Інформація про новину
  • Переглядів: 166
  • Дата: 3-03-2021, 23:19
3-03-2021, 23:19

5. Гуманізм та Високе Відродження

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  4. Повсякденне життя населення Західно...
Наступна сторінка:   6. Реформація та релігійні війни

ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

 

Пригадайте:

1. Яке місце посідала Церква в культурному житті середньовічної Європи?

2. Як виникли і розвивалися ідеї раннього гуманізму?

3. Пригадайте видатних представників раннього Відродження.

1. Високе Відродження

Із середини XIV ст. серед митців і мислителів італійських міст розпочався рух за відродження культури античних Греції та Риму. Ці пошуки засновувались на ідеях гуманізму — визнання самоцінності людини, її права на вільне мислення і розвиток своїх здібностей. Так виникла культура Відродження, або, французькою мовою, Ренесансу. Діячі цієї епохи мали різнобічні зацікавлення: вони поєднували заняття живописом, скульптурою, архітектурою, літературою, музикою, точними науками, філософією. їхня творчість стала основою для розвитку європейської ранньомодерної культури.

Відродження — філософсько-культурний рух, що зародився в Італії XIV ст. на основі ідей гуманізму та мистецтва античності.

Гуманізм — (від. латин. humanus — людяний, людський) — визнання цінності людини як унікальної особистості, її' права на вільне мислення та розвиток своїх здібностей.

Секуляризація — (від лат. saecularis — мирський) — в історичній науці вилучення будь-чого із церковного, духовного відання і передача його під світське начало.

Період найвищого розквіту культури Відродження називають Високим Відродженням (кінець XV — перші десятиліття XVI ст.) — «золотого віку» італійської літератури, образотворчого мистецтва, філософії та науки. Це були часи «титанів Відродження», які змінили розуміння світу та місця людини в ньому. Що таке Відродження?

Назвіть хронологічні межі доби Високого Відродження.

2. Леонардо да Вінчі (1452-1519)

Чи не найобдарованішою людиною Відродження вважається флорентієць Леонардо да Вінчі. Все життя він наполегливо вивчав різні науки. Цікавився математикою, анатомією, різними галузями тєхніки, передбачив винайдення вертольота, танка, підводного човна, парашута.

Леонардо був і чудовим художником. Загалом він написав близько півтора десятка картин. Леонардо постійно шукав чогось нового, експериментуючи. Він вдивлявся в обличчя людей, прагнучи зрозуміти їхній внутрішній світ і перенести на свої картини. Живопис був для нього засобом пізнання світу.

Леонардо створив фреску на біблійну тему «Таємна вечеря» (1495-1497). У її основі лежить євангельський сюжет про те, як під час вечері перед стратою Христос повідомив учням, що один із них зрадить його. Постаті та обличчя учнів Христа передають всю гаму ємоцій, вражених такою несподіваною звісткою.

Мабуть, найвідомішим твором Леонардо є «Джоконда», вона ж відома як «Мона Ліза». Це портрет дружини купця дель Джокондо. Цей твір вважають першим у західноєвропейському живописі психологічним портретом. Живописець зумів зосередити увагу глядача не на зовнішній привабливості Мони Лізи, а на її внутрішньому світі. Неповторною вважається усмішка Джоконди.

Назвіть найвидатніші твори Леонардо да Вінчі.

Робота з історичними джерелами Із записів Леонардо да Вінчі

3. Мікеланджело Буонарроті (1475-1564) Мікеланджело зробив людину головним персонажем своїх творів. Пейзажі його не цікавили — лише зображення прекрасного людського тіла. У своєму величному мармуровому «Давиді» він, усупереч біблійному сюжету, зобразив не хлопчика, а юнака у розквіті сил, сповненого титанічної сили. Ця статуя стала водночас і символом повернення до мистецтва античного бачення краси, й ідеалом нової людини, втіленням нєпохитної волі та могутності.

Розписуючи стелю Сікстинської капели, Мікеланджело самостійно з 1508 по 1512 р. розписав фресками на біблійні сюжети 600 м2 стелі на висоті 18 м. Проте його

композиції були далекими від традиційного релігійного змісту, а радше — вони звучали гімном людській вєличі та красі. Таку ж силу й натхнення вклав він у виконання мармурової статуї Мойсея для надгробка папи Юлія II.

У яких видах мистецтва уславився Мікеланджело? Перелічіть його найвидатніші твори.

За потреби скориставшись додатковими джерелами, визначте, яким чином у творчості Мікеланджело проявилися гуманістичні ідеї.

4. Рафаель Санті (1483-1520) і Тиціан Вегел-ліо (1477-1576)

Рафаеля Санті називають світлим гєнієм італійського Відродження, який спромігся поєднати дух античності з духом християнства. За своє коротке життя Рафаель зумів зробити дуже багато. Декілька років він керував будівництвом собору Св. Петра в Римі, вкрив фресками стіни багатьох залів папського палацу у Ватикані, створив чудові портрети своїх сучасників. У його творах відтворено найтонші відтінки людських почуттів, духовну та фізичну красу персонажів. Новий ідеал людини він передавав у портретах і численних зображеннях Мадонн.

Вершиною творчості Рафаеля вважають створену у 1513 р. «Сікстинську Мадонну». Перед нами не просто Мадонна, а жінка, матір. У створенні узагальненого образу ідеальної, але все ж таки людини — головний сенс творчості Рафаеля.

Тиціан Вечелліо вважається неперевершеним майстром портрету. Тиціан ще не досяг тридцятиліття, коли його було визнано найкращим художником Венеції. Він приділяв увагу як біблійним сюжетам («Христос і Магда-лина», «Покладання в труну»), так і античним («Таркві-ній та Лукреція», «Викрадення Європи»).

У своїй творчості Тиціану вдавалося відтворювати різні риси характеру героїв: велич, скупість, підозрілість, лицемірство, хитрість тощо. Найвідомішими його роботами є портрети кардинала Іпполіто Мєдічі та кінний портрет Карла V Габсбурга, який вважається взірцем парадного портрету. Творчість Тиціана мала великий вплив на майстрів нової мистецької епохи — бароко.

Назвіть відмінності, які ви помітили у творчості Рафаеля Санті і Тиціана.

5. Архітектура доби Відродження

Культура італійського Відродження сприяла й великим змінам в архітектурі. Споруди часів вирізняються симетричністю та гармонією пропорцій, досягнутим завдяки тому, що архітектори доби Відродження спиралися на зразки Античності, а також на технічні вдосконалення своєї єпохи.

У часи Ренесансу в Італії було збудовано чимало вілл, які стали символом єпохи в архітектурі.

Які ознаки ренесансної архітектури ви можете простежити на зображенні вілли?

Розвиток архітектури Італії доби Високого Відродження пов’язаний із Дона-то Браманте (1444-1514), який визначив напрями її розвитку у XVI ст. Його творчість пов’язана з Римом. Туди Браманте як головного архітектора міста запросив сам папа Юлій II. Річ у тім, що глава Католицької церкви вирішив перебудовувати Рим. За проєктом Браманте у 1506 р. розпочалося спорудження собору Святого Петра в Римі — головного храму католицького світу. Проте збудувати собор Браманте не встиг. За дорученням папи Павла III Мікеланджєло доопрацював проєкт, за яким будівництво було завершено 1590 р. Собор Святого Петра є зараз найбільшою церковною спорудою не тільки в Італії, а й в усьому світі. Висота храму — 132 м.

Назвіть найвидатніше творіння Браманте.

6. Франсуа Рабле (бл. 1493-1494)

Гуманізм віднайшов свої прояви і в літературі. Традиційна народна культура та ідеали Відродження поєднались у книзі французького письменника Франсуа Рабле (1493-1553) «Гаргантюа і Пантагрюель». Це — книга-казка, головними героями якої є велетень Гаргантюа та його син Пантагрюель. Велетні — звичні персонажі французьких казок, проте в давні казки та легенди Рабле вклав новий зміст. Він безжально, з використанням народного гумору, висміяв звичаї та життя феодалів, Католицької церкви, схоластів і Папи Римського.

На противагу суспільству, в якому жив, письмєнник вигадав монастир Те-лєм, де був єдиний закон — «Роби те, що хочєш». У цьому монастирі кожен мав можливість духовно вдосконалюватися та творити добрі діла. Рабле описав вигадані краї, у яких сучасники, тим не менш, вгадували знайомі їм реалії.

Після появи цієї книги проти Рабле виступила Католицька церква, і її було заборонено. Тим не менш, це не завадило популярності цього твору.

Висловіть власні міркування про те, що висміював у своєму творі Франсуа Рабле.

7. Нікколо Макіавеллі (1469-1527)

Одним із найбільш суперечливих мислителів доби Відродження є Нікколо Макіавеллі (1469-1527). Дискусії довкола того, як розуміти його трактат «Державець», не вщухають і досі.

Одні вважають мислителя безпринципним негідником, інші — реалістом, який насмілився зобразити світ таким, яким він був насправді.

У творі «Державець» Макіавеллі поставив питання про те, як саме правитель має керувати державою та як співвідносяться мораль і влада. Він вважав, що влада належить тому, хто зуміє її взяти. Державець — поєднання таланту і хитрощів — має постійно зважати на реальний стан речей і забути про будь-які докори сумління. Сумління може лише заважати правителеві в його діяльності.

Макіавеллі одним із перших висунув ідею, що держава створюється не Богом, а людьми. У своєму творі мислитель радив правителю піклуватися про підтримку народу, оскільки в іншому разі, з настанням небезпеки, в нього не буде прихильників. Він розумів і те, що для убезпечення своєї влади правитель мусить вдаватися до непопулярних заходів. Тому Макіавеллі радив переможцеві, який захопив державу, одразу вжити таких заходів, щоб не повертатися до цього згодом.

На природу людської натури Макіавеллі дивився дуже тверезо. Він твердив, що люди хтиві, боязливі, схильні до зради. Для того щоб успішно керувати, правитель має використовувати ці людські риси у своїх інтересах: залучати до себе людей обіцянками й подарунками, зіштовхувати противників, аби не дати їм об’єднатися.

Католицька церква рішуче засудила його твір, як і більшість правителів європейських країн, при тому, що самі вони діяли так, як описано в цій книзі.

Охарактеризуйте основні принципи політики правителя, сформульовані Ні-колло Макіавеллі.

8. Гуманізм Мігеля Сервантеса де Сааведри

Творчість Мігєля Сервантеса де Сааведри (1547-1616) вважають вершиною іспанської літератури XVII ст. Це той автор, який заслужив визнання і любов читачів свого світу лише однією своєю книгою: «Хитромудрий ідальго Дон Кі-хот Ламанчський». Головний герой роману, дворянин Алон-со Кіхано (Дон Кіхот), що уявив себе мандрівним лицарем, мріяв відродити лицарство тоді, коли його часи вже давно минули. Дон Кіхот намагався благородно та справедливо жити у реальному світі: він прагнув захищати нещасних і карати їхніх кривдників. Мета його вчинків була сповнена шляхетності. Проте Дон Кіхот зазнавав лише невдач.

Сервантес був гуманістом, і це знайшло відображення в образі Дон Кіхота: «Нехай сльози бідняка, — казав Дон Кіхот, — викличуть у тебе за однаково сильного відчуття справедливості більше співчуття, ніж скарги багатія». У цих словах — відлуння думок, що були занадто сміливими, навіть небезпечними в Іспанії XVII ст. У романі поруч із Дон Кіхотом його вірний товариш — селянин Санчо Панса. Він часто буває незграбним, смішним, але водночас є носієм народної мудрості. Роман «Дон Кіхот» став великою книгою великого письменника, який усім своїм серцем любив людей.

Поміркуйте, як саме гуманізм проявився у творі Сервантеса.

9. Еразм Роттердамський

Під впливом італійських міст мистецтво Відродження та ідеї гуманізму поширилися в країнах Північної Європи. Проте тут на становлення нової культури вирішальний вплив мала не антична спадщина, а християнство. Нові ідеї прокладали собі шлях у боротьбі з офіційним релігійним вченням Католицької церкви, готуючи ті зміни у духовному житті людей, що відбудуться в роки Реформації.

Видатним гуманістом і представником Північного Відродження став Еразм Роттердамський (1466 або 1469-1536). Його діяльність пов’язана з багатьма європейськими країнами — Англією, Нідерландами, німецькими, італійськими й швейцарськими містами. У своїх літературних творах він розглядав християнство як вищий етап морального розвитку людства, підготований попереднім періодом античної культури й науки. Саме античність, на його думку, надала важливого значення людяності й людській гідності у загальному процесі морального самовдосконалення.

У своїх сатирах «Похвала глупоті», «Просто розмови» Еразм Роттердамський викривав паскудність, формалізм, догматизм і відсутність будь-якого розумного початку — «глупоту» в усіх сферах життя — політичній, церковній, культурній. Як один з найвищих проявів глупоти він засуджував війну.

Як Еразм Роттердамський ставився до християнства?

10. Північне Відродження у живописі

Північним Відродженням називають культуру Ренесансу в країнах, розташованих на північ від Італії: Нідерландах, Франції, Англії, німецьких землях. Ви вже ознайомилися з мислителями та літераторами Північного Відродження — Еразмом Роттердамським та Франсуа Рабле.

Що ви пам’ятаєте про творчість цих людей?

У північноєвропєйському мистецтві поєдналися впливи італійського Відродження, фольклору та християнства. У другій половині XV ст. розквітло образотворче мистецтво Нідерландів, а кінець XV — перша половина XVI ст. стали

«золотою добою» для німецьких земель.

Ян ван Ейк (1385-1441) був одним з перших художників, хто почав малювати олійними фарбами. Його картини вражають деталізованістю, але при цьому вони не захаращені дрібницями. Основою його творчості були картини на релігійні сюжети, але також він майстерно виконував портрети. Однією з найвідоміших його картин є «Портрет подружжя Арнольфіні». На ній зображено подружжя заможних міщан, що стоять на порозі кімнати.

Одним з найвідоміших і найдивовижні-ших нідерландських художників є Ієроні-мус Босх (6л. 1460-1516). Його творчість є вкрай неоднозначною, і дослідники вже давно намагаються зрозуміти той глибинний зміст, який вкладав він у свої творіння. У триптиху «Сад земних насолод» він зобразив біблійний Рай, де все живе перебуває у злагоді й радості, а в «Спокусах Святого Антонія» — момент його життя, коли злі сили намагалися збити Св. Антонія з обраного шляху. У своїй творчості Босх порушував як «вічні проблеми», так і злободенні.

Ганс Гольбейн Молодший (1497(1498)-1543) до-сяг небаченої доти майстерності та реалізму у створенні портретів. Він був придворним художником англійського короля Генрі VIII.

На картинах Пітера Брейгеля Старшого

(1525(1530)-1569) зображено сцени з народного життя та фольклору. Чи не тому на них красиве існує поряд із потворним, а радість — із трагедією. Незвичайним є його полотно «Нідерландські приказки», де зображено буквальне розуміння народних висловів. Сценка, де чоловік намагається зістригти шерсть зі свині, як з вівці, ілюструє приказку «багато галасу, мало шерсті» (багато слів, мало роботи), над ними чоловік в обладунку з ножем в зубах (приказка «озброєний до зубів») надягає на шию кота великого дзвоника («чіпляти на кота дзвоника» — робити справу, яка не принесе користі).

Чільне місце в німецькому мистецтві цієї доби посідає Альбрехт Дюрер (1471-1528). Він вирізнявся характерною для майстрів Відродження різноманітністю вподобань: цікавився анатомією, математикою, інженерною справою, живописом і виготовленням гравюр.

Дюрер написав багато портретів відомих сучасників, що жили і діяли в ті буремні роки в Німеччині. Особливої майстерності Дюрер досяг у мистецтві гравюри. Він, використовуючи відомі біблійні сюжети, вкладав у них новий зміст. Відома серія його гравюр, присвячена біблійному сюжету Апокаліпсису.

Назвіть видатних представників Північного Відродження.

Висновки

Майстри італійського Високого Відродження своєю творчістю сприяли поширенню в європейському суспільстві нових ідеалів, нових поглядів на людину та її місце в навколишньому світі. Для Північного Відродження було притаманне звернення до проблем, що хвилювали тогочасну людину, умов її повсякденного життя, непевності в сьогоденні.

Запитання та завдання

I

1. Укажіть хронологічні рамки Високого відродження.

2. Охарактеризуйте особливості культури Відродження. Які особливості мало Північне Відродження порівняно з італійським?

3. Якою була архітектура доби Високого Відродження? Назвіть видатні зразки архітектури цього періоду.

4. Як ви розумієте поняття «гуманізм»? Перелічіть видатних митців та мислителів-гуманістів.

5. Чим уславився Еразм Роттердамський?

6. У чому полягала суть поглядів Макіавеллі на державу і владу?

II

1. Поясніть значення терміна «секуляризація». Спробуйте навести приклади цього явища у мистецтві Високого Відродження.

2. Уявіть, що вам доручено завдання підготувати музейну експозицію «Високе Відродження» або «Північне Відродження» на вибір. За потреби скориставшись додатковими джерелами, підготуйте добірку з 8-10 експонатів, які б розкривали цю тему. Свій вибір обґрунтуйте. Якою була архітектура доби Високого Відродження? Назвіть видатні зразки архітектури цьогоперіоду.

3. Використовуючи додаткові джерела, підготуйте доповідь або презентацію про одного з митців епохи Відродження або про його твір.

4. Коротко охарактеризуйте творчість митців Північного Відродження.

5. Складіть таблицю «Титани італійського Високого Відродження».

6. Визначте спільні та відмінні риси, притаманні творчості «титанів» італійського Високого Відродження.

А тим часом в Україні...

1450-1494 рр. — життя та діяльність Юрія Дрогобича (Юрія Котермака, Георгія з Русі).

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Сорочинська (2021)

 

 Попередня сторінка:  4. Повсякденне життя населення Західно...
Наступна сторінка:   6. Реформація та релігійні війни^