uabooks.top » Історія України » 15. Узагальнення до розділу «становлення козацтва (XVI - перша половина XVII століття)»
Інформація про новину
  • Переглядів: 47
  • Дата: 1-04-2021, 21:23
1-04-2021, 21:23

15. Узагальнення до розділу «становлення козацтва (XVI - перша половина XVII століття)»

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  14. Козацько-селянські повстання 20-30-х р...
Наступна сторінка:   16. Передумови і причини війни

Орієнтуємося в часі

Установіть хронологічну послідовність подій.

А утворення реєстрового козацтва • затвердження сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська Запорозького» • утворення Запорозької Січі на острові Мала Хортиця • участь козацького війська під проводом Петра Сагайдачного в Хотинській війні

Б повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила) • вступ Петра Сагайдачного з усім Військом Запорозьким до Київського Богоявленського братства • укладення Куруківської угоди • повстання під проводом Северина Наливайка

Орієнтує мося в просторі

У 1639 р. французький військовий інженер і картограф Гійом Левассер де Боплан проводив детальну топографічну зйомку течії Дніпра і прилеглої території. Уперше його карти Дніпра «Tractus Borysthenis» були анонімно опубліковані в 1662 р. в Амстердамі в атласі голландського картографа Йогана Блау «Atlas Maior». Наведена тут карта - тільки частина картографічної роботи Боплана. На ній позначено дев’ять головних порогів-гряд і чотири дніпровські забори (менші скелясті виходи, які височіли над поверхнею ріки), зроблено вказівки на татарські переправи в нижній течії Дніпра, позначено численні острови, зокрема й острів Хортицю. За порогами починався Дніпровський Низ, або Великий Луг. Карта зберегла яскраві й оригінальні кольори ручного розпису. Розгляньте карту (для збільшення скористайтеся кодом) і виконайте завдання.

https://cutt.ly/NhoUcBX

А За картою поясніть, який вплив на формування козацтва мали природні умови і навпаки - як козаки освоювали довкілля. Уявіть себе в той час десь на просторах Великого Лугу. Що робитимете далі: зануритеся у сховане від сторонніх очей, хоча й сповнене небезпек, життя на нових теренах чи повернетеся у середнє Подніпров’я, аби оселитися в одному з тамтешніх міст (Києві, Каневі, Черкасах, Чигирині)?

Б Знайдіть на карті фортецю Кодак, про яку Г Левассер де Боплан у «Описі України» писав: «Трохи нижче <...> знаходиться Кодак, який є першим порогом, тобто грядою скель, що тягнеться впоперек річки, перешкоджаючи плаванню човнами. Тут є замок, який я заклав у липні 1635 р, але наступного ж місяця серпня, якраз після мого від’їзду, якийсь Су-лима, отаман частини повсталих козаків, повертаючись з моря і побачивши, що замок заважає йому повернутися додому, зненацька захопив його і вибив дощенту весь гарнізон <...>». З якою метою було споруджено фортецю Кодак? Опишіть історичні умови, за яких це відбулося.

Працюємо з інформацією

А Прочитайте фрагмент з історичного джерела: «Незадоволені з морської добичі, козаки виходять також і на сушу, і вже немає таких турецьких міст навколо Чорного моря, які ними не були б зайняті <...> вони

сьогодні є дуже сильними на Чорнім морі й, ще щоб трохи позмагалися, будуть його абсолютними панами. <...> Я, студіюючи їхній стан та їхній спосіб життя, думаю направду, що вони одного дня створять для себе одну могутню республіку, бо з такими самими принципами почали славні спартанці, лакедемонійці, як також і сицилійці, карта-ґенці і навіть самі римляни, а в модерних часах голландці» (П’єтро делла Валле). Обґрунтуйте або спростуйте думку італійського мандрівника і письменника XVII ст.

Б Прочитайте фрагмент вірша Касіяна Саковича, ректора Київської братської школи, написаного в 1622 р. «на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного» (у перекладі з книжної української мови В. Шевчука):

Обґрунтуйте або спростуйте аргументи К. Саковича, який пропагував образ запорозьких козаків як лицарської спільноти.

Мислимо логічно

А Узагальніть інформацію з розділу та викладіть її у формі сенкана. Сенкан складається з п’яти неримованих рядків: перший рядок - одне слово, тема, що позначається іменником; другий - два слова-прикметники або прислівники, які розкривають зміст теми; третій - три дієслова або дієприслівники, які описують дію, що прямо стосується теми; четвертий - фраза (речення, прислів’я, крилатий вислів), яка відображає ставлення до теми; п’ятий -одне слово, яке є певним підсумком (найчастіше це синонім до теми вірша) (див. зразок із словом «історія»).

Історія

Стародавня, новітня Досліджує, вивчає, пояснює Історія — учителька життя Минуле

Б Пригадайте ознаки соціального стану. Поміркуйте, якими козаків бачили інші (співвітчизники, польська влада тощо) і якими вони бачили себе самі.

Проаналізуйте дії козаків і рішення влади, які стосувалися козацтва і сприяли його перетворенню на окремий соціальний стан. У висновку поясніть, чому влада всіляко стримувала перетворення козацтва на окремий соціальний стан. Заповніть таблицю і дайте розгорнуту відповідь на запитання.

Міркуємо про цінності

А Поведінка і морально-етичні цінності козацтва формувалися в суворих умовах прикордоння. Водночас козацтво усвідомлювало себе частиною українського культурного піднесення кінця XVI - першої половини XVII ст. Тісні контакти козацької старшини з письменниками-полемістами і представниками вищої церковної ієрархії сприяли утвердженню у світогляді козацтва переконання про безперервність історичного процесу від княжої Русі до козацької України. Намалюйте в робочому зошиті перетнуті кола. В одне впишіть ознаки поведінки, цінності й ідеали, які сформувалися в козацькому середовищі під впливом умов пограниччя, у друге -риси культури, усталені з княжих часів, а на перетині кіл - спільні риси.

Б Прочитайте козацькі приказки та прислів’я (їх ще називають «приповідками») і розподіліть їх поміж тематичними рубриками: а) про козацьку вдачу та звичаї; б) про козацьку долю та військову доблесть; в) про козацьких командирів; г) про військову майстерність козаків.

РОЗДІЛ 3

Рік 1648 виявився поворотним в історії України. Національно-визвольна війна, яка розпочалася взимку 1648 р. козацьким повстанням на Запорозькій Січі, стала центральною подією української історії раннього нового часу. Вона ознаменувалася появою на політичній карті Європи нового державного утворення - Української козацької держави (Війська Запорозького). Війну зумовили політичні, соціальні, економічні та духовно-культурні обставини, її центральною постаттю став гетьман Богдан Хмельницький. Він не тільки зумів об’єднати навколо ідеї козацької держави всі стани українського суспільства, а й безпосередньо її творив - налагодив функціонування державного апарату, зокрема дипломатичну службу, сформував одну з найсильніших армій тодішньої Європи. Містечко Чигирин, яке Хмельницький перетворив на столицю, стало центром міжнародного життя (сюди приїжджали посольства з десятка країн), а козацтво уособлювало в той час український народ (націю).

Працюємо над проєктами

1. Підготуйте повідомлення про економіку козацької України. Зверніть увагу, що перед Б. Хмельницьким був складний виклик: зберегти стару модель господарювання на селі (включно з фільварками) або замінити її на вільну економіку, побудовану на малому селянському і козацькому землеволодінні. Як відповідав на цей виклик козацький уряд і як би діяли ви?

2. З’ясуйте організацію діловодства в Українській козацькій державі. Зверніть увагу на постать генерального писаря Івана Виговського, який у 1649-1657 рр. керував канцелярією гетьмана, приймав іноземних послів, брав участь у виробленні умов договорів, вів дипломатичне листування. З позиції сучасника Б. Хмельницького підготуйте есе «У гетьманській канцелярії».

3. Зберіть відомості про пам’ятки Національно-визвольної війни середини XVII ст. у вашому рідному краї. Як події та учасники цієї війни відображені в топоніміці, антропоніміці (іменах і прізвищах), легендах і переказах? Підготуйте презентацію.

 

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Мудрий, Аркуша

 

 Попередня сторінка:  14. Козацько-селянські повстання 20-30-х р...
Наступна сторінка:   16. Передумови і причини війни^