Інформація про новину
  • Переглядів: 1718
  • Дата: 4-04-2021, 23:55
4-04-2021, 23:55

8. Пристрої введення

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7. Апаратне забезпечення
Наступна сторінка:   9. Пристрої виведення та мультимедійні...

Розглянемо принципи роботи та різновиди пристроїв, які дозволяють уводити інформацію.

З допомогою пристроїв уведення користувачі вводять до комп’ютера нову інформацію та подають йому команди. Найпоширеніші з цих пристроїв — клавіатура, миша, сканер та мікрофон.

8.1.

КЛАВІАТУРА

Основний пристрій, з допомогою якого користувач уводить до комп’ютера текстову інформацію, — це, звичайно, клавіатура. Крім того, клавіатура дозволяє вводити різноманітні команди.

Клавіатура має символьні клавіші, призначені для введення букв, цифр і знаків пунктуації, а також спеціальні клавіші — керуючі і функціональні. Клавіші на клавіатурі згруповано у блоки.

Алфавітно-цифровий блок клавіш відповідає клавіатурі друкарської машинки.

Цифровий блок нагадує клавіатуру калькулятора. Його клавіші працюють у двох режимах — уведення цифр і математичних знаків та керування курсором.

Режим змінюється клавішею Num Lock. Окремий блок утворюють клавіші керування курсором. Про призначення клавіш зі стрілками неважко здогадатися.

Home та End — клавіші переміщення курсору. Клавіша Home у вікні операційної системи здійснює перехід до першого об’єкта, а в текстовому редакторі — на початок рядка. Клавіша End у вікні операційної системи здійснює перехід до останнього об’єкта, в текстовому редакторі — на кінець рядка.

Використання клавіш PgUp та PgDn у вікні операційної системи є аналогічним до використання клавіш Home та End, тобто вони здійснюють перехід до першого та останнього об’єктів вікна. В текстовому редакторі

клавіша PgUp здійснює перехід до попередньої сторінки тексту, PgDn — до наступної сторінки.

Функціональні клавіші F1, F2, ..., F12 не мають постійного призначення, у різних програмах воно різне. Наприклад, клавішу F1 у більшості програм використовують для виклику довідкової системи, F5 — для запуску програми в середовищі програмування.

Спеціальні клавіші розташовано в різних місцях клавіатури. Вони дозволяють виконувати різні команди комп’ютера. Інформацію про їх використання представлено в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1. Призначення спеціальних клавіш

Enter

Підтвердження команди, запуск програми або відкриття файлу; а під час введення тексту — створення нового абзацу.

Esc

Припинення поточної операції, вихід із режиму роботи або закриття вікна

Backspace

Перехід до попередньої папки у вікні операційної системи. У текстовому редакторі видаляє попередньо виділений фрагмент тексту або символ, розташований ліворуч від курсору

Delete

Видалення виділеного об’єкта. У текстовому редакторі видаляє символ, розташований праворуч від курсору

Insert

Перемикання між режимами вставки і заміни. У режимі вставки введений символ вставляється у позиції курсору, а в режимі заміни цей символ заміняє символ, розташований праворуч від курсору

Caps Lock

Увімкнення режиму введення великих літер

Shift

При утриманні переходить до режиму введення великих літер або символів, розташованих над цифрами верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку

Tab

Перехід по типах об’єктів вікна та створення відступів між символами в текстовому редакторі.

Ctrl, Alt

Використовуються в комбінації з іншими клавішами

За способом підключення до комп’ютера розрізняють дротові та бездротові клавіатури. Дротові клавіатури підключаються через порт USB чи спеціальний клавіатурний порт, а бездротові містять батарейку та надсилають сигнали до приймача, підключеного до порту USB.

Клавіатури можуть бути різні за призначенням, деякі з них (ігрові, музичні тощо) показано на рисунку.

8.2.

МИША

Комп’ютерна миша — це вказівний пристрій уведення. Переміщуючи його, користувач керує вказівником — спеціальним курсором, що відображається на моніторі. Миша передає відомості про своє переміщення програмі, яка у відповідь переміщує зображення вказівника.

Миша має кілька кнопок, коліщатко та інші додаткові елементи керування. З допомогою миші запускають програми, відкривають файли, переміщують фрагменти зображень тощо. Сучасні миші, як дротові, так і бездротові, зазвичай підключаються до комп’ютера через порт USB.

8.3.

СКАНЕР

Ще один пристрій уведення інформації — це сканер. З його допомогою створюють цифрові копії зображення з паперових або інших носіїв. Процес отримання такої копії називають скануванням. Відскановане зображення, на якому присутній текст, можна перетворити на текстовий документ із використанням спеціальних програм оптичного розпізнавання текстів. Сканери бувають різних видів. Частіше за все використовуються планшетні, листові (протяжні) та ручні сканери (рис. 8.2). Останні зазвичай використовують для читання штрих-кодів.

Принцип дії планшетного сканера такий. Об’єкт, що сканується, розташовують на склі планшета, під яким міститься рухома лампа, на рис. 8.3 вона позначена як 1. Відображуване від об’єкта світло крізь систему дзеркал (2) та лінзу (3) потрапляє на світлочутливу матрицю (4) — спеціальну мікросхему, яка складається зі світлочутливих елементів (фотодіодів). Перетворена інформація передається в комп’ютер.

Основними характеристиками сканера є роздільна здатність (у сучасних сканерів вона зазвичай становить 2400Х 2400 dpi, або точок на дюйм) і глибина кольору (кількість відтінків, що сприймає сканер), яка вимірюється в бітах (стандартне на сьогодні значення — 48 бітів).

8.4.

ВЕБКАМЕРА

Ще один пристрій уведення інформації — вебкамера (рис. 8.4). Так називають цифрову фотокамеру, що в реальному часі фіксує зображення, призначені для подальшого передавання через Інтернет. Зазвичай вебкамери транслюють зображення міських вулиць, приміщень, де проходять конференції, тощо. Вебкамера потрібна також для відеозв’язку через Ін-тернет з допомогою програм на зразок Zoom.

8.5.

МІКРОФОН

Щоб записати звук або обмінятися голосовими повідомленнями через Ін-тернет, потрібен комп’ютер, оснащений мікрофоном. Це пристрій, що перетворює звукові коливання на коливання електричного струму. Комп’ютери деяких видів (наприклад, ноутбуки) мають вбудований мікрофон і вебкамеру, натомість для настільних ПК ці пристрої зазвичай доводиться купувати окремо. Часто мікрофон поєднується з навушниками в одному пристрої, який називається гарнітурою.

ВПРАВА 8

Завдання. У файлі BnpaBa_8.pptx виконайте завдання, вказані у примітках кожного слайду.

Контрольні запитання та завдання

1. Які групи клавіш є у клавіатури? Опишіть їхнє призначення.

2. Для чого призначено сканер? Назвіть основні характеристики сканерів.

3. Яке призначення вебкамери?

4. Перелічіть відомі вам пристрої введення.

Питання для роздумів

1*. Чому символьні клавіші на клавіатурі розміщені не в алфавітному порядку?

Завдання для досліджень

1*. Підготуйте доповідь про ігрові пристрої введення.

2*. Знайдіть інформацію про різні види сканерів, розкажіть про їхнє призначення.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  7. Апаратне забезпечення
Наступна сторінка:   9. Пристрої виведення та мультимедійні...^