Інформація про новину
  • Переглядів: 154
  • Дата: 18-03-2021, 21:56
18-03-2021, 21:56

Українські історичні пісні

Категорія: Українська література

Попередня сторінка:  Жанрова різноманітність українського...
Наступна сторінка:   Пісні Марусі Чурай

Історичні пісні - героїчний епос1 українського народу - донесли навіть до далеких нащадків промовисті свідчення про славне минуле, звитягу й подвиги легендарних полководців. Письменник Володимир Дрозд підкреслював: «Українська народна пісня - це сторінка історії, частинка нашої душі. В народній пісні - біль і радощі часу, які через століття стають нашими болями й радощами».

Справді, впродовж багатьох століть народна історична пісня була щирим і правдивим словом про історію нашого народу. Вона виховувала, підтримувала, окриляла й надихала. Пісня пробуджувала національну гідність та свідомість і переконливо засвідчувала: народ, у якого були такі герої, - безсмертний, він не зникне безслідно з лиця землі.

Історичні пісні надзвичайно різноманітні. У них розповідається і про напади орд, і про неволю, і про славних козацьких полковників та гетьманів, і про народних месників. Проте всі ці пісні об'єднує дух непокори, волелюбства, жертовна готовність героїв віддати життя за рідний край та його народ.

Історична народна пісня - ліро-епічний твір про конкретні чи типові історичні події або про реальних історичних осіб та безіменних героїв, полководців та месників.

Основні риси історичних пісень:

усі рядки рівноскладові, правильно чергуються наголошені й ненаголошені склади; текст пісні переважно поділений на куплети, які складаються з чотирьох або рідше двох віршорядків;

опис події або звитяжного вчинку, наявність сюжету.

За тематикою зображення історичні пісні поділяють на такі види: про боротьбу проти татаро-турецького поневолення («За річкою вогні горять», «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»); про боротьбу проти національного і соціального гніту, а саме: пісні про визвольні бої із польською шляхтою («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк»,

«Чи не той то Хміль») та пісні про народних месників-повстанців («Ой наварили ляхи пива» (про Івана Гонту), «За Сибіром сонце сходить» (про Устима Кармалюка), «Ой попід гай зелененький» (про Олексу Довбуша)) й пісні про московську окупацію і знищення Гетьманщини як унікальної форми Української держави («Світ великий, край далекий, та ніде прожити» (пісня про зруйнування Катериною ІІ Запорозької Січі), «Летить галка через балку» (пісня про останнього січового кошового Петра Калнишевського)) та ін.

Діалог із текстом

1 Які пісні називають історичними? Як їх поділяють за тематикою? Наведіть приклади історичних пісень.

2 Як ви розумієте значення словосполучення «героїчний епос»?

3 Поясніть слова Ліни Костенко про особливості документального відтворення української історії:

4 Чи погоджуєтеся ви з таким висновком фахівчині з етнографії1 2 Галини Лозко: «Національне минуле служить нам ніби для перевірки того, хто ми є, і для того, щоб знати, ким ми станемо в майбутньому. Треба вивчати себе в дзеркалі історії нації для того, щоб іти далі відповідно до реальності нашого часу... дивлячись вперед»? Свою відповідь обґрунтуйте.

5

Проаналізуйте враження Олександра Довженка від українських історичних пісень: «Виринають і проходять гордою ходою. славні прадіди - Байда-Вишневецький, Дорошенко, Нечай, Богун, Богдан і славний Морозенко. і кличуть до бою за Батьківщину. Народ, якого позбавляли багатьох можливостей, у кривавій боротьбі вилив свою душу, свій поетичний геній в єдине, в що міг, -у пісню». Що ви можете сказати про кожного з перелічених історичних героїв? Про кого з них ви читали, дивилися фільм, чули пісню?

Мистецькі діалоги

1 Розгляньте картину "Герої не вмирають" Дмитра Скорейка. Доведіть, що наш народ завжди народжував героїв і їхні славні імена беріг у своїй пам'яті. Що ви знаєте про героїв Небесної Сотні? Як треба розуміти цю метафоричну назву?

2 Як ви думаєте, хто саме із зображених на картині українського художника Михайла Кривенка «Їхав козак на вій-ноньку» персонажів - козак чи дівчина - міг би стати безіменним автором народної пісні? Про що була б ця пісня? Чому в ній обов'язково відбиватиметься героїчна історія?

ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА...

1 Ґринджоли (діалектне) - сани, санчата.

2 Закаулок (діалектне) - провулок. Тут: за рогом, у засаді.

Діалог із текстом

1 Відповідно до змісту поділіть пісню на дві частини. Про що розповідається в першій, а про що -в другій? Яка картина постає з перших рядків пісні? Якими засобами виразності її змальовано?

2 Знайдіть у тексті й процитуйте рядки, у яких звучить заклик до визвольної боротьби.

3 Який настрій переважає в цьому пісенному творі: сумний, мінорний чи оптимістичний, мажорний? Свою відповідь аргументуйте.

4

Уявіть Україну в образі матері, опишіть її зовнішній вигляд, становище та гнітючі переживання згідно зі змістом цієї пісні.

Діалоги текстів

Пригадайте, який твір Андрія Чайковського про ординські набіги на Україну ви читали в 7 класі. Що спільного між цим твором і піснею «Зажурилась Україна»?

Знайдіть у бібліотеці або мережі Інтернет текст народної історичної пісні «За річкою вогні горять». Самостійно проаналізуйте цю пісню, зіставляючи з піснею «Зажурилась Україна».

Пригадайте, що вам відомо з історії про набіги турків і татар на Україну. Чим були страшні такі напади і як вони відбивалися на економічному й духовному житті українців?

Мистецькі діалоги

Розгляньте репродукцію картини українського живописця Георгія Крушев-ського «Тривога», на якій відтворено, як козаки сповіщали своїх побратимів про напад ординців.

У степу споруджували сторожові вежі (їх ще називали «фігурами») на невеликій відстані одну від одної, щоб неозброєним оком можна було побачити сигнал (дим або вогонь) у разі тривоги. Щоб подати звістку, запалювали бочку зі смолою або порохом.

• Що саме зображено на передньому плані картини?

• Чим зайняті козаки?

• Чому один із них уже на коні? Для чого під «фігурою» заготовлено кілька бочок?

• Чи вдалою, на вашу думку, є назва картини?

• Який час доби і пору року відтворено на цьому полотні? За якими ознаками ви зробили свій висновок?

ПІСНЯ ПРО БАЙДУ 1 2 3 4 5

1 Цареград - так русичі в часи Русі-України й українці в добу Козаччини називали місто Константинополь (турецька назва - Стамбул).

2 Кивається - хитається, похитується.

3 Цюра, джура, чура - зброєносець, помічник знатного козака, слуга.

4 К (діалектне) - до.

5 Лицар - тут: у значенні рицар, тобто славний боєць, мужній воїн, вірний підлеглий у воєнні часи.

Дмитро Байда-Вишневецький походив із давнього українського княжого роду. Ще в ранній юності він покинув батьківський дім і вирішив «слави добувати». Героїзм молодого Дмитра Вишневець-кого виявився не показним, а справжнім, природним і жертовним. Про нього за життя складали легенди. У 1550 році польський король Сигізмунд-Август призначив Д. Вишневецького старостою черкаським і канівським, отже, у своєму підпорядкуванні той мав територію Південної Київщини. Згодом Д. Вишневецький отримав посаду прикордонного стражника на острові Мала Хортиця, де за його ініціативи запорожці збудували укріплену фортецю. Вона стала важливою військовою базою українського козацтва в пониззі Дніпра. Ось чому Д. Вишневецького вважають першим козацьким кошовим отаманом (паралельно в інших історичних джерелах іменують гетьманом) і засновником Запорозької Січі. Протягом 1556 року Дмитро Вишневецький організував успішні походи запорожців на територію Кримського ханства і навіть успішно здобував турецькі фортеці. Турецькі і татарські очільники багато разів пропонували Д. Вишневецькому службу на їхньому боці, гарантуючи величезну винагороду, проте він тільки висміював такі пропозиції. За товариський характер і щиру вдачу запорожці дали Дмитрові Вишневецькому прізвисько Байда.

Діалог із текстом

1 В усній народній творчості лексеми весілля чи пити-гуляти іноді вживаються не в прямому, а в переносному значенні: кривава битва чи тяжкі випробування. Доведіть, що саме в такому значенні у «Пісні про Байду» треба сприймати перші п'ять рядків.

2 Загальновідомо, що в турків були не царі, а султани. Чому ж тоді султана в «Пісні про Байду» названо царем?

3 Знайдіть у тексті твору пестливі слова-епітети. Яку роль вони виконують?

4 Ознайомтеся з довідковим текстом про Дмитра Вишневецького. Як ви думаєте, чому про це все не розповідається в народній «Пісні про Байду»? Чи потрібно сучасним українцям знати значно більше інформації про цю особистість, ніж міститься в народній пісні? Чому саме?

5 Знайдіть у тексті пісні рядки, у яких ідеться про те, що Байда відмовляється зраджувати Україну за найвищі запропоновані йому блага? Чому він так чинить?

6 Чим саме, за версією фольклорного тексту, Байда образив турецького царя та його сім'ю? Які художні засоби увиразнюють непокірний дух козацького ватажка?

7 Як ставиться Байда до свого малолітнього джури? Чому запитує, чи він буде йому вірним? Чи джура виправдує сподівання Байди? Як саме?

8 «Пісня про Байду» має кілька варіантів, і останні чотири рядки, які подаємо, у деяких відсутні. Як ви думаєте, чому саме? Чи є така відсутність частини тексту непоправною?

9 Поясніть роль гіперболи наприкінці «Пісні про Байду».

10

Дофантазуйте власне завершення трагічної ситуації, склавши фанфік (іншу, щасливу розв'язку твору) про подвиги юного джури легендарного Байди.

Діалоги текстів

1 Ознайомтеся зі змістом одного з фольклорних переказів про Дмитра Вишневецького, скориставшись електронним додатком до підручника. Як ви думаєте, які твори з'явилися раніше і покладені в основу інших - народні перекази чи пісня?

2 Змістові фрагменти якого твору можна помітити у створеному народом пізнішому за часом фольклорному творі? Знайдіть і процитуйте їх.

Мистецькі діалоги

Наталя Павлусенко. Князь Дмитро Корбут-Вишневецький (Байда) (2020) |

1 Розгляньте картини художників, на яких зображено Дмитра Байду-Вишневецького. Доведіть, що на кожній із них Байда постає зовсім іншою за зовнішнім виглядом людиною. Поясніть, чому це так.

2 Художниця Наталя Павлусенко започаткувала серію «Герої козацької України». Скориставшись інформацією з її сайту, підготуйте повідомлення про цей мистецький проєкт, зокрема про портрет Дмитра Вишневецького. Чи імпонує вам такий підхід до створення історичного портрета? Зіставте картину Н. Павлусенко і образ, який постає у вашій уяві під час прочитання «Пісні про Байду».

НаталяПавлусенко. Кошовий отаман Іван Сірко (2020)

Іван Сірко (1605-1680) - багато разів демократично обраний кошовий отаман Запорозької Січі, славний козак-характерник, який нібито вмів перетворюватися на вовка. Прекрасний стратег і тактик, бувалий воїн, який майже ніколи не програвав битв із найпідступнішими ворогами. Відзначався дуже непокірним характером. Відмовився ставити свій підпис під Переяславськими статтями - угодою з Московією 1659 р. Царським урядом був засланий у Тобольськ. Після повернення із заслання до кінця життя залишився противником Москви. Про І. Сірка було знято кілька фільмів, зокрема «Запороги» (2005-2007) та «

Гетьман

» (

2015

), написано десятки пригодницьких прозових книг, створено чимало віршів і поем.

ТА, ОЙ, ЯК КРИКНУВ ЖЕ ТА КОЗАК СІРКО

Діалог із текстом

1 Як варто розуміти вислови «добра слава», «гарна людина», «жертовний вчинок»? Чому потреба високої духовності й кришталевої чесності в усі віки настільки важливі для представників нашого народу?

2 У цій пісні розповідається про кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка, українського національного героя. Яким постає Іван Сірко у пісні? Які порівняння вживає народ для кращого висвітлення образу свого улюбленця?

3 Підготуйте короткий усний виступ (на 10 речень) про Івана Сірка.

4 Битву Івана Сірка з татарами в пісні не описано, проте з тексту зрозуміло, що вона обов'язково закінчиться перемогою козаків. Чому народ упевнений у цьому? Дати правильну відповідь допоможе такий історичний факт: із п'ятдесяти п'яти битв, у яких Іван Сірко брав участь як полководець, він програв лише одну.

Діалоги текстів

1 Історія свідчить, що кошовий отаман Іван Дмитрович Сірко в 1669 році організував похід козаків на узбережжя Чорного моря й зруйнував турецьке місто Очаків, добре укріплену ворожу фортецю. Знайдіть відомості про цей похід і підготуйте короткий усний виступ. Порівняйте, як описано похід козаків на турків у пісні «Гей, та то ж не грім у степу гуркотає», уривок з якої подаємо:

У чому головна відмінність історичного й художнього описів?

2 З допомогою вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури започаткуйте для вашого класу власний блог або створіть у соцмережі групу за інтересами про українську літературу, яка вивчається цього року вами у 8 класі (поезію, прозу, драму). Дотримуючись правил етики та авторських прав (указувати імена, прізвища авторів, назви творів, інформаційні ресурси тощо), систематично готуйте дописи, відгуки, пояснення тощо.

Мистецькі діалоги

1 Уважно розгляньте образ Івана Сірка на картині художниці Наталі Павлусенко. Які художні деталі тут відіграють знакову роль? Опишіть вираз обличчя кошового отамана Івана Сірка. З чого саме стає зрозуміло, що за плечима цієї людини великий і важкий життєвий досвід? Чому одяг Івана Сірка не є розкішним, багатим, особливим у козацькому середовищі? Чи можна цього кошового отамана вважати справжнім лицарем-оборонцем рідної землі? На основі яких фактів? Порівняйте художній образ-персонаж, виконаний фарбами й пензлем, зі словесним художнім образом, поданим у пісні, а також із тим, який склався у вашій уяві.

2 Уважно розгляньте картину сучасного художника Лео Хао (справжнє ім'я - Олексій Шамровський, малює в стилі фентезі1) «Характерник». Її зміст суголосний із українськими народними легендами про кошового Івана Сірка, що нібито народився із зубами, а в дорослому віці вмів обертатися на вовка й таким чином вивідував слабкі місця оборони ворогів перед тим, як напасти на їхні укріплення.

Що ви можете сказати про кольорову гаму художнього полотна? Чому вона саме така? Чи доречна для художнього полотна такого змісту? Яким постає перед вами козак-характерник? Чому в його руці шабля? Що свідчить про його фізичну силу? Хто його супроводжує і як степові хижаки ставляться до чародійника?

Олена Звягінцева.

Мороз-Морозенко (2016)

Морозенко (рік народження невідомий - 1649) - один із найближчих соратників Б. Хмельницького, полковник Війська Запорозького Станіслав Мрозо-вицький. У юності навчався в Краківському й Падуанському університетах. Проявив себе як надзвичайно розумний і сміливий полководець. Козаки дуже любили Морозенка і ще за життя складали про нього легенди й пісні. Загинув у битві під Збаражем.

ОЙ МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ

Діалог із текстом

1 Пісня «Ой Морозе, Морозенку» має багато варіантів. Про що це свідчить?

2 Яким саме народний герой постає у цій пісні? Знайдіть відповідні рядки в тексті, процитуйте й поясніть зміст яскравих тропів2.

3 Для чого в пісні введено образ матері народного героя? Що втратила б пісня без цього образу? Чому?

4 Пригадайте, що таке паралелізм (якщо призабули, використайте літературознавчий словничок) і для чого саме цей художній засіб вживається в народних піснях?

5 Які яскраві художні деталі містить народна пісня «Ой Морозе, Морозенку»?

Діалоги текстів 3

1 В одному з варіантів пісні «Ой Морозе, Морозенку» є такі рядки:

Як ви думаєте, з якою метою в пісні відтворено натуралістичну сцену пограбування і катування героя ворогами? Як ви розумієте метафору «кривава сорочка»?

2 В іншому варіанті цієї пісні передано недобре передчуття старої Морозихи. Які художні засоби використано в цих рядках:

3 Герой пісні «Ой Морозе, Морозенку» - один із соратників Богдана Хмельницького. Деякі фольклористи вважають, що в пісні йдеться про осавулу Кропивнянського полку Нестора Морозенка, який приятелював із легендарним Максимом Кривоносом. Інші стверджують, що Морозенко у пісні - це полковник Станіслав Мрозовицький, який загинув у бою під Збаражем.

У бібліотеці або мережі Інтернет знайдіть баладу «Морозенко» Оксани Пахльовської. Як ви думаєте, з якою метою поетеса згадує багатьох діячів культури і науки? Як саме перелік видатних людей проливає світло на особу юного Станіслава Мрозовицького? Поясніть, чому цей твір має ще одну назву - «Балада Падуанської осені».

Максим Залізняк (1740 - рік смерті невідомий) - один із ватажків Коліївщини - гайдамацького повстання 1768 року. Повстанська рада в місті Умані навіть оголосила М. Залізняка гетьманом. М. Залізняк повів мову про відновлення гетьманату, тобто державності України. Російським урядом М. Залізняка з найближчими до нього гайдамацькими старшинами було засуджено до побиття батогами й жорстоко катовано. Обличчя керівника Гайдамаччини тавровано розпеченим залізом. Кат вирвав Максимові ніздрі, як особливо небезпечному для Російської імперії каторжнику, щоб із понівеченим обличчям він ніде вже не міг заховатися. По дорозі до місця заслання -

Нерчинська

- неподалік від міста Білгорода Залізняк разом із півсотнею ув'язнених українців-гайдамаків зумів утекти. Є версії, що згодом успішно воював у війську російського селянського повстанського отамана Омеляна Пугачова. За іншою версією, М. Залізняка зловили і під конвоєм доставили в Нерчинськ, де він помер у 1769 р.

МАКСИМ КОЗАК ЗАЛІЗНЯК

Діалог із текстом

1 У пісні «Максим козак Залізняк» розповідається про ватажка народного повстання проти польської шляхти, яке спалахнуло на Правобережній Україні в другій половині ХVШ століття. Хоч серед повстанців було чимало запорожців, усе ж більшість становило селянство (гайдамаки). Це повстання історики називають Коліївщиною (від слів колоти, колій). Проаналізуйте, як у пісні схарактеризовано гайдамацького ватажка. Яке порівняння вжито для відтворення образу Максима Залізняка?

2 Користуючись мережею Інтернет, підготуйте коротке повідомлення (до 10 речень) про Коліївщину та роль у цьому повстанні Максима Залізняка.

3 Якими словами пісні змальовано бій гайдамаків із поляками під час облоги повсталими міста Умані? Як народ поставився до повстанців? Процитуйте відповідні рядки пісні.

4 Історичні факти свідчать, що Максим Залізняк виявився талановитим воєначальником. За його вказівкою було зроблено перепис повсталих, поділено їх на сотні й полки. Хоч гетьманітет як український державний уряд був скасований Катериною ІІ, Максим Залізняк проголосив себе гетьманом. Український народ зустрів цю звістку з великими надіями й захопленням. Уявіть, що ви опинилися серед повсталих і стали радником Максима Залізняка. Що саме ви порадили б йому зробити, щоб не зазнати поразки?

Діалоги текстів

Знайдіть у мережі Інтернет або історичній літературі та фольклорних збірках відомості про Максима Залізняка. Порівняйте думки щодо його керівної ролі в Коліївщині таких видатних українських істориків, як Микола Аркас і Михайло Грушевський, і погляди українського народу на цього месника у фольклорних легендах і піснях.

Мистецькі діалоги

Розгляньте репродукцію картини українського художника Антона Монастирського «Запорожець».

Чи викликає у вас портрет старого січовика певні асоціації з образом Максима Залізняка, який ви собі уявили під час читання історичної пісні? Які саме?

Якими засобами художник передав горду вдачу свого героя і його повсякчасну готовність до боротьби?

Чому, на вашу думку, увага портретиста концентрується на вольовому обличчі, сильних руках і козацькій шаблі?

Антон Монастирський. Запорожець (1932)

Богдан Хмельницький (1595-1657) - один із найславніших козацьких гетьманів. Недарма українці говорили: «Від Богдана до Івана не було гетьмана», тобто від часу Богдана Хмельницького до Івана Мазепи ніхто не міг дорівнятися розумом, славою і звитягою до цих великих українських державників. У непросту історичну добу Б. Хмельницький проявив себе чудовим стратегом і тактиком. Готуючи збройне повстання проти Речі Посполитої, він повсюди розіслав гетьманські універсали, які закликали українців вступати до козацького війська, налагодив виробництво пороху, закупівлю зброї, гармат, харчів, фуражу для коней. За підтримки Османської Порти уклав союзницьку угоду з кримським ханом. Закономірно, що український народ створив багато пісень і легенд про Б. Хмельницького. Союз із Московією Б. Хмельницький сприймав як звичайну воєнну угоду - домовленість про спільні дії і підтримку на міжнародній арені. Проте ця угода обернулася страшною пасткою для України, втратою державності й більш ніж трьохсотлітньою неволею. Про Б. Хмельницького знято чимало фільмів, написано симфонічні поеми й опери, видано чимало біографічних книг. Найвідомішими є роман-дилогія Павла Загребельного «Я, Богдан» та історичний роман у віршах Ліни Костенко «Берестечко».

ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ

(Пісня про Богдана Хмельницького)

1 Повкй - тут: полки.

2 Глй ця - тут: кладка в одну дошку.

Діалог із текстом

1 Яким полководцем постає Богдан Хмельницький у цій пісні? Як народ ставиться до нього?

2 Для чого в пісні подано діалог Богдана Хмельницького з безіменним співрозмовником, який попереджає козацького ватажка про великі ворожі сили, що йдуть назустріч?

3 На основі промовистих згадок у тексті доведіть, що йдеться саме про переможну битву козаків під Жовтими Водами. Які фольклорні назви урочищ згадано в пісні?

Діалоги текстів

1 У довідковій літературі або мережі Інтернет знайдіть історичні дані про битву Богдана Хмельницького з поляками під Жовтими Водами. Порівняйте реальну подію з її відтворенням у народній пісні. Що спільного та відмінного в описі одного й того самого історичного факту в художньому фольклорному творі й наукових історичних джерелах?

2 Знайдіть у довідковій літературі або мережі Інтернет цікаві відомості про похід Б. Хмельницького на Львів та початок облоги цього міста в 1648 році й коротко поділіться цією інформацією у класі на уроці.

Мистецькі діалоги

1 Уважно розгляньте картину польського художника Яна Ма-тейка «Богдан Хмельницький із Туган-Беєм під Львовом». На чийому боці автор - поляків, які готові були сплатити величезні гроші, щоб тільки Богдан Хмельницький не захопив місто, чи гетьмана та його кримського союзника? Чому ви так вважаєте?

Яку роль відіграє образ католицького монаха, який просить Бога про допомогу?

Що саме символізує вороння, яке зграєю вкриває небо? Як ви думаєте, про що й про кого співає козак-бандурист на передньому плані картини?

Яким постає Богдан Хмельницький? Опишіть зовнішність і риси обличчя славетного гетьмана.

2 У мережі Інтернет знайдіть картини інших художників, на яких відтворено битви або походи Богдана Хмельницького. Порівняйте картину, яка вам найбільше припала до серця, із картиною Я. Матейка, вміщеною в підручнику, й поясніть, що спільного, а що - відмінного в зображенні художниками гетьмана.

Василь Тропінін.

Портрет Устима Кармелюка (1824)

Устим Кармелюк (Кармалюк) (1787-1835) - народний месник, керівник селянського руху непокори на

Поділлі

в

1813

-

1835

рр., народний улюбленець і славний герой багатьох українських легенд і пісень. Кармелюкові присвячено чимало літературних творів, зокрема най-відоміші - романи Михайла Старицького «Розбійник Кармелюк» та Володимира Гжицького «Кармелюк». Кирило Стеценко написав оперу «Кармелюк», знято три фільми про Устима Кармелюка.

ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ

(Пісня про Устима Кармалюка) 1 2

1 Асесор (архаїзм) - державна посада в царській Росії, судовий виконавець.

2 Ісправник (архаїзм) - державна посада

в царській Росії, офіцерський чин у поліції.

Діалог із текстом

1 Деякі сучасні літературознавці вважають автором пісні «За Сибіром сонце сходить» Тимка (Томаша) Падуру (1801-1871) - українського і польського поета. Цікаво, що Т. Падура творив здебільшого українською мовою, але записував свої вірші латинськими буквами. Т. Падура дуже захоплювався українськими піснями та історією України. Його перу належать вірші «Лірник», «Запорожець», «Пісняр». До вірша «Лірник» Микола Лисенко написав музику, і цей твір став відомою піснею. Пісня «За Сибіром сонце сходить» має ознаки літературного, а не фольклорного тексту, але авторство Т. Па-дури досі остаточно не доведено. Як ви вважаєте, «За Сибіром сонце сходить» - авторська пісня Т. Падури чи твір невідомого автора, відшліфований багатьма виконавцями?

2 Об'єднайтеся в малі групи і створіть власну презентацію про Устима Кармелюка (на ваш вибір): план-проєкт, сценка з драматичного твору або виразно продекламуйте напам'ять вірші про Устима Кармелюка.

Діалоги текстів

1 Яких народних месників із європейських країн ви знаєте? Чому твори зарубіжної літератури й національного фольклору інших народів подають їх оборонцями пригноблених? Яким чином ці герої завжди постають народними улюбленцями?

2 Знайдіть у бібліотеці «Баладу про Кармалюка» Івана Драча, самостійно її проаналізуйте, підготуйте усний виступ на матеріалі цього художнього твору.

3 Прочитайте книгу Олександра Гижі «Облога Кармалюка» й поділіться у класі враженнями про цей художній твір.

Мистецькі діалоги

1 Розгляньте фрагмент картини російського художника-портретиста Василя Тропініна «Портрет Устима Кармелюка» (с. 28).

• Які риси обличчя героя підтверджують думку про гуманність і високу духовність цієї людини?

• Опишіть, як одягнений молодий чоловік на картині, зверніть увагу на особливості вишивки й деталі одягу, які підкреслюють, що йдеться про вихідця з певного регіону. Якого саме?

• Про що свідчить охайність, дбайливість у зовнішньому вигляді Кармалюка?

• Чим найбільше вас вразив портрет народного месника?

• Що ви можете сказати про вираз очей, особливості рис обличчя?

• Чи вдалим є тло картини й чому саме?

2 Створіть словесний портрет Устима Кармалюка, використовуючи картину В. Тропініна і власну уяву.

 

Це матеріал з підручника Українська література 8 клас Слоньовська (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  Жанрова різноманітність українського...
Наступна сторінка:   Пісні Марусі Чурай^