Інформація про новину
  • Переглядів: 96
  • Дата: 4-04-2021, 23:59
4-04-2021, 23:59

15. Розділи. Колонтитули

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  14. Використання стилів
Наступна сторінка:   16. Структура документа Word

15.1.

ВЕРСТКА СТОРІНОК

Програма Word дає змогу по-різному оформлювати окремі блоки тексту, наприклад, розташувати один фрагмент тексту в кількох колонках, один аркуш у документі зробити вертикальним, інший — горизонтальним. Це стає можливим завдяки тому, що документ можна поділити на кілька розділів (не слід плутати їх із розділами і підрозділами, на які текст поділяється за допомогою заголовків).

Розділ у MS Word — це частина документа, що має певні параметри форматування сторінки.

Новий розділ створюється у разі зміни таких параметрів, як кількість стовпців, розміри полів та орієнтація сторінки. За умовчанням у документі є лише один розділ. Для створення нового розділу потрібно встановити курсор у місце, де має закінчуватися наявний розділ, на вкладці Макет обрати команду Розрив, вибрати відповідну команду із випадаючого вікна в області Розриви розділів. У результаті розділ буде створено.

Розриви розділів і розриви сторінок можна побачити у режимі відображення недрукованих символів. Нагадаємо, що він установлюється за допомогою інструмента Відобразити всі знаки ^ (рис. 15.1).

Якщо текст не поміщається на одній сторінці, програма автоматично розбиває документ на сторінки. Проте у деяких випадках, наприклад, коли заголовок, що міститься в кінці сторінки, потрібно перенести на наступну сторінку або коли розділ документа має розпочинатися з нової сторінки, виникає потреба у примусовому переміщенні тексту. Робиться це шляхом примусового створення розриву сторінки. Щоб виконати розрив сторінки, необхідно встановити курсор у місце розриву сторінки і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Enter. Також це можна зробити, обравши на вкладці Вставлення інструмент Розрив сторінки.

Розрив сторінки, а також установлення інших розривів у документі можна виконати на вкладці Макет, обравши команду Розриви. Після чого у випадаючому вікні обрати необхідну команду.

Створення розриву сторінки і розриву розділу можна скасувати. Для цього потрібно спочатку активізувати режим відображення недрукова-них символів, а потім установити курсор на початок лінії розриву і натиснути клавішу Delete. Після цього розділ матиме такі самі параметри сторінки і розташування тексту, що й попередній розділ.

15.2.

СТВОРЕННЯ КОЛОНТИТУЛІВ

Ви маєте можливість на кожній сторінці документа, крім її номера, відобразити ще й деяку додаткову інформацію, наприклад, назву розділу, параграфа тощо. З цією метою використовуються колонтитули.

Отже, колонтитул — це розташований вверху чи внизу сторінки рядок, у якому зазвичай міститься назва документа, назва розділу, чи скажімо, номер сторінки. Колонтитул також може містити малюнок.

У документі Word можна створювати як нижні, так і верхні колонтитули. При цьому ви маєте змогу задати однакові колонтитули для всього документа або особливі колонтитули для певного розділу, першої сторінки розділу, парних та непарних сторінок.

15.3.

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОЛОНТИТУЛА

1. Оберіть вкладку Вставлення.

2. В групі Колонтитули оберіть інструмент Верхній колонтитул або Нижній колонтитул, в залежності від місця його розташування.

3. Оберіть, наприклад, Верхній колонтитул. У результаті має відкритися меню, в якому можна обрати зовнішній вигляд одного із вбудованих колонтитулів, а також команди Змінити верхній колонтитул та Видалити верхній колонтитул.

4. Оберіть перший вбудований тип. У результаті цього основний текст документа стане блідим і з’явиться поле для введення тексту колонтитула, а також відокремлюється пунктирною лінією ділянка верхнього колонтитула. Також у режимі роботи з колонтитулами стає активною вкладка Конструктор у розділі Знаряддя для колонтитулів (рис. 15.2)

5. Уведіть текст верхнього колонтитула.

6. Для завершення роботи з колонтитулом оберіть інструмент Закрити колонтитули або двічі клацніть в області основного тексту документа.

У більшості документів колонтитул на першій сторінці не розташовують. Аби змінити створений колонтитул, відкрийте розділ Знаряддя для колонтитулів. Для цього можна обрати команду Змінити верхній колонтитул в меню інструмента Верхній колонтитул. Також цей розділ можна викликати, клацнувши двічі на колонтитулі.

Щоб прибрати колонтитул з першої сторінки, необхідно встановити прапорець Інші для першої сторінки. В результаті з першої сторінки колонтитул буде прибрано, а на інших він залишиться.

Для переходу між колонтитулами використовуються інструменти з області Навігація. Для переходу між нижнім та верхнім колонтитулами використовуються інструменти Перейти до нижнього колонтитула та Перейти до верхнього колонтитула, а для переходу від колонтитула до колонтитула по сторінках — інструменти Попередній та Наступний.

Досить часто при роботі з документами в одному колонтитулі міститься більш загальна інформація, а в другому (нижньому) колонтитулі доцільно розташувати назви окремих розділів документа. В MS Word реалізовано можливість уведення власних колонтитулів для різних розділів документів. Як це можна реалізувати, розгляемо у вправі 15.

15.4.

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК

Сторінки великих документів бажано нумерувати, аби не заплутатися у великій кількості сторінок однотипного тексту. Нумерацію сторінок установлюють аналогічно до створення колонтитулів.

1. На вкладці Вставлення оберіть в області Колонтитули кнопку Номер сторінки. В результаті має з’явитися випадаюче меню, в якому можна обрати спосіб розташування номера сторінки, встановити формат номерів сторінок в діалоговому вікні, а також видалити номери сторінок.

2. Оберіть перший варіант розташування номера сторінки. В результаті буде створено нумерацію, і документ отримає вигляд, як у випадку створення колонтитулів. Тут також буде відображено вкладку Конструктор розділу Знаряддя для колонтитулів. На цій вкладці можна задати, чи буде відображено номер на першій сторінці документа, встановлюючи прапорець Інакше для першої сторінки.

Розглянемо зміну параметрів нумерації сторінок.

Оберіть інструмент

(Номер сторінки). В його

меню скористайтеся командою Формат номерів сторінок.

В результаті відкривається вікно Формат номера сторінки (рис. 15.3), в якому у полі Формат номерів

можна змінити формат номера, встановити початковий номер для нумерації тощо.

Видалення колонтитулів

Як створювати та змінювати колонтитули ви вже знаєте, залишилося навчитися їх видаляти. Вміст колонтитула, а також номери сторінок можна видалити вручну в режимі роботи з колонтитулами — у такий самий спосіб, як видаляється основний текст документа.

Також для видалення колонтитулів можна скористатися командами Видалити верхній колонтитул або Видалити нижній колонтитул, а для видалення номерів сторінок командою Видалити номери сторінок.

ВПРАВА 15

Завдання. У даній вправі ви навчитеся створювати та редагувати колонтитули, номери сторінок та виконувати дії з розділами. У файлі Вправа_15.docx виконайте завдання, вказані нижче.

1. Створіть верхній колонтитул з написом «7 чудес Києва» відповідно до зразка.

а. На вкладці Вставлення оберіть інструмент Верхній колонтитул та

оберіть перший зразок.

б. Додайте зображення. Для цього на вкладці Вставлення оберіть інструмент Зображення. Після цього в діалоговому вікні оберіть файл kyiv.png.

в. Зробіть відступ від зображення, натиснувши клавішу Tab необхідну кількість разів.

г. Уведіть текст 7 чудес Києва.

д. Зробіть для колонтитула підкреслення. Для цього виділіть вміст верхнього колонтитула. Відкрийте меню інструмента п-

(Підкреслення)

та оберіть команду Інші підкреслення. Встановіть необхідні параметри підкреслення.

е. Закрийте панель для роботи з колонтитулами.

2. Приберіть колонтитул з першої сторінки.

а. Клацніть 2 рази в області верхнього колонтитула.

б. На вкладці Знаряддя для колонтитулів ► Конструктор установіть опцію Інші для першої сторінки.

в. Закрийте панель для роботи з колонтитулами.

3. Створіть розділи, починаючи з кожного заголовка другого рівня, розташовуючи кожний розділ з нової сторінки.

а. Установіть курсор перед заголовком ІІ. Володимирський собор.

б. На вкладці Макет оберіть меню інструмента Розриви.

в. Оберіть команду Наступна сторінка. В результаті заголовок має переміститися на початок наступної сторінки.

г. Аналогічно створіть розриви і перед іншими заголовками другого рівня.

4. Відновіть верхні колонтитули для перших сторінок кожного розділу.

а. Увійдіть до верхнього колонтитула розділу, що містить інформацію про Києво-Могилянську академію.

б. На вкладці Знаряддя для колонтитулів ► Конструктор приберіть опцію Інші для першої сторінки.

в. Аналогічно відновіть верхні колонтитули для перших сторінок інших розділів.

5. Додайте нижній колонтитул, у якому ліворуч виведіть назву кожного розділу, а праворуч — номер сторінки.

а. На вкладці Вставлення оберіть інструмент Нижній колонтитул

та оберіть перший зразок.

б. Уведіть назву першого заголовка Києво-Могилянська академія.

в. Два рази натисніть клавішу Tab.

г. Для додавання нумерації сторінок оберіть інструмент Номер сторінки У Поточне положення У Звичайні цифри.

д. Виділіть нижній колонтитул.

е. Перейдіть на вкладку Основне.

є. В меню інструмента Заливка оберіть світло-синій колір. У результаті напис та номер сторінки будуть відображені на світло-синьому тлі.

ж. Перейдіть до нижнього колонтитула наступного розділу.

з. Зніміть активний режим з інструмента Як у попередньому.

і. Уведіть замість наявної назви назву другого розділу Володимирський собор.

к. Аналогічно встановіть нижні колонтитули для інших розділів.

6. Збережіть документ.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке розділ? За яких умов створюється новий розділ?

2. Що таке колонтитул? Які є види колонтитулів?

3. Опишіть послідовність дій для додавання номерів сторінок. Як вилучити номер на першій сторінці документа?

4*. Як вилучити створений колонтитул або номер сторінки?

Питання для роздумів

1*. Наведіть приклади використання колонтитулів.

2*. Як змінити початок нумерації сторінок у документі?

Завдання для досліджень

1*. Визначте, які об’єкти Word, окрім тексту та зображень, можна додати до колонтитулів.

2*. Чи можна зробити так, щоб у документі колонтитул був на всіх сторінках, окрім першої та другої?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 Попередня сторінка:  14. Використання стилів
Наступна сторінка:   16. Структура документа Word^