Інформація про новину
  • Переглядів: 6999
  • Дата: 17-03-2021, 18:52
17-03-2021, 18:52

4. Зародження капіталістичних відносин. Повсякденне життя Західної Європи

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  3. Завоювання і освоєння Нового світу є...
Наступна сторінка:   5. Практична робота. Великі географічн...

Пригадайте, чому спосіб господарювання за доби Середньовіччя визначають як натуральне господарство? Як розвиток міст як центрів ремесла і торгівлі впливав на перетворення натурального господарства на товарне?

1. СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ.

МАНУФАКТУРНЕ ВИРОБНИЦТВО Й НАЙМАНА ПРАЦЯ

У XVI-XVII ст. основою світової економіки лишалися аграрні відносини. Населення світу існувало переважно завдяки сільськогосподарській продукції. Людина ще досить сильно залежала від природи. Більшість європейців так і не подолала страху голоду, оскільки продуктивність сільського господарства була низькою.

Водночас протягом XVI-XVII ст. у Європі розпочався перехід від аграрного до індустріального суспільства. Економічні підвалини середньовічного суспільства поступово руйнувалися. З розвитком міст, торгівлі, виробництва закладалися основи майбутньої ринкової економіки.

індустріальне суспільство — суспільство, в якому головну роль відіграє промисловість, більшість населення працює на заводах і фабриках, формується громадянське суспільство.

За доби Пізнього Середньовіччя поступово розпочинається перехід від натурального до товарного господарства. До початку XVI ст. в промисловості поліпшувалася технологія виробництва, зросла продуктивність праці. Товари почали виготовлятися заради отримання прибутку — на продаж. У Західній Європі зародився капіталізм.

Великі географічні відкриття пришвидшили розклад феодальних відносин і нагромадження капіталу — коштів, що вкладалися у розвиток виробництва.

Надходження дешевого золота до країн Європи спричинило його знецінення та «революцію цін».

«революція цін» — процес підвищення цін на товари внаслідок падіння вартості дорогоцінних металів, які виконували функцію грошей.

«Революція цін» розпочалася, насамперед, в Іспанії, яка отримувала значну частку колоніального золота та срібла (у 1600 р. — 83 %). Здешевлення золота призвело до зростання цін в усіх розвинених країнах Західної Європи. До того ж ціни на продукти сільського господарства були вищими, ніж на промислові товари. Подорожчали і предмети першої необхідності.

Задля розширення виробництва й отримання прибутків землевласники намагалися максимально збільшити свої земельні володіння. Вони захоплювали общинні та селянські землі та змушували людей відробляти на свою користь різноманітні повинності.

Капітал зосереджувався в руках купців і майбутніх підприємців (буржуазії), а збіднілі селяни, робітники, колишні цехові майстри ставали новою вільною робочою силою — найманими робітниками.

Наймані робітники — вільні працівники, які трудилися на власників або підприємства за гроші (заробітну плату).

Буржуазія — соціальна група, яка стає панівною в ході розвитку капіталістичних відносин, володіє основними засобами виробництва.

Фернан Бродель, французький історик

Він може запропонувати лише свої кисті, свої руки, свою «робочу силу». І, звісно, своє вміння. Людина, яка у такий спосіб наймається або продає себе, проходить крізь ринок і виходить за межі традиційної економіки... І ось вони виявилися найманими робітниками. Хіба ж не промовили у 1549 році свого слова правителі міста Йохимсталя в Чехії: «Один дає гроші, інший роботу!».

1. Як ви розумієте слова «Один дає гроші, інший роботу!»?

2. Яких людей, на думку автора, можна назвати найманими робітниками?

Мануфактура — велике підприємство, у якому використовували ручні знаряддя праці та поділ праці між робітниками.

Капіталізм — соціально-економічна система, заснована на приватній власності на засоби виробництва (заводи, машини, землю тощо), господарській діяльності з метою отримання прибутку, розвитку ринкових відносин.

Опрацюйте схему «Мануфактура». Подумайте, які товари могли виготовляти на мануфактурах. Хто отримував від цього найбільші прибутки?

Поява мануфактур передувала появі заводів і фабрик. Існувало кілька видів мануфактур: розсіяна, змішана та централізована. У розсіяній мануфактурі робітники отримували певну роботу, яку виконували вдома. Змішана мануфактура поєднувала виконання певних видів робіт у майстерні з роботою вдома. Найрозвиненішою формою вважалася централізована мануфактура, яка об’єднувала найманих робітників в одній майстерні.

Робітники склодувної мануфактури (гравюра XVI ст.)

1. Чим, на вашу думку, праця на мануфактурі відрізнялася від праці в цехах?

2. Чому мануфактурне виробництво було більш конкурентоспроможним?

3. Уважно розгляньте гравюру й складіть розповідь про роботу склодувної мануфактури.

У XVI ст. обіг товарів і грошей став інтенсивнішим. Як наслідок, з’явилася оптова торгівля. Її центрами були біржі. Перша торговельна біржа була заснована у м. Антверпен у Голландії.

1. За допомогою додаткових джерел інформації з’ясуйте, як відбувалися торги на біржах і хто брав у них участь. Чим біржі відрізнялися від ярмарків?

2. Зіставте зображення біржі ранньомодерного часу та сучасності. Що спільного і відмінного в їхній діяльності?

Біржа — організований торговельний майданчик, на якому відбувається торгівля товарами або цінними паперами у вигляді угод.

Значного розвитку досягла торгівля. Завдяки морським експедиціям торгівля охоплювала дедалі більше континентів, почав формуватися світовий торговельний ринок. Центр економічного життя європейців перемістився зі Середземного моря в Атлантичний океан. Сформувалися нові центри світової торгівлі — Лісабон, Севілья, Антверпен, Амстердам, Лондон.

Таким чином, внаслідок Великих географічних відкриттів світ опинився у сприятливих умовах для розвитку капіталістичних відносин. Наприкінці XVI ст. виникли перші мануфактури з використанням найманої праці. У конкурентній боротьбі з мануфактурним виробництвом цехове ремесло занепадало.

2. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Пригадайте, якими були умови життя населення Західної Європи в період Середньовіччя. Які чинники відігравали в житті середньовічної людини найбільшу роль?

Протягом XVI-XVII ст. чисельність населення Західної Європи збільшувалася. Цьому сприяли поліпшення

умов життя людей, якості харчування і збільшення народжуваності. Середня тривалість життя лишалася невисокою — 40-45 років. Водночас високою була смертність від різних епідемій і хвороб (чуми, холери, тифу та туберкульозу, які були невиліковними). Населення скорочувалось унаслідок постійних війн, неврожаїв і природних лих. Високою була дитяча смертність. Люди почали пізніше брати шлюб, змінилися стосунки між членами родини. Вихованню дітей тепер приділяли значно більше уваги, а їхнє народження було справжнім сімейним святом.

Зі зміною світогляду й уявлень про світ у ХУІ-ХУІІ ст. людина змінила своє ставлення до звичайного життя: побуту, традицій і звичаїв.

Опишіть місто Ранньомодерної доби за допомогою гравюри. Назвіть елементи, які вам вдалося розпізнати.

У XVI ст. подвоїлося населення міст. Більшість їх у цей період зберігала середньовічний вигляд. Міста в основному були невеликими та мали до 5 тис. жителів. Виняток становили такі великі міста, як Париж (300 тис.), Лондон, Неаполь, Амстердам, Антверпен, Рим, Мілан, Брюгге, Генуя, Прага. Вони були центрами ремесел і торгівлі, багатонаціональними європейськими «велетнями». До великих міст ішли всі, хто шукав кращого життя, заробітку або бажав здобути освіту.

Віртуальна екскурсія Лондоном XVII ст.

Тривалість: 03 хв 29 с

https://cutt.ly/VkmiPJx

Перегляньте відеореконструкцію Лондона XVII ст. та озвучте її від імені екскурсовода.

1. Розгляньте ілюстрації та складіть тексти-огляди «Меню людини ранньомодерної доби», «Одяг європейців».

2. Висловіть припущення, у чому полягала відмінність у побуті заможних людей і нижчих верств суспільства.

Зі спогадів німецького поета Йоахима Рехеля

Тепер кожне друге слово має бути французьким. Французькими мають бути рот і борода, норов і звичаї, французького фасону камзоли і кафтани. Все, що створюється у Парижі, все переймається німцями. Якби якийсь француз вирішив носити шпори на капелюсі, чоботи на руках, башмаки на голові, замість ґудзиків - дзвіночки, інші одразу взяли б з нього приклад.

Про які наслідки модних тенденцій розповідає автор? Чи існують схожі погляди на моду у сучасному світі?

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Скориставшись матеріалами параграфа та додатковими джерелами інформації, заповніть у зошиті таблицю.

2. Які чинники сприяли становленню капіталізму?

3. Схарактеризуйте особливості мануфактурного виробництва. Які види мануфактур існували в XVI ст.?

4. Поясніть поняття: індустріальне суспільство, мануфактура, найманий робітник, капіталізм, революція цін. З одним із цих понять створіть історичний сенкан.

Обговорюємо в групі

1. Як змінилося становище населення Західної Європи внаслідок розпаду феодального суспільства?

2. Які зміни в житті населення Західної Європи розпочалися внаслідок Великих географічних відкриттів?

Виконайте творчий проєкт (на вибір) «Ілюстрована реклама мануфактури з виготовлення одягу (або меблів, хатнього начиння)», репортаж «Один день із життя представника буржуазії (або найманого працівника)», «Віртуальна екскурсія будинком міського жителя».

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака (2021)

 
Попередня сторінка:  3. Завоювання і освоєння Нового світу є...
Наступна сторінка:   5. Практична робота. Великі географічн...^