Інформація про новину
 • Переглядів: 260
 • Дата: 21-09-2022, 23:02
21-09-2022, 23:02

20-21. Лінійні алгоритми. Проєкт «Розв’яжи задачу»

Категорія: Інформатика

Лінійний алгоритм

Лінійним називають алгоритм, який складається з однозначної послідовності дій, тобто всі команди в ньому виконуються послідовно (без розгалужень і циклів).

Інформація про новину
 • Переглядів: 135
 • Дата: 21-09-2022, 23:01
21-09-2022, 23:01

19. Програма. Поняття моделі та моделювання

Категорія: Інформатика

Модель

Модель — це спрощене подання процесу чи об’єкта.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 228
 • Дата: 21-09-2022, 23:00
21-09-2022, 23:00

18. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд. Способи опису алгоритму

Категорія: Інформатика

Словесний спосіб — це словесно сформульована послідовність правил перетворення інформації.

Графічна схема — представлення алгоритму у вигляді системи точок, кожна з яких визначає певну дію, та стрілок, які вказують перехід від однієї дії до іншої.

Інформація про новину
 • Переглядів: 172
 • Дата: 21-09-2022, 22:59
21-09-2022, 22:59

17. Алгоритми та їхня роль у житті людини. Виконавець

Категорія: Інформатика

Алгоритм — послідовність команд, виконання яких забезпечує розв’язання поставленої задачі. Виконавець — об’єкт, який виконує команди.

Scratch

Інформація про новину
 • Переглядів: 183
 • Дата: 21-09-2022, 22:58
21-09-2022, 22:58

16. Електронний документообіг, безпаперові технології обробки даних

Категорія: Інформатика

Електронний документообіг — сукупність процесів створення, редагування, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 197
 • Дата: 21-09-2022, 22:57
21-09-2022, 22:57

15. Параметри сторінок. Підготовка текстового документа до друку

Категорія: Інформатика

Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) й альбомну (горизонтальну) орієнтації.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 306
 • Дата: 21-09-2022, 22:56
21-09-2022, 22:56

14. Графічні зображення та інші об’єкти у текстових документах

Категорія: Інформатика

Вставка зображень

Вставка графічних об’єктів (різноманітних зображень, малюнків чи фотографій) здійснюється із вкладки Вставлення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 138
 • Дата: 21-09-2022, 22:55
21-09-2022, 22:55

13. Таблиці у текстових документах

Категорія: Інформатика

Таблиця

Алгоритм створення таблиці: додати рядок або стовпець; видалити рядок або стовпець; об’єднати комірки

Інформація про новину
 • Переглядів: 165
 • Дата: 21-09-2022, 22:54
21-09-2022, 22:54

12. Списки у текстових документах

Категорія: Інформатика

Список — це послідовність абзаців, що мають спільну позначку (маркер або номер).

У текстових документах можна створювати списки: маркований, нумерований та багаторівневий (у цьому списку елементи можуть уміщувати інші додаткові списки).

Інформація про новину
 • Переглядів: 146
 • Дата: 21-09-2022, 22:53
21-09-2022, 22:53

11. Робота з текстовими фрагментами

Категорія: Інформатика

Буфер обміну

Операції над виділеним текстом

Копіювання

Назад Вперед
^