Інформація про новину
  • Переглядів: 100
  • Дата: 15-03-2021, 19:42
15-03-2021, 19:42

12. Узагальнення з розділу 1 «Землі України у складі Речі Посполитої (16 — перша половина 17 століття)»

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  11. Практична робота. Повсякденне життя...
Наступна сторінка:   13. Походження українського козацтва. Д...

1. УЗАГАЛЬНЕННЯ: ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

• До початку XVI ст. українські землі перебували у складі сусідніх держав: Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Османська та Священна Римська імперія, Московська держава.

• Статус і розвиток українського населення визначався особливостями державницької політики країн, у складі яких вони перебували.

• Загроза з боку Московської держави, успішний досвід попередніх взаємин сприяли укладенню між Великим князівством Литовським та Королівством Польським нової унії.

• Утворена 1569 р. держава — Річ Посполита — мала надати потужну відсіч агресії з боку Московської держави, водночас закріплювала зверхність польського короля, що неоднозначно сприймалося різними соціальними станами.

• Соціальний склад населення у Речі Посполитій був представлений привілейованим, напівпривілейованим і непривілейованим станами, окрему групу становило козацтво.

• Унаслідок європейської «революції цін» зростав попит на сільськогосподарську продукцію, що сприяло збільшенню панських фільварків, заснованих на праці залежних селян.

• У другій половині XVI ст. на тлі Реформаційних та Контрреформаційних рухів пожвавилося релігійне питання. Це призвело до появи «полемічної» літератури та укладення Берестейської церковної унії.

• Перебування більшості українських земель у складі Речі Посполитої сприяло формуванню єдиної мережі культурних та освітніх закладів, поширенню впливів європейської культури.

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

ЕКСПРЕС-РОЗМИНКА

Пригадайте найважливіші події періоду перебування українських земель у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.):

а) установіть хронологічну послідовність: заснування Острозької академії, «Феофанове свячення», створення Пересопницького Євангелія, Люблінська унія, церковний собор у Бересті, видання «Пунктів для заспокоєння народу руського»;

б) виправте помилки у твердженнях:

• Річ Посполита — це об’єднання двох держав: Королівства Польського та Тевтонського ордену.

• 1574 р. Іван Федорович видав книги «Апостол» та «Азбука» у Києві.

• 1578 р. зусиллями князя Острозького у Львові відкрито перше братство.

• 1596 р. шляхом злиття Лаврської і Братської шкіл був утворений Києво-Могилянський колегіум.

ВПРАВА «КІНООПЕРАТОРИ»

Розгляньте кадри та спробуйте поєднати їх у сюжет. Запропонуйте власний сценарій фільму.

ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/freQive71s2VpDg96

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код. Бажаємо успіху та високих балів!

Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Щупак, Бурлака

 Попередня сторінка:  11. Практична робота. Повсякденне життя...
Наступна сторінка:   13. Походження українського козацтва. Д...^