Інформація про новину
 • Переглядів: 233
 • Дата: 14-02-2022, 13:29
14-02-2022, 13:29

13. Органи державної влади в Україні

Категорія: Правознавство

Згадайте.... — що таке орган державної влади;

— які державні органи називають конституційними і чому;

— як називався уряд у державі Богдана Хмельницького.

Інформація про новину
 • Переглядів: 321
 • Дата: 14-02-2022, 13:28
14-02-2022, 13:28

12. Людина і держава

Категорія: Правознавство

Згадайте.... — як ви пояснювали термін «громадянин» на уроках історії у 6 класі;

— чи належали жінки до категорії громадян Афінської республіки чи Римської республіки;

— що таке право в суб’єктивному значенні.

Інформація про новину
 • Переглядів: 275
 • Дата: 14-02-2022, 13:27
14-02-2022, 13:27

11. Конституція України

Категорія: Правознавство

Розділ III

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:

називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

пояснює та застосовує поняття «людина»* «особа», «громадянин»* «громадянство»* «конституція»* «права і свободи людини»* «конституційні обов’язки»;

описує види конституційних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування;

наводить приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян;

характеризує підстави набуття та припинення громадянства України; аналізує окремі статті Конституції України; розв’язує правові ситуації із застосуванням знань розділу; оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 336
 • Дата: 14-02-2022, 13:27
14-02-2022, 13:27

10. Урок узагальнення знань № 1 із тем «Основи теорії держави і права», «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»

Категорія: Правознавство

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

Інформація про новину
 • Переглядів: 738
 • Дата: 14-02-2022, 13:26
14-02-2022, 13:26

9. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

Категорія: Правознавство

У правознавстві існують поняття «суспільна небезпека» і «значна суспільна небезпека»:

Суспільна небезпека (шкідливість) діяння — важлива ознака правопорушення, яка має велике значення для кваліфікації діяння як правомірного чи неправомірного, а, отже, є підставою для настання чи не настання юридичної відповідальності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 235
 • Дата: 14-02-2022, 13:25
14-02-2022, 13:25

8. Юридична відповідальність

Категорія: Правознавство

За вчинення правопорушення до деліктоздатної особи (суб’єкта) держава може застосувати передбачені законодавством заходи впливу. У цьому полягає суть юридичної відповідальності, під якою розуміють ті наслідки, що настають для конкретної особи через те, що вона вчинила правопорушення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 287
 • Дата: 14-02-2022, 13:19
14-02-2022, 13:19

7. Правопорушення

Категорія: Правознавство

Згадайте.... — як у добу Середньовіччя визначали, винна особа чи не винна у скоєнні злочину;

Як ви розумієте... — що таке деліктоздатність.

— значення слів «вина», «звинувачення»?

Інформація про новину
 • Переглядів: 304
 • Дата: 14-02-2022, 13:17
14-02-2022, 13:17

6. Правовідносини

Категорія: Правознавство

Згадайте.... — у яких відносинах ви перебуваєте в школі, на

тренуванні, в сім’ї. Чому виникли ці правовідносини?

— які слова ви використовуєте, щоб позначити себе як учасника цих правовідносин?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1228
 • Дата: 14-02-2022, 13:16
14-02-2022, 13:16

5. Соціальні норми в житті людей

Категорія: Правознавство

Практичне заняття № 1

Згадайте.... — що таке соціальні норми;

— які є види соціальних норм.

Інформація про новину
 • Переглядів: 317
 • Дата: 14-02-2022, 13:15
14-02-2022, 13:15

4. Право. Що таке соціальні норми і які вони бувають?

Категорія: Правознавство

Розділ II

ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:

називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності; пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»;

* характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності; наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень; описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння; розв’язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність;

застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;

висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності, осуванням знань розділу;

оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

^