Інформація про новину
  • Переглядів: 203
  • Дата: 4-04-2021, 23:58
4-04-2021, 23:58

14. Використання стилів

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13. Пошук та заміна фрагментів тексту
Наступна сторінка:   15. Розділи. Колонтитули

14.1. Поняття стилю, типи стилів

Вивчаючи засоби і методи форматування тексту, ви використовували області Шрифт та Абзац на вкладці Основне, а також відповідні діалогові вікна. Параметри форматування при цьому призначалися вручну окремо для кожного абзацу та фрагмента тексту. Цей метод називається безпосереднім форматуванням. Основний його недолік очевидний: для зміни форматування потрібно кожного разу вручну задавати параметри об’єкта. Уникнути цього можна в разі форматування з використанням стилів. Що ж таке стиль?

Стиль — це іменований набір параметрів форматування, які можна застосувати до об’єкта певного типу.

Оскільки кожний вид об’єктів має свій набір параметрів, для їхнього зберігання потрібні стилі різних типів. Зокрема, у програмі Word їх чотири:

• стиль знака — визначає лише параметри символів (шрифт, розмір, накреслення тощо);

• стиль абзацу — визначає параметри абзацу і параметри шрифту, що застосовуються до всього абзацу;

• стиль таблиці — зберігає інформацію про оформлення меж таблиці, кольори та різні параметри тексту, що в ній зберігається, про заливку клітинок, вирівнювання тексту в них;

• стиль списку — містить відомості про форматування маркованого або нумерованого списку.

14.2.

ПЕРЕГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТИЛІ

Переглядати та застосовувати стилі, а також керувати ними можна за допомогою списку стилів, який можна викликати, клацаючи на значок відкриття діалогового вікна із розділу Стилі вкладки Основне. В результаті чого праворуч буде відображено вікно Стилі (рис. 14.1).

В основній частині вікна представлено список, що містить перелік усіх стилів документа, а також комбінації параметрів, застосованих до тексту під час безпосереднього форматування.

Зверніть увагу на позначки, встановлені біля назв стилів праворуч. Це може бути літера а, символ 1 або символи 1а. Що ж ці позначення означають? Неважко здогадатися, що літера а — це ознака того, що стиль використовується для форматування окремих символів, знак абзацу (1) — для усього абзацу, а сукупність символів 1а призначена для символу і для абзацу одночасно.

При встановлені курсору на будь-якому тексті документа у списку стилів прямокутником буде обмежено стиль обраного в тексті фрагмента. При наведенні на цей прямокутник з’являється стрілка. Натиснувши її,

можна перейти в меню, яке містить команди для роботи зі стилем (зміна, виділення в тексті об’єктів з даним стилем, видалення тощо) (рис. 14.2).

Якщо обрати команду Виділити все, то програма виділить усі відформатовані з використанням цього стилю фрагменти, і ви зможете призначити для них інший стиль, вибравши його із представленого списку.

14.3.

ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІВ

Форматувати текст за допомогою стилів дуже просто. Для цього необхідно:

1) виділити фрагмент тексту або встановити курсор у потрібний абзац чи слово;

2) у вікні Стилі обрати необхідний стиль. Після чого вигляд тексту зміниться — він відповідатиме заданим у стилі параметрам.

Розглянемо способи застосування стилів.

Для застосування стилю до фрагменту тексту необхідно виділити цей фрагмент та обрати бажаний стиль. Після цього цей фрагмент буде відформатовано відповідно до обраного стилю.

Аби застосувати стиль до окремого слова, його необов’язково виділяти, достатньо на цьому слові встановити курсор та обрати бажаний стиль.

Аналогічно можна застосувати стиль до абзацу. Для цього слід установити курсор в абзац та обрати стиль, призначений для форматування абзацу. В результаті абзац буде відформатований відповідно до обраного стилю.

Використовуючи стильове оформлення, слід ураховувати, що коли до фрагмента застосовано і стиль знака, і стиль абзацу, перевагу має перший із них. Поверх будь-якого стилю можна виконувати і безпосереднє форматування, воно матиме перевагу над стильовим оформленням.

Якщо до тексту застосовано безпосереднє форматування, у багатьох випадках перед використанням стилів бажано його позбутися. Для очищення тексту від форматування та відміни усіх стилів необхідно виділити весь текст, натиснувши Ctrl+A, та обрати першу команду у вікні Стилі: Очистити все.

14.4.

СТВОРЕННЯ СТИЛІВ

Розглянемо, як створити новий стиль. 1) У вікні Стилі оберіть інструмент Створити стиль

2) У діалоговому вікні Створення стилю за допомогою форматування

введіть:

• ім’я стилю в полі Ім’я;

• у списку Тип стилю оберіть об’єкт, до якого слід застосувати стиль (абзацу, символу тощо);

• укажіть необхідні параметри форматування шрифту та абзацу в області Форматування та натисніть ОК.

У результаті новий стиль з’явиться у переліку стилів, і його можна буде використовувати.

14.5.

ЗМІНА СТИЛЮ

Після застосування стилю може виявитися, що для документа не підходять установлений у ньому шрифт або, наприклад, параметри абзацу. У такому разі можна змінити стиль і тим самим переформатувати весь оформлений у відповідності з ним текст.

Для цього у вікні Стилі біля стилю, який необхідно змінити, слід клацнути на кнопку зі стрілкою та в меню, що з’явилося, обрати команду Змінити. Після чого відкриється таке саме вікно, як для створення стилю, і ви зможете змінити потрібні параметри.

Якщо для створення чи зміни шрифту недостатньо параметрів форматування, запропонованих у відповідному діалоговому вікні, клацніть у цьому вікні кнопку Формат та оберіть необхідну команду в меню цієї кнопки.

Так, після вибору команди Абзац відкривається діалогове вікно, де можна задати параметри абзацу, а при виборі команди Шрифт — відповідно вікно форматування шрифту.

ВПРАВА 14.1

Завдання. У даній вправі ви навчитеся створювати власні стилі та застосовувати їх до текстових фрагментів. У файлі Вправа_14_1.docx виконайте завдання вказані нижче.

1. Створіть стилі для заголовка та числових даних. Для заголовка: ім’я — Основний заголовок, тип — Абзац, шрифт — Times New Roman, розмір — 14, напівжирний. Для числових даних: ім’я — Число, тип — Символу, шрифт — Consoles, розмір — 11, зелений, напівжирний, курсив.

a. Відкрийте вікно Стилі (на лінійці Основне в області Стилі).

b. Виділіть заголовок документа та у вікні Стилі оберіть інструмент

(Створити стиль).

c. У діалоговому вікні, що відкриється, в полі Ім’я введіть — Основний заголовок.

d. У полі Тип стилю — абзацу.

e. У полі Стиль наступного абзацу — звичайний.

f. В області Форматування встановіть необхідні параметри шрифту (шрифт — Times New Roman, розмір — 14, напівжирний).

g. Натисніть ОК для підтвердження встановлених параметрів.

h. Аналогічно виконайте створення стилю для числових даних документа.

2. Змініть стилі підкресленого тексту документа та тексту, виділеного курсивом. Для підкресленого тексту встановіть такі параметри: шрифт — Arial, колір — синій, напівжирний, курсив. Для тексту, виділеного червоним кольором, установіть такі параметри: шрифт — Times New Roman, колір — коричневий, розмір шрифту — 12, напівжирний, курсив.

a. Клацніть на будь-якому підкресленому слові, після чого у вікні стилів активним стане стиль виділений текст.

b. Клацніть на стрілочці праворуч біля даного стилю та оберіть у випадаючому меню команду Змінити.

c. У діалоговому вікні, що відкриється, введіть необхідні параметри (шрифт — Arial, колір — синій, напівжирний, курсив).

d. Натисніть ОК для підтвердження встановлених параметрів.

e. Аналогічно виконайте зміну стилю для тексту, виділеного червоним кольором (цей стиль в даному документі має назву Цікаві факти).

3. Збережіть документ.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке стиль? Які переваги надає застосування стилів?

2. Як переглянути інформацію про стилі?

3. До яких об’єктів документа Word можна застосувати стилі? 4*. Опишіть послідовність дій створення нового стилю.

Питання для роздумів

1*. Наведіть приклади використання стилів.

Завдання для досліджень

1. Визначте, чи можна при зміні параметрів стилю змінити його тип. Наприклад, стиль було застосовано до абзацу. Чи можна його застосувати до знака?

2. Прочитайте в довідці Word, як створити стиль списку і створіть такий стиль.

3*. Визначте, що відбувається у випадку видалення стилю з документа.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 Попередня сторінка:  13. Пошук та заміна фрагментів тексту
Наступна сторінка:   15. Розділи. Колонтитули^