Інформація про новину
  • Переглядів: 178
  • Дата: 4-04-2021, 23:57
4-04-2021, 23:57

13. Пошук та заміна фрагментів тексту

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Види сучасних комп'ютерів та їхнє з...
Наступна сторінка:   14. Використання стилів

Опрацювання текстових даних

Ще в 5-му класі ви ознайомилися з роботою текстового редактора. Продовжимо знайомство з ним на прикладі текстового процесора Microsoft Word 2016.

Однією із можливостей текстового процесора є редагування тексту з використанням засобів пошуку та заміни.

13.1.

ПОШУК ТЕКСТОВИХ ФРАГМЕНТІВ

При роботі з текстом часто виникає потреба пошуку в тексті деяких фрагментів. Ця можливість стане у нагоді для перевірки правильності написання тексту, виділення фрагментів тексту, вилучення зайвих символів тощо.

Для пошуку фрагмента тексту необхідно на вкладці Основне обрати інструмент Пошук або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F. Після цього ліворуч з’явиться панель Навігація, що містить поле для введення текстового фрагмента, який потрібно відшукати.

Для пошуку окремих слів краще скористатися розширеним пошуком. Для цього в меню інструмента Пошук слід обрати команду Розширений пошук. В результаті буде відкрито вікно Пошук і замінювання (рис. 13.1). У даному вікні в полі Знайти необхідно ввести бажане слово. Якщо натиснути кнопку Більше та встановити прапорець Лише слова повністю, програма буде шукати лише окремі слова. У вікні Пошук і замінювання у разі потреби можна встановити й інші параметри: врахування регістра, префікса, суфікса тощо.

Якщо нам потрібно знайти усі входження слова, де воно починається з великої літери, у вікні розширеного пошуку слів слід установити прапорець Враховувати регістр.

При пошуку деяких фрагментів тексту зручно користуватися так званими символами підстановки.

Наприклад, нам потрібно знайти усі входження чисел. Для цього в полі пошуку слід увести [0-9], що означатиме пошук будь-якої цифри від 0 до 9. Але для використання символів підстановки у вікні пошуку потрібно обов’язково встановити прапорець біля опції Знаки підстановки.

Символи підстановки можна вказувати і для пошуку слів, у яких відбувається чергування літер. Наприклад, якщо нам потрібно знайти усі входження слова Київ у різних відмінках. Тобто це може бути як слово Київ так і слово Києва. Для цього в полі пошуку слід увести наступний напис (Ки[їє]в).

У таблиці 13.1 наведено найбільш уживані символи підстановки.

Між іншим, якщо ви забули, які символи підстановки якій дії відповідають, підказку на ці символи можна отримати безпосередньо у вікні Пошук і замінювання. Для цього достатньо клацнути кнопку Спеціальний. В результаті ви побачите список символів підстановки.

Таблиця 13.1. Символи підстановки

Символ

підстановки

Опис

Приклад

Будь-яка кількість будь-яких символів

На запит чуд* будуть знайдені слова чудес, чудово, чудових.

Будь-який один символ

На запит ст?к будуть знайдені слова стук, стек, стік, стик

Відповідає символам в дужках

На запит Ки[їє]в будуть знайдені слова, що містять Київ та Києв

Визначає діапазон символів однієї літери

На запит с[а-о]н будуть знайдені слова сон, сан, син але не слон

Виключення символу з дужок

На запит ст[!е]к будуть знайдені слова стук, стік, стик, але не стек

Будь-який цифровий символ

На запит 1#3 будуть знайдені числа 123, 113, 143, 193 ...

13.2.

ЗАМІНА ТЕКСТОВИХ ФРАГМЕНТІВ

Під час роботи з документом часто трапляються ситуації, коли потрібно не лише відшукати всі входження фрагмента в текст, а й замінити кожне з них іншим фрагментом. Для цього використовують вкладку Замінити у вікні Пошук і замінювання (рис. 13.1). Також цю вкладку можна викликати, натиснувши інструмент Замінити на вкладці Основне.

Ця вкладка містить такі самі елементи, як і вкладка Знайти, а також додаткове поле Замінити на, куди вводять текст, яким має бути замінений шуканий.

Досить часто можливості заміни фрагментів тексту використовують для видалення зайвих пробілів, примусових перенесень рядка тощо.

Розглянемо, як прибрати в документі зайві пробіли.

1. Викличте діалогове вікно Пошук і замінювання.

2. У полі Знайти введіть два пробіли, а у полі Замінити на введіть один пробіл.

3. Натисніть кнопку Замінити все. В результаті з’явиться вікно з інформацією про кількість виконаних замін. Натисніть ОК. Знову натисніть кнопку Замінити все. І так робіть, поки в кількості замін не стане рівною нулю.

Існує більш раціональний спосіб виконання процедури позбавлення тексту від пробілів. Розглянемо і його.

1. Установіть курсор у поле Знайти:.

2. Натисніть кнопку Спеціальний.

3. У списку, що з’явився, оберіть Пустий простір. У результаті в полі пошуку з’являться символи wA, це спеціальне позначення, з допомогою якого прибираються усі пробіли з документа за один крок пошуку.

4. Щоб на місці багатьох пробілів залишився лише один, у полі Замінити на: залишіть уведений пробіл. І знову натисніть кнопку Замінити все. В цьому випадку відразу всі зайві пробіли буде вилучено.

ВПРАВА 13

Завдання. У файлі Вправа_13.docx виконайте завдання, вказані нижче.

1. Видаліть зайві пробіли між словами.

2. Замініть установлені підряд два символи розриву рядка на символи абзацу.

3. Замініть поодинокі символи розриву рядка на символи пробілу.

4. Знайдіть у документі кількість входжень чисел, що містять значення року.

5. Як відомо, за правилами оформлення знаків пунктуації, знак дефісу позначається в документі у вигляді короткої риски, біля якої знаки пробілу не ставляться, а знак тире позначається довгою рискою та відокремлюється знаками пробілу. Відредагуйте документ згідно із зазначеними правилами, а саме: замініть для позначення тире маленькі риски на великі, а символи, що мають позначати дефіс, відобразіть у вигляді короткої риски.

6. Також відповідно до правила оформлення пунктуації пробіли не ставляться перед знаками пунктуації (точкою, комою, двокрапкою, знаком оклику, знаком питання), після дужки, що відкривається, та перед дужкою, що закривається. Видаліть зайві пробіли відповідно до даного правила.

7. Збережіть файл.

Контрольні запитання та завдання

1. Які способи редагування тексту ви знаєте?

2. Опишіть порядок пошуку фрагменту тексту.

3. Як здійснити пошук за цілими словами?

4*. Що таке символи підстановки? Яким є їхнє призначення в процесі пошуку та заміни фрагментів тексту?

Питання для роздумів

1. Чому після копіювання тексту, відформатованого в програмі Word, у програму Блокнот зникає форматування символів?

2. Для чого необхідно мати можливість відображення недрукованих символів?

3*. Як у тексті можна замінити розриви рядків на символи завершення абзацу?

Завдання для досліджень

1*. Як з допомогою символів підстановки створити запит для пошуку входжень у тексті будь-якого символу латинського алфавіту?

2*. Як з допомогою символів підстановки створити запит для пошуку усіх слів, що не містять латинських літер «x», «y» та «z»?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 Попередня сторінка:  12. Види сучасних комп'ютерів та їхнє з...
Наступна сторінка:   14. Використання стилів^