Інформація про новину
 • Переглядів: 810
 • Дата: 25-11-2021, 10:35
25-11-2021, 10:35

Посібник "Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи" Т. Котик

Категорія: Методичні матеріали

 Рік видання: 2020

 Автор: Тетяна Котик

 Видавництво: "Астон"

Інформація про новину
 • Переглядів: 510
 • Дата: 25-11-2021, 10:30
25-11-2021, 10:30

Словник емоцій та почуттів

Категорія: Методичні матеріали

Агресія — словесна чи фізична дія, спрямована на заподіювання шкоди, втрат, збитків; будь-яка форма поведінки, спрямована на образу іншого або себе.

Афект — раптове переживання найвищої інтенсивності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 400
 • Дата: 25-11-2021, 10:30
25-11-2021, 10:30

5.3. Запобігання емоційному вигоранню вчителів початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Сутність, ознаки та етапи емоційного вигорання. Поняття «синдром емоційного вигорання» увів американський психіатр Г. Фрейденберг 1974 року в результаті дослідження стану фахівців...

Інформація про новину
 • Переглядів: 559
 • Дата: 25-11-2021, 10:29
25-11-2021, 10:29

5.2. Розвиток емоційного інтелекту вчителів початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Розвиток емоційного інтелекту як професійна необхідність. Професійна діяльність вчителя не може бути ефективною без розвиненого емоційного інтелекту, котрий тлумачать як здатність до розуміння емоційних станів — власного й інших людей — та керування ними.

Інформація про новину
 • Переглядів: 661
 • Дата: 25-11-2021, 10:28
25-11-2021, 10:28

5.1. Емоційний інтелект учителів початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Вимоги до емоційного інтелекту7 вчителів початкової школи. Професійна діяльність учителя має емоціогенний характер, що обумовлено високим ступенем складності, емоційного й розумового напруження, відповідальності, активними різноплановими міжособистісними контактами та взаємодією. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 797
 • Дата: 25-11-2021, 10:28
25-11-2021, 10:28

4.4. Інтерактивні форми і методи навчання як чинники впливу на формування та розвиток емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Сутність інтерактивного навчання та його можливості впливати на емоційний інтелект. Ідея формування навичок співробітництва з перших років навчання в школі становить підгрунтя, основу реформування української школи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 862
 • Дата: 25-11-2021, 10:28
25-11-2021, 10:28

4.3. Методи і прийоми розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Реформування й модернізація шкільної освіти упродовж останніх десятиріч, зміни в меті, завданнях та змісті навчання обумовили відповідні трансформації також у системі методів та прийомів навчання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 470
 • Дата: 25-11-2021, 10:27
25-11-2021, 10:27

4.2. Форми розвитку міжособистісного та внутрішньо-особистісного компонентів емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Сучасний урок як основна форма розвитку емоційного інтелекту7 в початковій школі. Провідною формою навчання в початковій школі є урок у класі. Це спеціально організована діяльність учителя та учнів, що передбачає певний порядок її проведення залежно від кількості учнів, місця й часу організації навчальної діяльності.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1314
 • Дата: 25-11-2021, 10:26
25-11-2021, 10:26

4.1. Етапи і напрями формування емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Проблема розвитку емоційного інтелекту стала міждисциплінарною. Науковці та практики в галузі психології, педагогіки, соціології активно працюють над дослідженням ефективних умов розвитку здібностей до розуміння, контролю і регулювання емоцій власних й інших людей, створення комфортних умов для суспільної діяльності та досягнення ефективної міжособистісної взаємодії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 566
 • Дата: 25-11-2021, 10:26
25-11-2021, 10:26

3.4. Дослідницький підхід як засіб формування емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоції та емоційний інтелект — головні чинники розвитку пізнавального інтересу, відтак емоційна освіта — принципово новий елемент реформування освіти в усьому світі, що допомагає її здобувачам успішно соціалізуватися в сучасному суспільстві.

Назад Вперед
^