Інформація про новину
  • Переглядів: 98
  • Дата: 4-03-2021, 20:19
4-03-2021, 20:19

Творчість сучасних українських поетів

Категорія: Українська література

Попередня сторінка:  Олена Матушек - "Порятуйте красу" текс...
Наступна сторінка:   Оксана Забужко - "Рядок з автобіографі...

Що ми розуміємо під сучасною українською літературою? На це запитання непросто знайти чітку й однозначну відповідь. Найпростіше визначення: це художні твори останніх десятиліть про життєві проблеми, які хвилюють українців.

Якщо класична література, пройшовши випробування часом, сприймається нами як щось безумовно вартісне, то оцінка сучасного мистецтва часто залежить від особистих суб'єктивних уподобань читачів і читачок. Складно визначити, чи збережуться ті твори, які захоплюють нас сьогодні, у культурній пам'яті наступних поколінь.

Зараз ми переживаємо стрімкий розвиток інформаційних, політичних, соціальних та інших технологій. Те, що в минулому столітті сприймалося як наукова фантастика, стає частиною нашого щоденного життя. Виникає гостра потреба осмислити становище людини в новому світі, визначити, чи існує в часи змін щось незмінне і стабільне, якась надійна основа людського буття. Переживаючи спільні з більшістю європейських країн культурні процеси, Україна має і свої особливі риси перехідної доби. Вони пов'язані з подоланням негативної спадщини радянських часів, коли насаджувались фальшиві моральні цінності та заперечувались національні ідеали

У сучасній українській літературі дуже багато талановитих поетів і поеток, які звертаються до проблеми людини у великому мінливому

світі. Це Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Василь Герасим'юк, Іван Мал-кович, Анатолій Мойсієнко, Ігор Павлюк, Галина Кирпа. Усі вони глибоко переймаються питаннями збереження духовності й національної самобутності як важливих чинників у житті гармонійно розвиненої особистості.

Українські поети й поетки сприяють вихованню духовно вільних людей, які не бояться висловлювати власну думку та обстоювати справедливість. Осмислюючи проблеми духовності, вони нагадують читачам, що в нашому житті не все купується за гроші, а накопичення самих лише матеріальних цінностей ніколи не зробить людину щасливою. Намагаючись осмислити сучасність, поети й поетки часто порушують філософські питання про сенс життя і справжнє призначення людини, про її відповідальність перед майбутніми поколіннями.

У сучасних художніх пошуках відчутно ускладнюється образне мислення У ньому органічно поєднуються питомі українські риси та впливи різних культур світу. Поширюється вільний вірш, верлібр, який відображає дух сучасності з її перехідним мінливим характером

Важливо пам'ятати, що сучасна поетична творчість — живий процес, складний і багатогранний. Однак, попри всю свою розмаїтість, цей процес неможливий без культурної спадкоємності та непорушного зв'язку з національною духовною спадщиною

Опрацьовуємо прочитане

1. Яку літературу вважають сучасною?

2. Чим сучасна література в читацькому сприйнятті відрізняється від класичної?

3. Які риси сучасного життя найпомітніше позначилися на розвитку літератури?

4. Які проблеми порушуються в сучасній поезії? Яке місце в сучасній поезії посідає проблема духовності?

5. Чому в сучасній поезії особливого поширення набув верлібр?

Ділимося читацьким досвідом

6. Яких сучасних письменників ви знаєте?

7. Що впливає на ваше ставлення до сучасної літератури?

8. Чи залежить розвиток літератури від новітніх технологій?

Готуємо проєкт

9. Підготуйте проєкт за темою «Поети сучасної України».

 

 

Це матеріал з підручника Українська література 8 клас Борзенко (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  Олена Матушек - "Порятуйте красу" текс...
Наступна сторінка:   Оксана Забужко - "Рядок з автобіографі...^