Інформація про новину
 • Переглядів: 1450
 • Дата: 1-01-2022, 22:48
1-01-2022, 22:48

Підручник Історія України за 9 клас Пометун, Дудар 2022 читати онлайн

Категорія: Історія України та громадянська освіта, Підручники

 Рік видання: 2022

 Видавництво: "Освіта"

 Автори: Пометун О.І., Дудар О.В.

Інформація про новину
 • Переглядів: 658
 • Дата: 1-01-2022, 22:29
1-01-2022, 22:29

26. Розвиток живопису та архітектури в Україні кінця XIX - початку XX століття

Категорія: Історія України та громадянська освіта, Мистецтво

У другій половині ХІХ ст. в українському образотворчому мистецтві співіснували романтизм і реалізм. Романтизм із його увагою до почуттів, сильних особистостей-героїв, захопленням фольклором і народністю, ідеалізованим минулим відіграв визначну роль у пробудженні й відродженні слов’янських народів, зокрема українського.

Інформація про новину
 • Переглядів: 303
 • Дата: 1-01-2022, 22:27
1-01-2022, 22:27

25. Особливості розвитку культурного життя в середині ХІХ — на початку ХХ століття

Категорія: Історія України та громадянська освіта

У другій половині XIX ст. уряди Росії й Австро-Угорщини продовжували політику денаціоналізації та асиміляції українського народу. За цих умов діячам української культури доводилося долати не лише внутрішні суперечності, а й тиск із боку імперських структур.

Інформація про новину
 • Переглядів: 273
 • Дата: 1-01-2022, 22:26
1-01-2022, 22:26

24. Зрушення в соціокультурному житті України в середині ХІХ — на початку ХХ століття

Категорія: Історія України та громадянська освіта

1. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини

Поясніть і проілюструйте фактами модернізаційні зрушення цього періоду в кожній сфері життя суспільства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 475
 • Дата: 1-01-2022, 22:26
1-01-2022, 22:26

23. Наддніпрянська Україна в 1907-1914 роках

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Революція 1905-1907 рр. довела, що аграрне питання з економічного переросло в політичне. Тому правлячі кола після революції наважилися на проведення аграрної реформи. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 353
 • Дата: 1-01-2022, 22:25
1-01-2022, 22:25

22. Посилення політичної напруженості на початку XX століття в Україні

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Наростання економічних, соціальних і політичних протиріч на початку ХХ ст. завершилося в Російській імперії буржуазно-демократичною революцією 1905-1907 рр. Не залишився осторонь цих подій і український народ.

Інформація про новину
 • Переглядів: 376
 • Дата: 1-01-2022, 22:23
1-01-2022, 22:23

21. Політизація та радикалізація українського національного руху

Категорія: Історія України та громадянська освіта

На початку ХХ ст. разом із загальною політизацією суспільства через загострення економічної кризи посилився український визвольний рух. Інтелігенція розгорнула масову кампанію щодо скасування Валуєв-ського циркуляру й Емського указу, якими українців було позбавлено права на власний культурний розвиток.

Інформація про новину
 • Переглядів: 292
 • Дата: 1-01-2022, 22:23
1-01-2022, 22:23

20. Особливості соціально-економічного розвитку

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Працюючи з текстом, подумайте, як проявились індустріальна модернізація та монополізація в Україні.

На початок XX ст. на Наддніпрянщині завдяки індустріалізації сформувалася нова структура економіки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 249
 • Дата: 1-01-2022, 22:22
1-01-2022, 22:22

19. Суспільно-політичне життя західноукраїнських земель у 70-90-х роках XIX столітті

Категорія: Історія України та громадянська освіта

На основі підпараграфа визначте, як змінилася політична діяльність народовців у другій половині 70-90-х роках XIX ст.

Протягом другої половини 1870-х років галицькі народовці продовжували культурницьку роботу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 326
 • Дата: 1-01-2022, 22:21
1-01-2022, 22:21

18. Суспільно-політичне життя в 1860—1870-ті роки

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Визначте причини появи в українському русі двох течій та схарактеризуйте кожну з них.

Революція 1848-1849-х років в Австрійській імперії не вирішила політичних питань: зберіг свої консервативні риси імперський режим, уряд ігнорував національні вимоги пригнічених народів.

Назад Вперед
^