Інформація про новину
  • Переглядів: 153
  • Дата: 15-03-2021, 19:34
15-03-2021, 19:34

1. Вступ. Ранній Новий час в історії України

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  Утворення Української козацької держ...
Наступна сторінка:   2. Українські землі у складі держав Євр...

Пригадайте, які періоди історії України ви вивчали в попередніх класах. Які епізоди історії попередніх епох ви пам’ятаєте?

1. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СПАДЩИНА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Історію періоду Середньовіччя (від середини V до кінця XV ст.) ви вивчали у 7 класі. Цей відрізок історії людства охоплює час від падіння античної цивілізації під ударами варварів до зародження гуманізму. Це доба рицарства, хрестових походів і панування релігійного світогляду.

1. Назвіть зображені в колажі пам’ятки середньовічної України.

2. Поясніть, з яким періодом історії українського Середньовіччя пов’язані зображені пам’ятки.

3. Уявно розташуйте ілюстрації в хронологічній послідовності.

Протягом ІХ — середини ХІІІ ст. розвивалася давньоруська держава Русь-Україна з центром у Києві.

За короткий історичний проміжок часу Русь-Україна перетворилася на могутню державу.

Згодом, за доби монгольської навали, центр державотворення Русі-України перемістився до Королівства Руського (ХІІІ — середина XIV ст.).

Українські землі, що розташовувалися на межі між Європою і кочовим Сходом, були об’єктом військової експансії сусідніх народів. Проте й руські князі здійснювали воєнні походи проти країн-сусідів.

Особливості економічного й політичного розвитку давньоруської держави призвели до її ослаблення і розпаду. Тому протягом другої половини XIV-XV ст. українські землі увійшли до складу Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Угорщини, Молдавії, Московії. На території Криму існувало князівство Феодоро, а в 1440-х роках постало Кримське ханство.

Пригадайте й поясніть, яку роль в історії українських земель за доби Середньовіччя відіграли герої історичної хмаринки.

Пригадайте й покажіть в атласі з історії України такі об’єкти:

а) територію Русі за князя Аскольда;

б) територію Русі за перших князів від Олега до Святослава;

в) територію Русі за доби розквіту часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого;

г) територію Королівства Руського (Галицько-Волинської держави);

д) українські землі, які перебували протягом XIV-XV ст. у складі Великого князівства Литовського,

Королівства Польського, Московії, Угорщини, Молдови, Кримського ханства; князівство Феодоро.

Для полегшення виконання цього завдання пропонуємо скористатися онлайн-вправою

https://cutt.ly/vhVTqW2

На українських теренах було створено неповторну та багату культуру. Завдяки прийняттю християнства в Ру-сі-Україні споруджувалися величні православні храми. Неспокійна доба воєнних походів і кампаній XIII-XV ст. залишила нам численні пам’ятки оборонної архітектури — могутні замки та фортеці, оповиті захопливими легендами.

До наших днів збереглися писемні пам’ятки — літописи; перший збірник писаного права — «Руська правда»,

пам’ятки оригінальної і перекладної літератури, графіті. Середньовічна мозаїка, ікони є чудовими пам’ятками образотворчого мистецтва.

Завдяки тісним культурним контактам із європейськими країнами на українських теренах поширилося магдебурзьке право міст, книгодрукування, нові течії в мистецтві. Юрій Дрогобич та інші вихідці з українських земель ставали видатними діячами культури і науки європейського рівня.

Саме за неспокійної доби Пізнього Середньовіччя на історичну арену Європи вийшло українське козацтво. Ця нова суспільна верства відіграватиме вирішальну роль в українській історії XVI-XVIII ст.

Пригадайте, які пам’ятки культури середньовічної Русі-України дійшли до нашого часу: виконайте онлайн-вправу

https://cutt.ly/ChVTwFG

2. РАННЬОМОДЕРНА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Протягом XIV-XV ст. у середньвічному суспільстві з’являються ознаки нової цивілізаційної доби. З початком XVI ст. Європа впевнено вступає в Новий час — час прогресу та істотних зрушень у всіх сферах життя європейського суспільства.

Иовий час (або Модерна доба) — період в історії людства (кінець XV — початок ХХ ст.), протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства; період становлення сучасної європейської цивілізації.

Зазначимо, що становлення нового суспільства відбувалося різними темпами, мало свої особливості в різних країнах. Модерне суспільство поставало в жорсткому протистоянні із залишками середньовічних традицій. Недаремно історики говорять про «довге середньовіччя», яке тривало мало не до кінця XVIII ст. Тому в історії Нового часу виокремлюють два періоди: Ранній Новий час (Ран-ньомодерна доба) та власне Новий час (Модерна доба).

Працюючи з наступним фрагментом параграфа, заповніть у зошиті схему «Характерні риси Ранньомодерної доби» в Європі й Україні.

Визначте, що спільного було в історичному розвитку Європи та України.

Особлива роль випала на долю козацтва — продовжувача державотворчих традицій. У результаті Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького середини XVII ст. в Україні постала унікальна козацька держава — Військо Запорозьке. Головною ідеєю козацької державності була побудова демократичного ладу, що знайшло своє відображення в традиціях урядування Запорозької Січі та Конституції Пилипа Орлика 1710 р.

Тривала боротьба за збереження державності завершилася для українських земель драматично — наприкінці XVII ст. Українські землі були поділені між Річчю Посполитою та Московією (згодом Російська імперія).

У другій половині XVIII ст. козацьку звитягу було придушено російським царизмом. Була ліквідована автономія Гетьманщини, розгромлена Запорозька Січ, українське селянство покріпачене. Володарі Російської імперії сподівалися, що з Україною покінчено назавжди.

Водночас Ранньомодерна доба в Україні позначилася поширенням передових європейських ідей. Активно розвивалося книгодрукування, зокрема від 1574 р. кириличне.

Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. постали навчальні заклади європейського зразка: Острозька академія і Ки-єво-Могилянський колегіум.

На хвилі боротьби за оновлення православної церкви та її збереження в умовах дедалі сильнішого наступу католицизму постала Українська греко-католицька церква, яка згодом стала духовним лідером у боротьбі за українське національне відродження.

У XVIII ст. з Європи в Україну прийшли ідеї Просвітництва. До сьогодні окрасами українських міст є архітектурні пам’ятки, збудовані у стилі козацького бароко.

Ранньомодерна доба завершилася для українців втратою національної державності. Історія висунула перед українцями важливе завдання на наступний період — відстояти право на національну окремішність і виграти боротьбу за створення незалежної держави.

Відомий американський і український історик Сергій Плохій запропонував образ України як «Брами Європи». Дослідник вважає, що таку роль Україна виконувала протягом багатьох століть.

Книжка Сергія Плохія «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» (Харків, 2016)

Як ви розумієте думку вченого? Які особливості та події Ранньо-модерної доби в Україні підтверджують думку історика?

1. Розгляньте стрічку часу й назвіть зображені на ній події, історичні пам’ятки та діячів історії Русі-України.

2. Усно доповніть стрічку часу іншими визначними історичними подіями періоду Середньовіччя.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Щупак, Бурлака

 Попередня сторінка:  Утворення Української козацької держ...
Наступна сторінка:   2. Українські землі у складі держав Євр...^