Інформація про новину
  • Переглядів: 2242
  • Дата: 16-02-2018, 00:38
16-02-2018, 00:38

Сонячна система

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Зорі та сузір’я
Наступна сторінка:   Зоряні системи - галактики

Сонячна система - планетна система, утворена центральною зорею Сонцем і всіма небесними тілами, що обертаються навколо нього. Завдяки величезній силітяжіння воно утримує біля себе планети та малі небеснітіла і не дає їм відлетіти в космічний простір. Ось чомуСонце - центр Сонячної системи.

• Природне джерело світла й тепла на нашій планеті

Сонце - одна з мільярдів зір нашої Галактики. Його діаметрстановить 1 392 000 км. Порівняно із Землею це у 109 разівбільше. І хоча Сонце є найближчою до Землі зорею, відстаньміж ними дорівнює 150 мільйонів кілометрів. Тому на небівоно і має вигляд невеликогодиска.

Промінь світла від Сонця досягає Землі за 8 хв. А віднаступної найближчої до Землі

після Сонця зорі світло долає космічний простір за 4,3 року.

Як і всі зорі, Сонце - це розжарена куля (мал. 66). На поверхні Сонця температура становить близько 6000 градусів, а з наближенням до центра вона зростає і сягаєпонад 15 мільйонів градусів!

• Відомості про планети Сонячної системи

З давніх часів люди знали про існування планет. Відрізнялись вони від «нерухомих» зір тим, що «блукають» по небу. Помітивши планети, давні люди назвали їхіменами тих богів, яким вони тоді поклонялися. Ці назвизбереглися до наших днів. Так, Меркурій - це бог торгівлі, Венера - богиня краси, а Марс - бог війни.

У Сонячній системі налічують вісім планет, які дослідники поділили на дві групи - планети земної групи і пла-нети-гіганти. До планет земної групи належать Меркурій, Венера, Земля, Марс, а до планет-гігантів - Юпітер,Сатурн, Уран, Нептун. Розглянь малюнок 67 і зроби висновок про розміри планет, що входять до обох груп.

Найбільшою за розмірами планетою Сонячної системи є Юпітер, а найменшою - Меркурій. Земля - п’ята за розмірами планета Сонячної системи.

Донедавна (до серпня 2006 року) вчені вважали, що в Сонячній системі дев’ять планет. Дев’ята планета - Плутон,відкритий 1930 року. З розвитком науки і техніки у вчених з’явилася можливість краще дослідити це мале небесне тіло. І з’ясувалося, що за Плутоном рухається багатонебесних тіл, схожих на нього за розмірами. Загалом їхнині налічується понад 100 тисяч.

• Що таке рік

Повний оберт навколо Сонця наша планета Земля робить за 365,25 доби. Цей час називають роком.

Ти вже знаєш, що календар, яким ми користуємося, налічує 365 діб. А кожні чотири роки настає високоснийрік з 29 лютого, тривалість року збільшується на однудобу і становить 366 діб. Поява високосного року пояснюється тим, що земний рік - число не ціле.

Що далі від Сонця перебуває планета, то довше на ній триває рік. Так, на Меркурії, що знаходиться до Сонцянайближче, тривалість року становить лише 88 земнихдіб. На Сатурні рік триває 29,5 земного року. А на Нептуні, найбільш віддаленій від Сонця планеті, тривалістьроку становить аж 164,8 земного року!

Сонячна система - планетна система, утворена центральною зорею Сонцем і всіма небесними тілами, що обертаються навколо нього.Сонце - найближча до Землі зоря, яка забезпечує її світлом і теплом.У Сонячній системі виявлено 8 планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс,Юпітер, Сатурн, Нептун та Уран. їх поділяють на дві групи - планети земної групи і планети-гіганти.

Рік - це час, протягом якого планета здійснює повний оберт навколо Сонця.

Чому планети Сонячної системи, обертаючись навколо Сонця, не відлітають у космічний простір? На це запитання дав відповідь усе-

світньовідомий учений Ісаак Ньютон. Приблизно 300 років тому він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Згідно із цим законом, усі тіла при -тягуються між собою. Силу їхнього притягання він назвав тяжінням.Ньютон довів, що сила притягання між тілами залежить від їхньої масита відстані між ними. Таким чином стало зрозуміло, що всі планети Со -нячної системи перебувають на своїх орбітах завдяки величезній силісонячного тяжіння. Місяць також утримується на своїй орбіті силоюземного тяжіння.

Знання закону дало змогу конструкторам створити і вивести на орбіту Землі штучні супутники, космічні кораблі, орбітальні станції.

Продовж свої спостереження за небом. Увечері, перед заходом Сонця, розшукай на небі Венеру. Запам’ятай її розташування відносно нерухомих тіл на Землі. Віднови спостереження за Венерою через годину післязаходу Сонця. Зверни увагу на яскравість цієї планети.

1. Що таке Сонячна система? Які небесні тіла її утворюють?

2. До яких небесних тіл належить Сонце? Які його розміри?

3. На які групи поділяють планети Сонячної системи? Назви планети кожної із цих груп.

4. Що таке рік на планеті?

5. Що зумовило появу високосного року в нашому календарі?

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Зорі та сузір’я
Наступна сторінка:   Зоряні системи - галактики^