Інформація про новину
  • Переглядів: 2895
  • Дата: 17-03-2021, 19:03
17-03-2021, 19:03

19. Узагальнення з розділу 3 «Держави Західної Європи в XVI - XVII ст.»

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  18. Практична робота. Західноєвропейсь...
Наступна сторінка:   Вступ до курсу "Всесвітня історія" за ...

1. ВІРТУАЛЬНА ГРА «ІСТОРИЧНИЙ КВЕСТ»

Запрошуємо взяти участь в онлайн-грі та пригадати найважливіше з історії країн Західної Європи в XVI-XVII ст.

2. історія на шкалі часу

1. Визначте та назвіть, які історичні періоди позначені на шкалі часу.

2. Умовно або письмово в зошиті розташуйте на шкалі часу такі події: Нантський едикт, поразка «Непереможної армади», Варфоломіївська ніч, Акт про супрематію, «Славна революція», Білль про права, Утрехтська унія, битва під Лепанто, Вестфальський мир, Люблінська унія.

3. Назвіть історичних діячів/діячок, з якими пов’язані запропоновані історичні події.

3. елементи цілого

1. Утворіть логічні ланцюжки: усно поєднайте назви міст/країн, дати, поняття/терміни, імена діячів, пов’язані єдиним логічним зв’язком.

2. Назвіть причини й наслідки утворених історичних подій.

4. КРОСВОРД НАВПАКИ

Об’єднайтеся з однокласниками/однокласницями в групи та складіть запитання до кросвордів. Обміняйтеся запитаннями між групами.

5. ЗАЙМІТЬ ПОЗИЦІЮ

Однією з ключових змін, що відбулися протягом Раннього Нового часу, є перехід від станово-представницької монархії до абсолютної монархії. За абсолютної монархії частина держав досягла вершини могутності (наприклад, Франція, Іспанія), однак в інших суспільствах, як от в Англії та Нідерландах, спроби встановити абсолютизм викликали загальнонародні революції, що завершилися або установленням республіки, або обмеженням влади короля парламентом.

Пригадайте з вивченого матеріалу, у чому полягають позитивні й негативні аспекти абсолютної монархії. Підібрані аргументи запишіть у накреслену в зошиті таблицю.

6. дослідницька лабораторія

Виконайте аналіз історичного джерела за допомогою пам’ятки.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АНАЛІЗУ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА

1. Що це за документ? Де і коли створений? Хто автор? До якого виду документів належить?

2. Про що, кого йдеться в тексті? Що саме говориться?

3. На які суспільні чи особистісні цінності вказує чи спирається документ?

4. Чи є об’єктивною наведена інформація? Чи можна довіряти цьому документу?

5. Як використати документ у вивченні цієї теми? Чим він корисний?

І тому названі Духовні й Світські Лорди та Громади, з огляду на

згадані грамоти й вибори, зібравшись нині як повне і вільне представництво цього народу,^ заявляють, для відновлення і засвідчення своїх давніх прав і вольностей, таке:

• що спроби призупиняти закони або виконання законів за королівською волею, без згоди Парламенту, незаконні;

• що позбавлення від законів або виконання законів за королівською волею, так, як її присвоювано і застосовувано в недавній час, незаконні;

• що стягування зборів на користь і в розпорядження Корони, під приводом прерогативи, без згоди Парламенту або за довший час або в іншому порядку, ніж установив Парламент, незаконне;

• що звертатися з клопотаннями до короля, то є право підданих, і всіляке затримання і переслідування за такі клопотання незаконне;

• що набір або утримання постійного війська в межах королівства в мирний час інакше, як за згодою Парламенту, є противне законові;

• що піддані, котрі є протестантами, можуть носити зброю, відповідну їхньому становищу, і так, як дозволено законом;

• що вибори членів Парламенту повинні бути вільні;

• що свобода слова, дебатів і актів у Парламенті не повинна бути утискувана або оспорювана в будь-якому суді або місці, окрім Парламенту™

• що всі надання і обіцянки з сум, очікуваних від штрафів і конфіскацій, до засудження незаконні й недійсні;

• і що для усунення всіляких зловживань і для поліпшення, зміцнення і збереження законів Парламент повинен скликатися часто.

7. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдань скористайтеся посиланнями або смартфоном — зчитайте QR-код.

https://forms.gle/KCbS3E4kkm5oWC3k7

БАЖАЄМО УСПІХУ!

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака (2021)

 
Попередня сторінка:  18. Практична робота. Західноєвропейсь...
Наступна сторінка:   Вступ до курсу "Всесвітня історія" за ...^