Інформація про новину
  • Переглядів: 1962
  • Дата: 15-10-2021, 10:47
15-10-2021, 10:47

Підручник Інформатика 8 клас Руденко (2021) читати онлайн

Категорія: Інформатика, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Інформатика 8 клас Морзе, Ба...
Наступна сторінка:   Підручник Інформатика 8 клас Казанцев...

 Рік видання: 2021

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: Віктор Руденко, Наталія Речич, Валентина Потієнко


 

Зміст

РОЗДІЛ 1. Математичні основи обчислювальної техніки

1.1. Поняття системи числення. Позиційні і непозиційні системи числення 

1.2. Переведення чисел із десяткової системи числення в довільну і навпаки 

1.3. Двійкова та шістнадцяткова системи числення. Опрацювання систем числення, основою яких є степінь двійки 

1.4. Арифметичні операції у двійковій і шістнадцятковій системах числення 

Практична робота № 1. Опрацювання чисел у різних системах числення

 

РОЗДІЛ 2. Кодування даних

2.1. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. 

2.2. Кодування чисел у комп'ютері 

2.3. Кодування символів 

2.4. Кодування графічних даних. Поняття колірної схеми

Практична робота № 1. Опрацювання колірних моделей у векторному графічному редакторі

2.5. Кодування звукових даних 

Практична робота № 2. Кодування даних різного формату в комп'ютері 

 

РОЗДІЛ 3. Комп'ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

3.1. Архітектура комп'ютера. Процесор, його будова та призначення 

3.2. Пам'ять комп'ютера, її види 

3.3. Будова й алгоритм роботи ЕОМ за фон Нейманом 

3.4. Пристрої введення-ви ведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання 

3.5. Технічні характеристики складових комп'ютера. Визначення значень властивостей комп'ютера 

Практична робота № 3. Конфігурування комп'ютера під потребу 

3.6. Історія засобів опрацювання інформаційних об'єктів 

3.7. Програмне забезпечення комп'ютера 

3.8. Класифікація, основні функції та складові операційної системи 

3.9. Інсталювання програмного забезпечення. Інсталяція та деінсталяція компонентів ОС 

3.10. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами 

Практична робота № 4. Створення архівів та операції над ними 

3.11. Форматування та копіювання дисків. Дефрагментація пристроїв пам'яті з файловими системами, встановлення розкладу її проведення

 

РОЗДІЛ 4. Створення та опрацювання текстових документів

4.1. Створення та форматування списків у текстовому документі

4.2. Створення та форматування колонок, таблиць у текстовому документі 

4.3. Стильове оформлення документів 

4.4. Схема документа. Колонтитули 

4.5. Автоматизоване створення змісту та покажчиків 

4.6. Опрацювання складного текстового документа. Макроси 

4.7. Налаштування параметрів роботи середовища текстового процесора 

Практична робота № 5. Створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів

Практична робота № 6. Використання стилів для оформлення текстових документів. Структура та зміст документа

Практична робота № 7. Автоматизоване створення покажчиків. Макроси 

 

РОЗДІЛ 5. Створення та опрацювання об'єктів мультимедіа

5.1. Поняття мультимедіа. Кодування аудіо- та відеоданих 

5.2. Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа 

5.3. Захоплення аудіо й відео, створення аудіо- і відеофрагментів

5.4. Побудова аудіо- й відеоряду. Додавання до відеокліпу ефектів

5.5. Налаштування часових параметрів аудіо-та відеоряду. Засоби перетворення аудіо- й відеоформатів 

5.6. Сервіси для роботи з аудіо- й відеоданими та публікування їх в інтернеті. Подкаст 

Практична робота № 9. Захоплення та конвертування аудіо (відео) даних  

Практична робота № 10. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

 

6.1. Етапи розробки презентації. Критерії оцінювання презентації

6.2. Стильове оформлення слайдів презентації. Елементи дизайну пр ...

6.3. Проектування та розробка розгалужених презентацій. Гіперпоси ...

6.4. Елементи анімації в презентації

6.5. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу ...

6.6. Керування показом презентації

7.1. Типи величин у текстовому процесорі. Уведення даних

7.2. Формули. Опрацювання формул

7.3. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора

7.4. Призначення й використання основних функцій табличного проце ...

7.5. Умовне форматування таблиць Excel

7.6. Створення та налагодження діаграм в Excel

7.7. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені ф ...

7.8. Проміжні підсумки. Створення форм уведення-виведення в Exce ...

8.1. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів

8.2. Способи подання алгоритмів

8.3. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів

9.1. Етапи розв'язування задач із використанням комп'ютера

9.2. Мова програмування як один зі способів описання алгоритмів. ...

9.3. Середовище програмування Python

9.4. Поняття об'єкта, властивості, події та обробники подій. Про ...

10.1. Дані, змінні, константи. Прості типи даних

10.2. Арифметичні операції і вирази. Стандартні підпрограми

10.3. Структуровані вбудовані типи даних та їх опрацювання

10.4. Використання текстових файлів для введення та виведення дан ...

11.1. Висловлювання. Логічні змінні, операції і вирази

11.2. Розроблення і обчислення значень логічних виразів

12.1. Команда розгалуження. Умовний оператор мовою Python

12.2. Команда вибору в Python

12.3. Вкладені розгалуження в Python

12.4. Використання об'єктів мови Python для реалізації розгалуже ...

13.1. Алгоритми з повторенням. Команди повторення. Оператори цикл ...

13.2. Поєднання повторення і розгалуження

13.3. Числові і рекурентні послідовності

13.4. Вкладені цикли в Python

13.5. Використання об'єктів мови програмування для реалізації ци ...

Словник термінів з інформатики за 8 клас
Попередня сторінка:  Підручник Інформатика 8 клас Морзе, Ба...
Наступна сторінка:   Підручник Інформатика 8 клас Казанцев...^