Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 25-11-2021, 10:25
25-11-2021, 10:25

3.3. Драматизація як провідний метод формування емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Вплив театралізованої діяльності учнів на розвиток емоційного інтелекту. Значне місце в освітньому процесі у Новій українській школі відведене залученню учнів до сценічної творчості, акторської імпровізації, що забезпечує розвиток емоційного інтелекту, творчого мислення, ініціативності, уміння долати страх, невпевненість.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:25
25-11-2021, 10:25

3.2. Програмове забезпечення розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоційний інтелект як складова життєвих компетентностей молодших школярів. Відповідно до Концепції Нової української школи, Державного стандарту і типових навчальних програм для початкової школи вибудувана нова парадигма освітянських пріоритетів та завдань...

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:24
25-11-2021, 10:24

3.1. Сучасні підходи до оновлення змісту початкової освіти і напрями їх реалізації для розвитку емоційного інтелекту

Категорія: Методичні матеріали

У центрі освітнього процесу мають бути не формули і правила, а дитина, яка у сприятливому навчальному середовищі, створеному педагогом на конкретному уроці і поза ним, розвиває свої риси — відвагу, наполегливість, працьовитість, стійкість, оптимізм, рефлексивне ставлення до помилок, толерантність тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:23
25-11-2021, 10:23

2.4. Провідні умови успішного розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоції не є вродженою характеристикою людини. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:23
25-11-2021, 10:23

2.3. Взаємозв’язок між розвитком емоційного інтелекту та поведінкою молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоційна сприйнятливість інших у молодшому шкільному віці. На початку XXI століття вікові особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів аналізували Т. Гаврилова, Л. Журавльова, І. Коган, М. Шпак, Г. Підлужна та інші.

Інформація про новину
 • Переглядів: 41
 • Дата: 25-11-2021, 10:22
25-11-2021, 10:22

2.2. Вікові особливості емоційно-вольового розвитку молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Виникнення первинних емоцій у дитини. Проблема розвитку емоційного інтелекту особистості є однією з найскладніших у сучасній психології, оскільки емоційні процеси вирізняються короткочасністю перебігу, майже невловимістю...

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:22
25-11-2021, 10:22

2.1. Природничі засади становлення і розвитку емоційного інтелекту

Категорія: Методичні матеріали

Людям слід знати, що наші задоволення, радощі, сміх і жарти не походять із жодного іншого місця, як лише з мозку, звідки також походять смуток, жаль, горе і сльози. Саме ним ми думаємо, розважаємо, слухаємо, пізнаємо гарне і бридке, добре і зле, приємне і неприємне.

Інформація про новину
 • Переглядів: 48
 • Дата: 25-11-2021, 10:21
25-11-2021, 10:21

1.4. Діагностичні методики як засіб виявлення стану розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емпіричні методи дослідження емоційного інтелекту7. Проблема розвитку емоційного інтелекту надзвичайно актуальна для вчителів Нової української школи, адже досліджень та рекомендацій із цього напряму освітньої діяльності ще дуже мало.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:20
25-11-2021, 10:20

1.3. Емоції та почуття. Їх види і призначення

Категорія: Методичні матеріали

Сутність емоцій та форми їх вияву. Важливим досягненням дослідників сутності когнітивних та емоційних процесів стало збагачення уявлень про емоції, які почали розглядати як одну з підсистем свідомості та чинник мотивації розумової і поведінкової діяльності.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 19
 • Дата: 25-11-2021, 10:20
25-11-2021, 10:20

1.2. Сутність емоційного інтелекту та його значення для розвитку й життя дитини

Категорія: Методичні матеріали

Емоційний інтелект як наукове поняття. Що ж таке емоційний інтелект? Словосполучення «емоційний інтелект» — це науковий термін. Наукові терміни позначають поняття, явища, які науковці досліджують з різних сторін, залежно від того, який аспект викликає в них найбільший інтерес.

 

^