Інформація про новину
  • Переглядів: 127
  • Дата: 4-03-2021, 20:11
4-03-2021, 20:11

Володимир Сосюра - "Осінь", "Васильки", "Любіть Україну", "Солов'їні далі"

Категорія: Українська література

Попередня сторінка:  Леся Українка - "Давня весна", "Хотіла ...
Наступна сторінка:   Володимир Підпалий - "Бачиш: між трав з...

Володимир Сосюра

(1898—1965)

«Талановитий і свіжий, інколи курйозний, завжди експансивний і щирий, Володимир Сосюра належить до поетів, за якими ходить популярність, яких знає, визнає й вітає «масовий», «широкий» читач». Таку дещо компліментарну, але водночас досить точну характеристику дав відомий поет і критик Микола Зеров своєму колезі по перу.

Володимир Миколайович Сосюра народився 25 грудня (6 січня) 1898 року в селищі Дебальцевому на Донбасі. Його дитинство минуло в селищі Третя Рота (нині Верхнє у складі Лисичанська). З одинадцятирічного віку, через матеріальні нестатки, Володимир мусив працювати. Здобуваючи освіту в Кам'янській сільськогосподарській школі, він по-справжньому зацікавився літературною творчістю.

У 1918 році поета захопив стрімкий вир громадянської війни. В. Сосюра став козаком армії Української Народної Республіки, а згодом доля привела його до лав червоноармійців

Після демобілізації в 1921 році молодий обдарований поет оселився в Харкові, тодішній столиці України. Навчаючись в університеті, він несподівано для себе дізнався, що його твори викладають студентам. У сприятливій творчій атмосфері Володимир Сосюра з головою поринув у літературне життя міста

У 1921 році побачила світ його дебютна збірка «Поезії». Того ж року вийшла поема «Червона зима», яка одразу забезпечила авторові визнання читачів і прихильність колег по перу. Він потоваришував із молодими талановитими літераторами Олександром Довженком, Іваном Сенченком, Остапом Вишнею, Майком Йогансеном. Підтримка друзів та схвальні читацькі відгуки сприяли плідній праці. Одна за одною виходять книжки В. Сосюри: «Червона зима», «Осінні зорі», «Місто», «Сьогодні», «Золоті шуліки», «Коли зацвітуть акації», «Серце» та ін

Наприкінці 30-х років поет переїхав до Києва. Під час Другої світової війни він був співробітником українського радіокомітету, входив до редакції фронтової газети.

Поезія В. Сосюри часів війни перейнята щирим патріотизмом та вірою в перемогу. Однак тодішню радянську владу не влаштовували патріотичні переконання митця. За вірш «Любіть Україну» В. Сосюра зазнав переслідувань, а його твори не друкували. Він зміг повернутися в літературу лише 1953 року після смерті комуністичного диктатора Сталіна. Усього перу митця належить понад 40 поетичних книжок.

Помер Володимир Сосюра 8 січня 1965 року в Києві.

Володимирові Сосюрі поталанило — він дав ту поезію, яку жагуче потребував час: ідейно наснажену, рвійну і водночас ніжну, діткливу, уважну до порухів серця й душі.

Володимир Моренець, доктор філологічних наук, професор

Опрацьовуємо прочитане

1. Де народився Володимир Сосюра?

2. Як склалася доля поета в часи громадянської війни?

3. Де розкрилося творче обдарування Володимира Сосюри?

4. Назвіть першу збірку поета.

5. За що В. Сосюру переслідували в Радянському Союзі?

6. Яку характеристику дав В. Моренець поезії В. Сосюри?

7. Складіть план поданого в підручнику тексту-розповіді про життєвий та творчий шлях В. Сосюри. За планом підготуйте усну розповідь про поета.

«Осінні» настрої поета

(«Осінь»)

Чи замислювалися ви над тим, як часто ми використовуємо художні образи? Ми сприймаємо їх як щось природне: наприклад, захоплення красою осіннього довкілля передаємо словами «золота осінь», а взимку нарікаємо на «лютий холод». Культурний досвід народу, який ми засвоїли, дає змогу розуміти ці образи. Давнім, властивим ще народній ліриці, є принцип погодження певних емоційних станів із картинами навколишнього світу.

Зіставлення природи та людських переживань здійснюється за подібністю або контрастом. Такий прийом науковці визначають як психологічний паралелізм. У ліриці він може формувати художню організацію всього твору.

Паралелізм є досить поширеним явищем в українській поезії. Цікаво, що в літературі з різними порами року ототожнюються різні емоції: наприклад, весняна пора, коли природа пробуджується від зимового сну, викликає радісні почуття, натомість осіння природа найчастіше навіює смуток. Пригадайте, з якою художньою виразністю описи природи та душевні

переживання поєднались у вірші Лесі Українки «Давня весна».

У пейзажній поезії Володимира Сосюри «Осінь» мальовничі картини осіннього довкілля також сприяють розкриттю душевного стану автора. Узявши за основу образ красивого згасання природи, поет збагатив його неповторністю індивідуальних переживань. Замилування красою осені поєднується у творі з філософським усвідомленням неминучої втрати Загальне почуття смутку почасти компенсується спогляданням ефектних осінніх метаморфоз.

Особливе враження справляє яскравий зоровий образ: жовтокоса й синьоока вершниця на чорному коні, під золотими копитами якого, немов у казці, змінюється все довкола. Краєвид нагадує пустку, навкруги панує тиша — усе скорилося силі цієї казкової вершниці

Образи тиші й покори доповнюють філософський зміст твору, навіюючи роздуми про невблаганний рух природи, виявом якого є зміни в нашому житті

Ділимося читацьким досвідом

1. Як називається художній прийом зіставлення природи та людських переживань?

2. Пригадайте вивчені раніше поетичні твори й наведіть приклад використання психологічного паралелізму за подібністю.

3. Наведіть приклади поетичних творів, де зіставлення природи та людських переживань відбувається за контрастом.

4. Яку роль відіграють пейзажі у відображенні психології персонажів?

Прочитайте вірш. Виконайте завдання.

Осінь

Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом синьоока осінь їде навмання.

В’яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні й розкида кругом.

Скрізь якась покора в тишині розлита, і берізка гола мерзне за вікном. 1938

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас поезія Володимира Сосюри «Осінь»?

2. Які емоції охоплюють ліричного героя поезії «Осінь» під впливом природи?

3. Які зорові образи створює поет?

4. Поміркуйте, що символізує образ берізки під вікном.

5. Тему й основне ідейне навантаження ліричного твору називають мотивом. Визначте провідний мотив поезії Володимира Сосюри «Осінь».

6. Об'єднайтеся в малі групи або пари, доведіть або спростуйте тези та презентуйте свої висновки однокласникам та однокласницям.

■ Поезії В. Сосюри «Осінь» властивий психологічний паралелізм, він формує художню організацію всього твору.

■ Поезії В. Сосюри «Осінь» властивий філософський підтекст.

■ Поезії В. Сосюри «Осінь» властива багата образність.

Запрошуємо до дискусії

7. Розгляньте ілюстрації на с. 92, 93. Яке враження справляють на вас ці картини? Чи можуть вони бути ілюстраціями до твору Володимира Сосюри? Обґрунтуйте свою думку.

8. Яку ілюстрацію до поезії Володимира Сосюри запропонували б ви? Опишіть її.

9. Скористайтеся «Корисними посиланнями» в електронному додатку до підручника і послухайте фрагменти творів Антоніо Вівальді «Пори року. Осінь», Мирослава Скорика «Мелодія», Астора П'яццоли «Осінь в Буенос-Айресі». Який з музичних фрагментів вам видався суголосним поезії Володимира Сосюри?

Ліричні роздуми про щастя

(«Васильки»)

Інтимна лірика відображає особисті, найчастіше любовні, переживання автора. Іноді її образно визначають як поезію людського серця. Сучасники вважали В. Сосюру неперевершеним майстром такої поезії. І сьогодні його твори захоплюють читачів душевною відкритістю та емоційною щирістю. Одним із кращих зразків інтимної лірики Сосюри є вірш «Васильки». Перед читачем постає сповнена емоцій щаслива людина, яка відмовляється вірити в те, що колись настане день і її кохання помре, не залишивши по собі жодного сліду на цій землі.

Своє почуття закоханості та щастя автор змальовує в низці яскравих зорових образів. Очі коханої жінки своїм кольором нагадують ліричному герою поля й далекі гаї та порівнюються з квітами — синіми васильками.

У фольклорі васильки, або волошки, символізують душевну красу й чистоту. Цей образ

допомагає авторові розкрити тему кохання в піднесеній тональності, поєднати її з роздумами про вічність справжнього почуття

Художня палітра твору збагачується фольклорним, поширеним у народних баладах мотивом метаморфози, чарівним перетворенням людини на квітку («...може, васильками станем — я і ти»).

Далі авторська уява малює іншу картину, яка є ніби точним повторенням попередньої: колись через роки так само йтиме полем закохана пара. І тоді, немов нічого не змінилося, якийсь закоханий щасливець порівняє «рідні очі» коханої із синіми квітами. У цій, на перший погляд, нескладній поезії щирі світлі емоції поєдналися з філософським поглядом на щастя, здатне збагачувати світ навколо нас, наповнювати його красою, робити неможливе можливим.

Прочитайте вірш. Виконайте завдання.

Васильки у полі, васильки у полі, і у тебе, мила, васильки з-під вій, і гаї синіють ген на видноколі, і синіє щастя у душі моїй.

Одсіяють роки, мов хмарки над нами, і ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде. Може, ми квітками, може, васильками станем — я і ти.

Так же буде поле, як тепер, синіти, і хмарки летіти в невідомий час, і другий, далекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас.

1939

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас поезія В. Сосюри «Васильки»?

2. Схарактеризуйте строфічну та ритмічну будову поезії «Васильки». Поміркуйте, як знання про будову поезії допоможуть вам під час виразного читання твору.

3. Яка картина зринає у вашій уяві, коли ви читаєте першу строфу поезії? Опишіть цю картину. Які зорові образи скеровували вашу уяву?

4. Який колір переважає в першій строфі? З чим асоціюється цей колір?

5. Поясніть, як ви зрозуміли образ, створений у рядку «і гаї синіють ген на видноколі». Чи випадало вам бачити, як на видноколі синіють далекі гаї?

6. Поясніть, як ви зрозуміли образ «синіє щастя у душі моїй». Знайдіть слова, які б уточнили, розкрили значення поетового вислову «синіє щастя».

7. Поміркуйте, чому ліричного героя не лякає те, що «роки одсіяють», що інші щасливці йтимуть цим полем?

8. З поданого словесного ряду доберіть два слова, якими, на вашу думку, можна найточніше схарактеризувати почуття, яке переживає ліричний герой поезії «Васильки»: безмежне, пломенисте, вічне, плинне, пристрасне, палке, щире, розлоге, мінливе, нескінченне, безмірне.

9. Як у вірші виражений мотив метаморфози? З якою метою вводить автор цей мотив?

10. Яку роль у творі відіграє образ майбутнього?

11. Доведіть або спростуйте тезу: твору Володимира Сосюри «Васильки» властивий філософський зміст.

Запрошуємо до дискусії

12. Англійський поет Вільям Вордсворт стверджував: «Святе мистецтво! В пензлі чи пері / Є сила дати вічність кожній рисі...» Розгляньте ілюстрацію на с. 94. Яким настроєм пройнята картина харківського художника Є. Воло-шинова «Життя в житі»? Поміркуйте, чи вдалося художнику «дати вічність кожній рисі». Чи вдалося «дати вічність кожній рисі» Володимиру Сосюрі?

Читаємо виразно

13. Застосовуючи свої знання про строфічну, ритмічну будову поезії «Васильки», її провідні мотиви, підтекст, підготуйте виразне читання твору.

Виявляємо творчі здібності

14. Оберіть творче завдання, виконайте його та презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям.

■ Уявіть себе оператором, який знімає відеоряд до вірша Володимира Сосюри «Васильки». Опишіть кадри, які ви хотіли б зняти. Використовуйте назви прийомів зйомки, які прийняті в професійному середовищі операторів: статичнезображення, широка панорама, крупний план, рух камери...

■ Намалюйте ілюстрації до твору Володимира Сосюри «Васильки».

Любити «всім серцем»

(«Любіть Україну»)

Усе життя Володимир Сосюра залишався відданим сином України. У його творах патріотичне почуття виявляється із максимальною щирістю, поет промовляє до читачів просто й водночас відверто, немов «від серця до серця». Під час Другої світової війни, коли українському народові загрожувала смертельна небезпека, В. Сосюра створив відомий вірш «Любіть Україну». Це видатний зразок патріотичної лірики, поетичний заклик автора до свого народу у хвилину

тяжких випробувань. У творі органічно поєдналися почуття й думка — любов до рідного краю та низка логічних аргументів, які доводять, що патріотизм є природною рисою людини.

Патріотична лірика — твори, у яких у ліричній формі втілено любов до рідної землі. Іноді патріотичну лірику відносять до громадянської поезії.

Залучаючи точні і яскраві художні деталі, автор шукає ключик до серця й розуму кожного українця.

Для поета патріотизм є найвищим духовним багатством, головною життєвою цінністю, перед якою відступає все інше, навіть особисте почуття.

Митець закликає любити рідну землю не лише «всім серцем», але й «своїми ділами», бути з нею і «в годину щасливу», і в «годину негоди».

Цікаво, що автор безпосередньо звертається до молоді. І піднесена інтонація не виключає довірливої бесіди. Ефектні, іноді несподівані порівняння («Любіть Україну, як сонце, любіть, /як вітер, і трави, і води...», «як пісню, що лине зорею») захоплюють читача. Яскраві епітети «вишнева Україна», «солов'їна мова», зумовлені художніми завданнями повтори «Любіть Україну...» відчутно збагачують загальну образну палітру, надаючи особливої переконливості ліричним роздумам автора. І перед нами постає надзвичайно привабливий образ рідного краю, овіяний теплом людської любові. Широкі простори, «зірки і верби», дитячі усмішки, дівочі очі — усе це Україна.

«Любіть Україну» сприймається як заповіт талановитого майстра слова своєму народові. У високохудожній формі поет нагадує всім нам, що патріотизм є важливою рисою справжнього громадянина

Прочитайте вірш. Виконайте завдання.

Любіть Україну!

Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води...

В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну.

Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками.

Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна в просторів солодкому чарі...

Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячий усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі.

Як та купина, що горить — не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину.

Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.

Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісню, що лине зорею.

Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею!

1944

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас поезія «Любіть Україну!»

2. Поясніть, що таке громадянська лірика. Чим вона відрізняється від пейзажної та інтимної?

3. Коли Володимир Сосюра написав вірш «Любіть Україну»? Які обставини спонукали поета висловити своє ставлення до України?

4. Що є ознакою людини-громадянина?

5. Чому твір Володимира Сосюри «Любіть Україну» є зразком громадянської лірики?

6. За допомогою яких образів розкривається тема патріотизму в поезії «Любіть Україну»?

7. Які порівняння та епітети використав автор у вірші «Любіть Україну»? Як ці художні засоби збагачують створений у поезії образ України?

8. До кого звертається поет у вірші? З якою метою автор використовує звертання?

9. Поміркуйте, чому громадянський вірш «Любіть Україну» містить описи природи, особисті переживання.

Запрошуємо до дискусії

10. Чому офіційна критика засуджувала й переслідувала Володимира Сосюру за вірш «Любіть Україну»?

Читаємо виразно

11. Знайдіть в мережі Інтернет і послухайте зразки виразного читання вірша Володимира Сосюри «Любіть Україну». Користуючись пам'яткою «Як аналізувати виразне читання» в електронному додатку до підручника, проаналізуйте виразне читання. Вивчіть напам'ять вірш «Любіть Україну». Візьміть участь у конкурсі читців.

Краса рідного краю

(«Солов'їні далі...»)

Ось один із тих магічних ранків, коли серце ліричного героя «б'ється молодо і дзвінко», а душа милується весняним пробудженням природи й сама оновлюється. Граничне емоційне піднесення супроводжує освідчення героя в любові до рідної землі. Образи твору яскраві, добре знайомі українським читачам і читачкам: весна, солов'ї, цвітіння дерев, квіти в росі.

Відчуття свіжості весняного ранку майстерно поєднано з душевною метаморфозою. У вираженні патріотичного почуття дуже важливим є образ людського серця: натхненне красою Батьківщини, воно б'ється молодо і дзвінко, лине й птицею співає

Окрім паралелізму, тобто зіставлення душевних станів з образами природи, помітну роль у творі виконують повтори. Кільцеве обрамлення (однаковий початок і закінчення всієї поезії), а також анафоричний перегук другої

й четвертої строф надають поетичній думці автора більшої переконливості, а віршу — інтонаційної виразності.

Прочитайте вірш. Виконайте завдання.

Солов’їні далі...

Солов’їні далі, далі солов’їні...

Знов весна розквітла на моїй Вкраїні.

На гіллі рясному цвіт, немов сніжинки. Знову серце б’ється молодо і дзвінко.

Я іду до гаю. Краю, ти мій краю, кращого за тебе я в житті не знаю!

Кращого не знаю, далі мої сині, як весну стрічати на моїй Вкраїні.

У росі фіалки, ріки у тумані.

В серці сяють очі, рідні і кохані.

В птичім щебетанні все кругом проснулось, і до мене знову молодість вернулась.

Я іду до гаю, і в блакить безкраю серце моє лине й птицею співає про весну чудесну на моїй Вкраїні.

Солов’їні далі, далі солов’їні!

1961

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Які враження, відчуття, спомини «ожили» під впливом поезії?

2. Проаналізуйте строфічну, ритмічну будову поезії.

3. Які композиційні особливості властиві твору? Поміркуйте, якого змісту набуває кільцеве обрамлення.

4. Яким постає ліричний герой поезії? Доберіть п'ять іменників, які, на вашу думку, найточніше визначають душевний стан ліричного героя.

5. Які конкретні образи постають у поезії?

6. Які абстракті, метафоричні, символічні образи створює поет? Запишіть свої спостереження в зручній для вас формі (таблиці, схеми, хмарини тегів).

7. До якого виду поезії, на вашу думку, належить твір «Солов'їні далі...». Обґрунтуйте відповідь.

Читаємо виразно

8. Підготуйте виразне читання твору: визначте авторське та власне ставлення до подій (весняне пробудження природи) і переживань ліричного героя, знайдіть інтонацію, яка могла б передати ваше ставлення.

Виявляємо творчі здібності

9. Напишіть есе за темою «Урок патріотизму від Володимира Сосюри».

 

 

Це матеріал з підручника Українська література 8 клас Борзенко (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  Леся Українка - "Давня весна", "Хотіла ...
Наступна сторінка:   Володимир Підпалий - "Бачиш: між трав з...^