Інформація про новину
 • Переглядів: 628
 • Дата: 19-11-2021, 17:51
19-11-2021, 17:51

2.5. Принцип доповнювальності в інтегрованому навчанні як умова розвитку компетентного читача

Категорія: Методичні матеріали

Для забезпечення формування в молодших школярів читацької компетентності, зокрема наскрізного вміння «читання з розумінням», учитель має добре усвідомлювати, незалежно від того, що пропонують автори того чи іншого інтегрованого курсу, які ресурси наявні саме в інтегрованому підході до навчання.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 282
 • Дата: 19-11-2021, 17:50
19-11-2021, 17:50

2.4. Типові освітні програми як дороговказ для формування читацької компетентності

Категорія: Методичні матеріали

Державний стандарт початкової освіти визначає обов’язкові результати навчання на кожний із циклів початкової школи, передбачаючи навчальний поступ учня. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 450
 • Дата: 19-11-2021, 17:50
19-11-2021, 17:50

2.3. Модель компетентного читача в Державному стандарті початкової освіти

Категорія: Методичні матеріали

Державний стандарт початкової освіти в мовно-літературній галузі одну з груп загальних умінь, які опановуватимуть учні в межах ключової компетентності «володіння державною мовою», визначає як «сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду».

Інформація про новину
 • Переглядів: 721
 • Дата: 19-11-2021, 17:49
19-11-2021, 17:49

2.2. Інтегроване навчання як одна з можливостей формування вправного читача в Новій українській школі

Категорія: Методичні матеріали

Як свідчить досвід пілотування Державного стандарту початкової освіти (2018-2020 рр.), інтеграція в Новій українській школі може виявлятися на різних рівнях

Інформація про новину
 • Переглядів: 605
 • Дата: 19-11-2021, 17:49
19-11-2021, 17:49

2.1. Нова українська школа: від знаннєвої парадигми до компетентнісної

Категорія: Методичні матеріали

Одна із суттєвих змін в освіті, яка стосується Нової української школи, — це зміна підходів до навчання та змісту освіти. Усі дискусії, які точаться навколо ролі знань у сучасному навчанні, часто залишають поза обговоренням те, що саме знання в поєднанні з уміннями та ставленнями і становлять компетентність. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 313
 • Дата: 19-11-2021, 10:15
19-11-2021, 10:15

1.3. Різноманіття типів текстів для читання в початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

На сьогодні в науковій і методичній літературі немає уніфікованої типології текстів (у широкому розумінні цього поняття). Це твердження справедливе й у стосунку до текстів кола дитячого читання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 873
 • Дата: 19-11-2021, 10:08
19-11-2021, 10:08

1.2. Читацька компетентність, читацька грамотність, читання з розумінням

Категорія: Методичні матеріали

У науковій і методичній літературі, присвяченій феномену читання, навчання читання та оцінюванню результатів цього навчання, зокрема й на рівні початкової освіти, на сьогодні використовується цілий спектр формулювань для означення якості особи, яка здатна доцільно, ефективно працювати з текстом у паперовій (а останнім часом і в електронній) формі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1272
 • Дата: 19-11-2021, 10:07
19-11-2021, 10:07

1.1. Читання з розумінням — наскрізне вміння в контексті ключових компетентностей

Категорія: Методичні матеріали

Людина пізнає світ різними шляхами, наприклад, споглядаючи його, діючи в ньому, комунікуючи з іншими, однак одним із найбільш потужних шляхів розширення людиною меж власного світу є, безперечно, читання. 

Назад Вперед
^