Інформація про новину
 • Переглядів: 335
 • Дата: 31-01-2022, 07:41
31-01-2022, 07:41

15. Велика Британія у вікторіанську добу

Категорія: Всесвітня історія

Друга половина XIX — початок ХХ ст. — період, коли Великою Британією правила королева Вікторія.

У середині ХІХ ст. у країні остаточно сформувалася двопартійна система. Країною почергово правили дві великі партії — консервативна (колишні торі) і ліберальна (колишні віги).

Інформація про новину
 • Переглядів: 253
 • Дата: 31-01-2022, 07:41
31-01-2022, 07:41

14. Німеччина наприкінці XIX - на початку ХХ століття

Категорія: Всесвітня історія

Період німецької історії 1871-1918 рр. визначають як «рубіж часу». Наприкінці XIX — на початку ХХ ст. Німеччина продовжувала жити за конституцією 1871 р. Канцлер О. фон Бісмарк проводив жорстку внутрішню політику, балансуючи між різними політичними силами і соціальними групами.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 243
 • Дата: 31-01-2022, 07:40
31-01-2022, 07:40

13. Франція в останній третині ХІХ - на початку ХХ століття

Категорія: Всесвітня історія

Причини й привід до початку війни. Утвердження Пруссії в ролі лідера в об’єднанні німецьких держав неабияк непокоїло Наполеона III. Цим майстерно скористався Бісмарк, який, переконаний у британському, російському й італійському нейтралітетові, розпочав військові приготування проти Франції. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 283
 • Дата: 31-01-2022, 07:38
31-01-2022, 07:38

12. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку світу в останній третині ХІХ — на початку ХХ століття

Категорія: Всесвітня історія

МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ І АМЕРИКИ в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

Опрацювавши матеріал розділу, Ви:

 • знатимете час парламентських реформ у Великій Британії, «великих реформ» у Росії, доби Мейдзі в Японії, Молодотурецької та Синьхайської революцій;
 • дати утворення дуалістичної Австро-Угорщини, першої російської революції, столипінських реформ;
 • розумітимете вплив результатів франко-прусської війни на суспільний розвиток Франції та Німеччини;
 • поняття «монополія», «картель», «синдикат», «трест», «домініон», «мілітаризація», «гомруль», «експансіонізм», «ан-тимонопольне законодавство», «фемінізм», «дуалістична монархія», «сегрегація», «дискримінація», «пробудження Азії»;
 • умітимете визначати на карті колоніальні володіння Великої Британії, Франції та Німеччини, території незалежних держав на Балканах, Японію, Китай, Османську імперію;
 • характеризувати тенденції розвитку країн Європи та Північної Америки, визначати причини й наслідки індустріалізації; пояснювати причини відмінностей у темпах розвитку країн Європи й Америки, сутність революції Мейдзі, Молодотурецької та Синьхайської революцій;
 • характеризувати парламентські реформи у Великій Британії, особливості розвитку Італії й Австро-Угорщини;
 • визначати причини й наслідки переходу Німеччини до світової політики, запровадження антитрес-тівського законодавства в США, російських реформ 1860-1870-х років, революції в Росії 1905-1907 рр., столипінських реформ, національних рухів слов’янських народів;
 • обґрунтовувати судження про значення діяльності королеви Вікторії, Олександра ІІ, О. фон Бісмарка, Франца-Йосифа І, Т. Рузвельта, Д. Л. Джорджа, Ж. Клемансо, Сунь Ятсена.
Інформація про новину
 • Переглядів: 287
 • Дата: 31-01-2022, 07:32
31-01-2022, 07:32

11. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

Категорія: Всесвітня історія

Під назвою Латинська Америка мають на увазі сукупність країн, розташованих у Південній, Центральній і частково Північній Америці й на островах Карибського моря, — усього понад 30 країн. Історія цих країн, незважаючи на їхню певну регіональну відокремленість, є складовою історії західного світу. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 290
 • Дата: 31-01-2022, 07:31
31-01-2022, 07:31

10. Сполучені Штати Америки в 1815-1870 роках

Категорія: Всесвітня історія

Політичне згуртування Сполучених Штатів Америки збіглося із завершенням індустріального становлення країни. США жили за конституцією 1787 р., яка врівноважувала автономію штатів і сильну центральну владу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 319
 • Дата: 31-01-2022, 07:29
31-01-2022, 07:29

9. Російська імперія в першій половині XIX століття

Категорія: Всесвітня історія

У той час, коли в західноєвропейських державах відбувалося становлення парламентських форм правління, Російська імперія залишалась останнім оплотом абсолютизму, де влада царя не обмежувалася жодними виборними органами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 404
 • Дата: 31-01-2022, 07:29
31-01-2022, 07:29

8. Об’єднання Італії

Категорія: Всесвітня історія

Головною подією в історії Італії XIX ст. стало політичне об’єднання країни. Упродовж кількох століть на території Італії вирували війни європейських держав, у результаті яких на Апеннінському півострові запанувала Австрія.

Інформація про новину
 • Переглядів: 308
 • Дата: 31-01-2022, 07:28
31-01-2022, 07:28

7. Об’єднання Німеччини

Категорія: Всесвітня історія

Поразка революції 1848 р. відкинула справу об’єднання Німеччини до часів Віденського конгресу. Проте інтереси розвитку країни потребували запровадження в усіх німецьких землях свободи пересування, єдиної системи мір і ваг, скасування залишків середньовічних цехових привілеїв тощо.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 358
 • Дата: 31-01-2022, 07:27
31-01-2022, 07:27

6. «Весна народів»

Категорія: Всесвітня історія

Революційні виступи на континенті в середині XIX ст. не були наслідком випадкового збігу обставин. Вони мали економічні, соціально-політичні й національні передумови.

^