Інформація про новину
  • Переглядів: 411
  • Дата: 3-03-2021, 23:20
3-03-2021, 23:20

7. Контрреформація

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  6. Реформація та релігійні війни
Наступна сторінка:   8. Культура бароко. Народження нової єв...

Пригадайте:

1. Що таке єресь?

2. Поясніть значення поняття «Реформація».

1. Контрреформація

Реформація стала величезним потрясінням для Католицької церкви. Цілі країни розривали свої зв’язки з Папою Римським: Англія, Швеція, Данія, Норвегія, частина населення Франції, німецьких земель, Чехії та Угорщини перейшла у протестантизм.

Коли виникла небезпека поширення протестантських ідей в Італії, папа Павло III (1534-1549 рр.) у 1542 р. створив Конгрегацію верховної інквізиції — суд, який мав боротися з поширенням єресі, а протестантизм Католицька церква вважала однією із єресей. Папа наказав викорінювати найменші прояви єресі, «...у жодному разі не діяти м’яко, ніколи не сумніватися, і якщо для прикладу іншим буде потрібно покарання — робити це без вагань». Так «залишки лютеран» і «прибічники еразмізму» засуджувалися інквізицією до спалення.

У 1559 р. за наказом папи було видано «Індєкс заборонених книг». Перелічені в «Індексі...» книжки вилучались і спалювалися на площах разом із портретами авторів. Винним у читанні або переховуванні заборонених книг загрожував суд інквізиції. Цей список постійно оновлювався і проіснував до 1566 р. Крім творів Жана Кальвіна та Мартіна Лютера, до цього переліку потрапили твори чи не всіх тогочасних філософів і вчених: Миколая Коперника, Еразма Роттердам-ського, Рене Декарта, Томаса Гоббса та багатьох інших.

Водночас служителі Католицької церкви розуміли, що потрібно не лише боротися з «єрессю» протестантизму, але й те, що їхня власна Церква терміново потребує реформ. Так розпочався рух за оновлення Католицької церкви, який отримав назву Контрреформація (1545-1648 рр.).

Папа Римський доручив раді церковних учених розробити проєкт реформи для зміцнення Католицької церкви. Затвердити цю реформу мав церковний собор, який зібрався в місті Тренто (лат. Tridentum) (Італія). Тридентський собор працював із перервами упродовж 1545-1563 рр. На ньому також затвердили основні догмати, які й зараз визначають обличчя сучасного католицизму.

Контрреформація — заходи, здійснювані Католицькою церквою в 40-х рр. XVI — 60-х рр. XVII ст. з метою власного оновлення і протидії поширенню протестантизму.

Церковний собор — зібрання вищих церковних сановників для вирішення ключових питань церковного устрою.

У ході Контрреформації зміцнили та впорядкували структуру Католицької церкви, заборонили продаж індульгенцій, встановили єдині правила ведення богослужінь, ухвалили рішення про відкриття семінарій — навчальних закладів для майбутніх священників. У 1582 р. провели календарну реформу — запроваджено григоріанський календар, яким зараз послуговуються у більшості країн світу. Що таке Контрреформація?

2. «Товариство Ісуса» (орден єзуїтів)

Особливу роль у боротьбі проти Реформації відіграло «Товариство Ісуса», або орден єзуїтів (від лат. Jesus — Ісус), створене іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою (1491-1556). Орден єзуїтів заснували у 1534 р., а статут затвердили указом Папи Римського у 1540 р.

Завданнями єзуїтів було поширення католицтва в усьому світі, католицька освіта та наукові дослідження. Головною особливістю ордену була жорстка дисципліна, яка передбачала повне підкорення його членів керівникам. Накази зверхників належало виконувати без вагань, навіть якщо треба було вчинити смертний гріх, і почувати себе вільним від відповідальності. За вчинки підлеглих відповідали лише їхні керівники. Така організація дозволяла орденові діяти надзвичайно ефективно, у найкоротші терміни досягати поставленої мети, використовуючи будь-які мєтоди.

Єзуїтська мораль

Статут єзуїтів дозволяє їм так звану «пристосуванську мораль» — їм було дозволено вести світське розкішне життя, не розкривати свою приналежність до ордену, якщо це було потрібно для справи поширення католицизму. Крім того, єзуїти були освіченими людьми, яких спеціально навчали переводити суперечки на власну користь. Це призвело до виникнення поняття «єзуїтство» у значенні «хитрість, підступність».

Одним із основних напрямів діяльності ордену було місіонерство — поширення католицизму поза межами Європи: в Америці, Індії, Африці, Півдєнно-Схід-ній Азії, Китаї, Японії. Характерним було те, що єзуїти намагалися не втручатись у місцеві звичаї і традиції, а узгоджувати їх із вимогами християнської релігії. іноді вони навіть ставали на захист місцевого населення від європейців-коло-нізаторів. Так, вони вимагали від адміністрації португальських та іспанських колоній в Америці не перетворювати корінне населення на рабів.

Єзуїти зібрали багато цінних відомостей про життя та звичаї народів, серед яких проповідували. Крім того, вони досліджували мови цих народів. Єзуїти першими уклали японсько-португальський словник та граматики японської і в’єтнамської мов, розпочали вивчення санскриту. У 1594 р. в Макао (сучасний Китай) єзуїти відкрили колегію, яка, крім іншого, стала центром вивчення китайської та японської мов.

іншим важливим напрямом у діяльності ордену була освітня діяльність.

2/3 всіх організацій «Товариства Ісуса» в XVII-XVIII ст. складали школи та університети, а 4/5 від загальної кількості його членів були студентами й викладачами. У своїх навчальних закладах єзуїти досягли високого рівня освіти, надавали ґрунтовні знання з предметів, водночас виховуючи учнів у дусі католицизму. Їхньою метою було через вплив на молодь поступово змінити ставлення в суспільстві до Католицької церкви. і справді, у тих країнах,

де протестантизм зазнавав поразки, його переможцем був учитель-єзуїт.

Єзуїтські навчальні заклади діяли і на території України: у Фастові, Львові, Острозі, Барі, Кам’янці, Перемишлі (сучасна Польща) та багатьох інших містах. У 1661 р. король Ян II Казимир надав Львівській єзуїтській колегії права університету, який став першим вищим навчальним закладом в українських землях.

Якою була мета створення ордену єзуїтів?

Висновки

Поширення Реформації змусило Католицьку церкву, з одного боку, активізувати заходи з придушення протестантизму, який вона вважала єрессю, а з іншого — розпочати рух за своє оновлення. Цей рух отримав назву Контрреформація. Зміцнення та об’єднання Церкви, упорядкування догматів, правил богослужінь, запровадження освітніх закладів сприяло відновленню її могутності і навіть розширенню впливу на деякі країни. Одним із головних знарядь Контрреформації стало «Товариство Ісуса», основним завданням якого було поширення католицизму в усьому світі.

Запитання та завдання

I

1. Поясніть значення терміну Контрреформація.

2. Вкажіть причини та наслідки Контрреформації.

3. З якою метою було створено орден єзуїтів?

4. Яке значення для Католицької церкви мав Тридентський собор?

5. Чому єзуїти приділяли велику увагу освіті та вихованню молоді?

6. Як ви розумієте поняття «місіонерство»?

II

1. Дайте коротку характеристику явищу Контрреформації.

2. З якою метою, на вашу думку, Католицька церква створила «Індекс заборонених книг»?

3. Як запровадження освітніх закладів для майбутніх священників (семінарій) мало допомогти в оновленні Католицької церкви?

4. Чому, на вашу думку, серед усього іншого Католицька церква реформувала і календар?

5. Обговоріть у парах. Поміркуйте, з якою метою єзуїти активно займалися вивченням культури корінних народів Азії та Америки.

6. Робота у групах. Поміркуйте, чому Католицька церква вважала протестантизм єрессю.

Запам’ятайте дати:

1545-1648 рр. — період Контрреформації.

1545-1563 р. — Тридентський церковний собор.

1534 р., 1540 р. — заснування та затвердження «Товариства Ісуса».

А тим часом в Україні...

1574 р. — видано перші друковані книги «Буквар» та «Апостол».

1575 р. — заснування єзуїтської колегії в Ярославі (сучасна Польща).

1581 р. — видано перший друкований переклад Біблії церковнослов’янською мовою.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Сорочинська (2021)

 

 Попередня сторінка:  6. Реформація та релігійні війни
Наступна сторінка:   8. Культура бароко. Народження нової єв...^