Інформація про новину
  • Переглядів: 991
  • Дата: 14-03-2021, 18:04
14-03-2021, 18:04

7. Спільна робота з документом

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  6. Робота з великими документами в текс...
Наступна сторінка:   8. Поняття мультимедіа

Зміст

 

1. Що передбачає спільна робота з документом?

2. Як захистити текстовий документ?

3. У яких режимах спільно працюють з документом?

4. Як організувати одночасну спільну роботу над документом кільком авторам?

 

Пригадайте:

  • як організовують персональне навчальне середовище;
  • що таке хмарні технології;
  • як працювати з документами у спільному сховищі.

 

Ви дізнаєтесь:

  • що передбачає спільна робота з документом;
  • як захистити текстовий документ;
  • у яких режимах спільно працюють з документом;
  • як організувати одночасну спільну роботу над документом кільком авторам.

1. Що передбачає спільна робота з документом?

З розвитком технологій та інтернету кардинально змінилося поняття робочого колективу й спільної роботи. Люди, що живуть в різних країнах і працюють у різних організаціях, можуть брати участь у спільній розробці проєктів чи опрацюванні тих само документів.

Спільна робота над документами означає, що кілька авторів чи авторок разом працюють над документом або набором документів. Вони можуть або одночасно бути співавторами/співавторками документа, або переглядати специфікацію, що є частиною структурованого робочого циклу.

Доволі часто ті, хто працюють над одним проєктом, перебувають у різних будівлях, кабінетах тощо. У таких випадках для організації документообігу між учасниками та учасницями проєкту необхідно організувати віртуальний офіс, де будуть зберігатися документи для спільного використання. Головна проблема такої організації діяльності полягає в доступі всіх учасників та учасниць до загальних документів і в організації колективного спілкування віддалених одне від одного людей. Для цього можна використати відомі вам можливості — електронну пошту, чати, служби миттєвого обміну повідомленнями, різні сервіси Веб 2.0.

Також існує багато спеціально розроблених програм для організації групової роботи й використання спільних документів, наприклад, Google Документи, 12Sprints, Sharepoint, Novell Pulse, IPI.Manager, Feng Office, Microsoft Office Groove та ін. Такий вид програмного забезпечення поки що не отримав однозначної назви, але найчастіше ці

програми називають системами колективної взаємодії. Вони можуть використовуватися як у локальних, так і в глобальних мережах.

Основне призначення систем колективної взаємодії:

• доступ до спільних ресурсів деякої групи учасників;

• організація спілкування між учасниками групи;

• координація і документування ходу робіт.

 

2. Як захистити текстовий документ?

Текстові документи можна зберегти в різних форматах:

• RTF (від англ. Rich Text Format — формат збагаченого тексту) — текст із форматуванням і вставленими об’єктами;

• DOC — текст із форматуванням і вставленими об’єктами, основний формат Microsoft Word 97/2000/XP/2003;

• DOCX — текст із форматуванням і вставленими об’єктами, основний формат Microsoft Word 2007/2010/...;

• ODT — текст із форматуванням і вставленими об’єктами, основний формат LibreOfficeWriter;

• PDF — формат для перегляду та друкування з незмінним вихідним форматуванням для різних платформ;

• TXT — текст із розбиттям на абзаци без форматування;

• HTML — (від англ. HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертекстових документів) — стандартна мова розмітки вебсторі-нок в інтернеті та відповідне розширення файлу;

• XML (від. англ. Extensible Markup Language — розширювана мова розмітки) — запропонований консорціумом World Wide Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, зокрема через інтернет, і відповідне розширення файлу.

Вміст файлів останніх трьох типів можна редагувати в середовищі будь-якого текстового процесора. У цьому разі тип вказує лише на програму, якою потрібно відкривати файл.

Усі формати файлів, окрім формату PDF, забезпечують можливість редагування файлу після його збереження. Автор/авторка документа може обмежити доступ до нього іншим. У меню Файл вказівка Властивості надає можливість установлювати різні рівні захисту (мал. 7.1).

Консорціум Всесвітнього павутиння (англ. World Wide Web Consortium, W3C) — головна міжнародна організація, що розробляє і впроваджує технологічні стандарти для Всесвітнього павутиння. Заснована 1994 р. Тімом Бернерсом-Лі — винахідником Всесвітнього павутиння, що він його очолює.

 

3. У яких режимах спільно працюють над документом?

Під час роботи декількох авторів/авторок з документом можна виділити три режими:

1) основний автор чи авторка пише текст, інші автори пропонують зміни в режимі примітки;

2) усі автори мають однакові права, внесення змін до текстового документа відбувається почергово;

3) усі автори мають однакові права, зміни в документі відбуваються одночасно.

Перший режим забезпечується додаванням приміток до тексту. Інструменти для роботи з примітками в середовищі Microsoft Word розташовані на вкладці Рецензування. Щоб додати примітку до текстового об’єкта, його виділяють і вибирають вказівку Створити примітку (мал. 7.2). Тоді на полях вводять текст примітки. Зауважте, що примітки кожного автора виділяються різним фоном і вказується ім’я користувача.

У LibreOffice Writer примітку можна додати вказівкою Вставка/ Коментар (мал. 7.3). За цією вказівкою до виділеного об’єкта текстового документа додається виноска, у яку вводять текст. Зазначимо, що кожний автор також має свій колір виносок. Його ім’я і дата/час написання коментаря додаються автоматично.

Автори можуть видаляти примітки (виділену або всі примітки в документі).

Для того щоб відстежувати зміни в документі, які були внесені іншим автором/авторкою, можна використати вказівки групи Відсте-ження (Microsoft Word — мал. 7.4) або Відстеження змін меню Зміни (LibreOffice Writer — мал. 7.5).

Коли виправлення ввімкнуто, видалення позначаються закресленням, а їх додавання позначаються підкресленням. Зміни різних ав-торів/авторок позначаються різними кольорами. Коли виправлення вимкнуто, текстовий процесор припиняє маркування змін, але кольорові підкреслення і закреслення змін залишаться в документі, доки їх не буде прийнято або відхилено.

Зміни в документі (Microsoft Word) можна відстежувати за допомогою вікна Область перевірки (мал. 7.6), у якому зазначаються результати процесу реагування текстового документа.

Вправа 1. Успішний стартап.

Завдання. У документі Успішний стартап виділіть для кожного абзацу головну думку, ідею чи пораду. Запишіть їх у примітки до документа.

1. Відкрийте файл Успішний стартап папки Текстовий процесор. Прочитайте поради авторки тексту щодо створення успішного стартапу.

2. Виділіть перше слово першого абзацу, додайте до нього примітку. У примітці запишіть головну думку, ідею чи пораду, яку можна отримати із цього абзацу.

3. Так продовжуйте до кінця тексту.

4. Зробіть висновок, чи можна вас вважати співавтором або співатор-кою тексту. Де можна використати ваші примітки?

5. Збережіть файл з іменем СтартапПрізвище у своїй структурі папок. Надішліть файл на навчальну скриньку.

 

4. Як організувати одночасну спільну роботу над документом кільком авторам?

Спільну роботу над документом, у якому одночасно можна вносити зміни декільком користувачам/користувачкам, можна організувати у

хмарному сховищі документів, наприклад, у Google Диску. Для цього документ завантажують у Google Диск і надають доступ користувачам

Врахуйте, що автори документа є його власниками. Автор чи авторка може:

• змінювати документи, таблиці та презентації, а також запрошувати інших користувачів для співавторства і читання;

• видаляти документи, таблиці та презентації, закриваючи, таким чином, доступ до них для інших користувачів/користувачок.

Для повного видалення документа, таблиці та презентації або скасування доступу до них необхідно видалити їх, а потім очистити кошик.

Користувач або користувачка, яких ви запрошуєте редагувати ваш документ, стає співавтором або співаторкою. Вони можуть:

• редагувати документи, таблиці та презентації;

• запрошувати або видаляти інших співавторів і читачів (якщо їм надано дозвіл на ці дії);

• експортувати копію документа, таблиці або презентації на свій жорсткий диск.

Якщо ви не хочете, щоб ваш документ редагували, але вам необхідно надати комусь можливість перегляду документа, тоді ви запрошуєте його як читача або читачку (без права редагування). Читачі можуть:

• переглядати останню версію документа, таблиці або презентації, але не можуть вносити зміни;

• експортувати копію документа, таблиці або презентації на свій жорсткий диск.

Запросити співавторів/співавторок до спільного редагування документів можна двома способами. У контекстному меню документа на

диску обрати вказівку

Визначити особливі права користування документом можна після натискування кнопки

у верхньому правому кут

ку вікна, що відкриється (мал. 7.9).

У вікні надання доступу вказують рівні доступу (мал.7.10).

Під час спільної роботи над документом кожен автор/авторка отримує свій колір, який відповідає кольору обрамлення користувача у списку користувачів. Зміни можна вносити безпосереднім редагуванням тексту або в режимі пропонування (мал. 7.11).

Якщо обрати режим пропонування, то текст в основному тексті буде виділений в рамку

і в полі поруч із текстом відображено автора й текст пропозиції (мал. 7.12).

На доданий коментар можна відповісти, прийняти правки чи видалити їх.

Вправа 2. Технології майбутнього.

Завдання. Створіть у групі з 4 учнів проєкт — опис новітньої технології.

1. Об’єднайтеся в групу з 4 осіб. Оберіть напрям свого дослідження: біологія, дослідження, космос, транспорт, інформаційні технології, їжа, будівництво, робототехніка, медицина й інші.

2. Оберіть лідера/лідерку групи, хто створить документ і надасть усім членам групи доступ до його редагування.

3. Розподіліть обов’язки та знайдіть відомості в інтернеті за обраним напрямом. Обговоріть і сформулюйте пошуковий запит, наприклад, топ-10 технологій майбутнього.

4. У спільному текстовому документі додайте опис технології, зображення, посилання на матеріали, які використано в роботі.

5. У коментарях до об’єктів документа вкажіть власний внесок у спільну роботу. Перевірте, чи збігається опис внеску з історією змін у документі.

6. Розмістіть документ у спільному сховищі класу.

1. Обговоріть, чому важливо сьогодні вміти організовувати спільну роботу з документом. Наведіть приклади.

2. Обговоріть, як можна відслідковувати зміни в текстовому документі. Визначте переваги й недоліки такої роботи для документів, що редагуються на персональному комп’ютері та в онлайновому сховищі.

3. Обговоріть способи створення спільного у класі альманаху з робіт учнівських груп у мініпроєкті «Технології майбутнього». Вирішіть питання однакового форматування, корегування робіт, об’єднання у спільний документ. Додайте до об’єднаного документа зміст, заголовки, авторів, титульний аркуш. Остаточний варіант збережіть у форматі, що не передбачає змін. Роздрукуйте його або розмістіть на сайті школи.

4. У документі Доповнена реальність, що збережений у папці Текстовий процесор, ознайомтесь із примітками рецензента. Скористайтесь коментарями та внесіть зміни в документ.

5. Ha Google диску створіть текстовий документ про власне захоплення. Додайте до документа рецепт приготування їжі чи інструкцію з виготовлення виробу, опис комп’ютерної гри чи розповідь про спортивне заняття або щось інше. Додайте до документа співавтора чи співаторку, які в класі мають подібні захоплення. Доопрацюйте спільно документ. Візьміть участь у доопрацюванні документа, до якого вам прийшло запрошення для спільної роботи.

6. Розгляньте матеріали про відстеження змін у текстовому документі на сайті підтримки офісного пакету. Знайдіть відповідні довідкові матеріали на офіційних сайтах підтримки офісу. Виділіть основні операції щодо відстеження змін.

Оцінюємо єеЕіе

Оцініть результати свого навчання за шкалою: від дуже погано до дуже добре.

Сплануйте кроки задля підвищення своїх результатів до найвищої позначки шкали. Скористайтесь порадами вчителя або вчительки чи допомогою друзів.

Маю уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних.

Умію знаходити й замінювати символи та групи символів.

Розумію і можу пояснити принципи стильового оформлення документа.

Умію використовувати стилі для форматування документа.

Умію створювати й редагувати колонтитули документа.

Розумію, що таке структура документа.

Умію структурувати документ і створювати його зміст.

Розумію та обґрунтовую необхідність дотримання вимог до стильового оформлення та структурування текстового документа.

Умію створювати і використовувати гіперпосилання в текстовому документі.

Можу пояснити принципи стильового оформлення та спільної роботи з документом.

 

 

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Морзе, Барна (2021)

 Попередня сторінка:  6. Робота з великими документами в текс...
Наступна сторінка:   8. Поняття мультимедіа^