Інформація про новину
  • Переглядів: 1083
  • Дата: 4-04-2021, 23:50
4-04-2021, 23:50

1. Роль і місце кодування в інформаційних процесах

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Розділ 5. Створення та опрацювання об'...
Наступна сторінка:   2. Системи числення

 

1.1.

ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕДАВАННЯ ТА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

У 5 класі ви вже ознайомилися з тим, що таке інформація та інформаційні процеси, а саме: пошук, зберігання, передавання, обробка, використання та захист інформації.

Для передавання і зберігання інформації застосовують різні системи знаків. За способом сприйняття знаки можна розділити на:

• зорові (наприклад, літери, ноти, дорожні знаки тощо);

• слухові (це може бути усне мовлення, звукові сигнали й т. ін.);

• дотикові (шрифт Брайля для сліпих).

Сукупність знаків, що відображають певну інформацію, називають повідомленням.

Повідомлення передають на відстань за допомогою матеріальних носіїв (папір, флешпам’ять, магнітний диск) або сигналів (звукових, електричних, оптичних, радіосигналів).

Важливим інформаційним процесом є обробка інформації, тобто перетворення її з одного виду на інший (чи той самий), що виконується за строгими формальними правилами. Обробка може бути пов’язана з отриманням нової інформації. Проте нас цікавитиме обробка, внаслідок якої змінюється форма, а не зміст інформації. До цього виду обробки належать структурування та кодування інформації. Ці процеси необхідні для забезпечення

інших інформаційних процесів, оскільки інформація часто існує у формі, не прийнятній для її передавання та зберігання. Тому для перетворення інформації в прийнятну форму застосовують кодування, про яке йтиметься далі.

1.2.

КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Розглянемо докладніше, що таке кодування і як його застосовують у комп’ютерних технологіях.

Кодування інформації — це процес перетворення інформації з форми, зручної для безпосереднього використання, у форму, зручну для передавання, зберігання або автоматичної обробки.

Прикладом кодування є запис усних повідомлень у текстовій формі, музики — у вигляді нот.

Текстове кодування надає можливість нескінченну кількість текстових повідомлень подати з допомогою алфавіту, що складається зі скінченної кількості знаків (наприклад, український алфавіт має 33 літери). Аналогічно, все різноманіття мелодій записують, використовуючи лише сім нот.

У комп’ютері застосовується двійкове кодування, коли інформація будь-якого виду (текстова, числова, графічна, звукова, відео) записується у вигляді коду, алфавіт якого складається лише з двох символів, що умовно позначаються, як «0» та «1».

Це пов’язано з тим, що апаратні складові сучасних комп’ютерів здатні обробляти лише сигнали у двох станах. Фізично змоделювати ці стани можна по-різному: намагнічено/ненамагнічено (жорсткий диск), розімк-нено/замкнено, сигнал з амплітудами 1/0 (рис. 1.1).

Для того, щоб із закодованого повідомлення видобути інформацію, потрібно виконати операцію декодування.

Не слід плутати кодування інформації з її шифруванням — перетворенням, що виконують з метою ускладнити або унеможливити розуміння чи зміну інформації в разі її перехоплення.

Основна відмінність між кодуванням та шифруванням полягає в тому, що для відновлення закодованого повідомлення достатньо знати правило заміни, а для розшифровування зашифрованого повідомлення на додаток до правила потрібно мати ще й ключ до шифру.

ВПРАВА 1

Завдання. Виконайте завдання у файлі BnpaBa_1.doc. Розкодуйте прислів’я, заповніть відповідні клітинки таблиць, представлені у файлі.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке повідомлення?

2. Які способи передачі повідомлень ви знаєте?

3. Що таке кодування інформації?

4. Чим кодування відрізняється від шифрування?

Питання для роздумів

1. Для чого використовують кодування?

2. Де в сучасній практиці використовують шифрування?

Завдання для досліджень

1*. Поясніть, що таке штрих-код, яке його походження. Наведіть приклади використання штрих-кодів.

2*. Що таке QR-код? Де він використовується?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  Розділ 5. Створення та опрацювання об'...
Наступна сторінка:   2. Системи числення^