Інформація про новину
  • Переглядів: 131
  • Дата: 10-03-2021, 14:24
10-03-2021, 14:24

1. Повторення курсу всесвітньої історії за 7 клас. Вступ

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  11. Англія XVI-XVII століття
Наступна сторінка:   2. Великі географічні відкриття XV-XVI ст...

Чи знаєте ви, що...

.....праправнучка Ярослава Мудрого, донька Володаря Ростиславовича, князя Звенигородського та перемишльського, Ірина Володарівна (Галицька), стала невісткою візантійського імператора Олексія І Комніна, а її син, Андронік (брат князя Ярослава Осмомисла) — імператором Візантії та засновником династії, яка понад двісті років правила Трапезундською імперією;

.....український шляхтич Юрій Кульчицький, знавець п’яти мов, працював

перекладачем віденської Східної торгової компанії, служив військовим розвідником під час знаменитої оборони Відня 1683 року, а згодом заснував одну з перших кав’ярень у Європі й створив рецепт так званої «віденської кави».

Терміни та поняття, які варто знати й розуміти:

Нова історія (Новий час, Модерна доба) — від французького слова «модерн», що означає «новий», «сучасний»; період всесвітньої історії між Середньовіччям і Новітнім тривалістю від кінця XV ст. (відкриття Христофором Колумбом Америки) до початку XX ст. (розгортання Першої світової війни).

Ранній Новий час (Рання Модерна доба) — перший підперіод Нової історії (Нового часу, Модерної доби) тривалістю від кінця XV ст. (відкриття Христофором Колумбом Америки) до кінця XVIII ст. (розгортання Французької революції). Козацька доба — Ранньомодерний підперіод Нової історії України тривалістю від кінця XV ст. (виникнення українського козацтва) до кінця XVIII ст. (знищення козацької державності).

https://is.qd/iaHFED

QR1.1. Із Середньовіччя у модерну добу: від «світу небесного» до світу земного. QR 1.2. Ранньомодерна доба в історії України.

1.1. Якими виявилися Середні віки в історії Європи та України?

Упродовж цього року ви продовжуватимете вивчати всесвітню історію. Мабуть, пам’ятаєте із 7 класу, що доба Середньовіччя була насичена історичними подіями. Адже саме тоді світ поділився на умовні «Захід» і «Схід», які, дивовижно переплітаючись, надовго відмежувались. Причина — конфлікт світоглядів, релігій і культур. У цьому конфлікті несподівано та

водночас символічно хиталися терези долі: скажімо, тоді, коли найбільша мечеть провінції Кордова перетворилася у храм Непорочного Зачаття Діви Марії, собор Святої Софії в місті Константинополь став мечеттю Ая-Софія. Саме в Середньовіччі утворилася Русь-Україна, що уславилася як могутня держава, втягнена у вир подій між Заходом і Сходом. Як і більшість європейських країн, вона пережила піднесення й роздроблення.

У чому ж особливості європейського Середньовіччя? Тодішня Європа не вважалася найрозвиненішою. На її теренах велися невпинні війни, що формували своєрідне мислення, впливали на спосіб життя. У горнилі протистоянь виник та утвердився феодалізм. Землевласники правили, воювали, багатіли, втішалися. Натомість простолюдини втрачали привілеї, права, особисті свободи. Середні віки — це також «доба Віри», адже релігія, без перебільшення, визначала кожен подих вірян. З одного боку, під її впливом розвивалися науки й мистецтва. З другого, католицька церква володіла чималими ресурсами, угіддями, коштами і, як наслідок, неабиякими можливостями. Вона організовувала і керувала жорстокими кампаніями (як-от: хрестовими походами, які, до слова, відбувалися в ім’я Господнє; переслідуваннями незгодних). Римські понтифіки втручалися в змагання за владу між світськими персонами. Не відставали й православні ієрархи. Загалом, церква контролювала всі сторони людського буття. Це призвело до розгортання реформаційного та контрреформаційного рухів в Ранньому Новому часі.

Наприкінці XV ст. все настільки стрімко змінювалося, що ставало очевидним — настав новий період. Точкою його відліку історики визначають Великі географічні відкриття. Що ж у них надзвичайного, подумалося вам? Але саме з моменту відкриття Нового світу ми говоримо про єдність світової цивілізації. І ця єдність творилася під верховенством Європи, яка почала домінувати у світі. Люди відмовилися від «споглядання життя» та взялися його змінювати.

1. Який період Середньовіччя проілюструвала б картина Артура Орльонова «Ірина Володарівна»? 2. Які елементи й предмети вказують на те, що русинка перебувала в місті Константинополь? 3. Розгляньте схему. Назвіть довкільні сусідні країни, володарі яких опанували русько-українськими землями на початку XV ст.

1.2. Якими є хронологічні межі й характерні ознаки Раннього Нового часу (Ранньомодерної доби)?

Кожному історичному періоду властиві характерні ознаки. Якщо вони зникають чи змінюються, настає інший період. Сподіваємося, ви розумієте, що прикметні риси, притаманні різним епохам, по-різному впливають на світогляд, цінності, на поведінку людини. Отож Середньовіччя добігло кінця. Його змінила наступна сходинка поступу. Період Нової історії (Нового (Модерного) часу (доби)), що розпочався наприкінці XV ст. і тривав до початку Першої світової війни, — сповнений бурхливих подій. Його умовно

поділяють на два підперіоди. Перший — це Ранній Новий, або Ранній Модерний час (доба) (кінець XV-XVIII ст.): від початку Великих географічних відкриттів до початку Французької революції. Його ви вивчатимете у 8 класі. Другий — власне Новий, або Модерний час (доба) (кінець XVIII — початок XX ст.): від початку Французької революції 1789 р. до початку Першої світової війни 1914 р. Його ще іноді називають «довгим» XIX століттям, про події якого ви дізнаватиметеся в 9 класі.

Періодизація всесвітньої історії (фрагмент)

На зміну станово-представницьким монархіям, із їхніми елементами обмеженої, але все ж таки демократії, прийшли абсолютні монархії. У такий спосіб піддані сподівалися домогтися законності й стабільності, що їх нібито могли гарантувати правителі з необмеженими повноваженнями. Міцна влада монархів, яка спочатку сприяла розвитку торгівлі та ремесел, згодом виявилася несумісною з новими реаліями, тому абсолютизм відкинули. У Ранньому Новому часі в багатьох країнах зародилися мануфактурні виробництва. Замість феодальних порядків постали капіталістичні. Вище йшлося про релігійні рухи, спрямовані на вдосконалення церков. Культура Відродження подарувала цілу плеяду геніальних учених і митців. З другого боку, ви, мабуть, здивуєтеся, але в Ранньомодерну добу процвітало рабство. І не тільки в Європі. Упродовж XVI-XVIII ст., за різними даними, з Африки до Нового світу вивезли близько 17 мли людей, більшість із яких зробили рабами! Сумна статистика, чи не так? А винищення народів доколумбової Америки? Ще одна трагічна сторінка всесвітньої історії, де Європа залишила глибокі рани. На Землі конче треба було щось змінювати.

Врешті, у пошуках державного устрою, який би задовольняв громадян, європейці наблизилися до необхідності встановлення «освіченого правління», «розумного суспільства» — Просвітництва — і усвідомлення того, що всі люди і народи є вільними. Прикметні риси Раннього Нового часу поступово зникали. їх замінювали рівність, свобода й гідність — атрибути наступного підперіоду, що тривав протягом «довгого» XIX ст.

1. Згадайте періодизацію всесвітньої історії та, зокрема, Середньовіччя. В які з періодів відбулися події, описані в рубриці «Чи знаєте ви, що...» цього параграфа?

2. Чому історичний період, що настав після Середньовіччя, називають Модерним?

3. Назвіть 2-3 характерні ознаки Раннього Нового (Модерного) часу (доби).

1.3. У чому особливості Ранньомодерної доби в історії України?

Тогочасні землі України «зустріли» Ранньо-модерну добу у складі сусідніх держав — Угорського та Польського королівств, Великого князівства Литовського, Молдовського князівства, Кримського ханства, Великого князівства Московського. Згодом терени України були складовими Речі Посполитої, Османської, Австрійської, Російської імперій.

Характерні ознаки Раннього Нового часу чітко простежуються в українській історії. Можливо, ви гадаєте, що рабство як явище оминуло русинів(русів)-українців? Та ж ні! Майже 200 тис. тогочасних мешканців українських просторів потрапили в турецьку неволю. Селяни-кріпаки гарували в маєтках магнатів, шляхти і дворян. Російська імператриця Катерина II відверто називала кріпаків рабами. Водночас започатковувалися підприємницькі відносини, попри несприятливі умови плідно розвивалася культура, почала діяти сучасна Українська греко-католицька церква.

Кожна подія, епізод залишали по собі як позитивні, так і негативні наслідки. Політичні, економічні, релігійні утиски, що їх зазнавали різні верстви населення, породили феноменальне явище — українське козацтво. Від кінця XV ст. козаки згуртувалися в таку потужну силу, що відродила і розбудувала модерну українську державу — Військо Запорозьке (Гетьманщину). Прогресивну й демократичну. А ще — освічену. Тогочасний рівень грамотності пересічних жителів міст і сіл неабияк дивував іноземних мандрівників. Як бачите, українці — давній народ, із не менш давніми державницькими традиціями. Тому Ранній Новий час в історії України цілком заслужено називають Козацькою добою.

1. Які події відбувалися на теренах України в Ранньому Новому часі? Чи ви вважаєте їх модерними? Чому? 2. Чому Ранньомодерний час в історії України називають Козацькою добою? 3. Які джерела використовують історики для дослідження Раннього Нового часу (використайте знання, здобуті в 7 класі)?

2. Поясніть, як ви розумієте твердження: «Новий (Модерний) час (доба) — це період між Середньовіччям та Новітнім часом». Як називають періоди історії України, що збігаються з Ранньомодерним та Модерним у всесвітній історії?

3. Обчисліть, скільки століть тривали: Нова історія (як період), Ранній Новий (Модерний) час (доба), Новий (Модерний) час (як підперіод), Козацька доба, українське національне відродження. Складіть і запишіть у зошит 2-3 хронологічні задачі (рівняння).

4. А. Згадайте найяскравіші події, що відбулися в світі та на теренах Русі-України в Середньовіччі. Б. Якими здобутками уславилося людство в Середні віки?

5. У чому відмінність характерних ознак Середньовіччя та Раннього Нового часу? Доберіть приклади для підтвердження своєї думки.

6. Розпочніть роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Світ і Україна в Ранньомодерній добі».

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Васильків, Островський (2021)

 Попередня сторінка:  11. Англія XVI-XVII століття
Наступна сторінка:   2. Великі географічні відкриття XV-XVI ст...^