021, 15:34
22-10-2021, 15:34

1.2. Формування цілісної картини світу у молодших школярів на уроках «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Швидкі темпи збільшення наукової інформації в наш час зумовили потребу розширення наукової картини світу молодших школярів на основі інтенсифікації освітнього процесу.

Інформація про новину
  • Переглядів: 2671
  • Дата: 22-10-2021, 15:32
22-10-2021, 15:32

1.1. Цілісна картина світу молодшого школяра

Категорія: Методичні матеріали

Серед завдань початкової освіти особливе місце посідає забезпечення становлення й розвитку особистості школяра на основі сформованої, цілісної, науково обґрунтованої системи знань про світ, у якому живе дитина. 

Назад Вперед
^