Інформація про новину
  • Переглядів: 94
  • Дата: 5-04-2021, 00:00
5-04-2021, 00:00

17. Гіперпосилання в текстових документах

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  16. Структура документа Word
Наступна сторінка:   18. Спільна робота з документом

17.1.

поняття гіперпосилання

Чи зустрічалися ви з гіперпосиланнями, працюючи на комп’ютері? Звичайно, зустрічалися, і не один раз. Переважно це трапляється, коли ви працюєте із сайтами в мережі Інтернет, переміщаючись від однієї сторінки до іншої. Саме гіперпосилання надають нам можливість перейти від однієї сторінки до іншої. Виявляється, гіперпосилання можна створювати і в текстовому процесорі Word.

Давайте визначимо, що ж таке взагалі гіперпосилання?

Гіперпосилання — це текст або зображення на сторінці, натиснення на яке викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.

Гіперпосилання може посилатися на місце в цьому ж документі, а також відкривати інші документи. Розглянемо обидва випадки.

17.2.

СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ ГІПЕРПОСИЛАНЬ

Гіперпосилання, що посилається на місце в цьому ж документі, називають внутрішнім гіперпосиланням.

Для його реалізації необхідні два елементи: посилання, яке вказує, куди необхідно перейти, і закладка, яка визначає місце, у яке необхідно здійснити перехід. Роль закладок можуть також виконувати заголовки, яким надано стилі заголовків відповідних рівней.

Розглянемо створення внутрішніх гіперпосилань з використанням закладок. Першим кроком буде створення закладок на те місце, куди будуть указувати гіпер-посилання. В нашому випадку це будуть заголовки відповідних розділів.

При утворенні закладок слід надати їм імена. Щодо надання імен, то вони мають відповідати певним правилам:

• ім’я складається з літер, цифр та символів підкреслення;

• ім’я починається з літери і не може починатися цифрою або символом підкреслення;

• ім’я не може містити пробіли.

Відповідно до наведених правил надамо закладкам імена Розділ_1, Розділ_2, Розділ_3 і т. д.

Розглянемо створення закладок в MS Word, виконавши практичне завдання.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1

1. Відкрийте документ 7 чудес Києва-docx.

2. Перемістіться на початок першого розділу.

3. Виділіть заголовок першого розділу (I. Києво-Могилянська академія і Старий Поділ).

4. На вкладці Вставлення в області Посилання оберіть інструмент Закладка.

5. У вікні, що з’явилося, введіть ім’я закладки Розділ_1.

6. Натисніть кнопку Додати. В результаті закладку буде створено. Зауваження. Для відображення закладок у документі оберіть вкладку Файл, команду Параметри ► Додатково і в розділі Відображення вмісту документа встановіть прапорець біля опції Відображати закладки. Натисніть ОК. У результаті в документі закладки буде обмежено сірими квадратними дужками.

7. Аналогічно додайте закладки і для інших розділів.

Аби з будь-якого місця документа можна було перейти до бажаної закладки, необхідно обрати інструмент Закладка, вибрати у списку необхідну закладку та натиснути кнопку Перейти.

Після того, як закладки створено, наступним кроком буде створення гі-перпосилань на відповідні закладки.

8. На другій сторінці документа створіть навігаційну панель відповідно до зразка.

Меню

Рис. 17.1. Зразок навігаційної панелі

9. Для створення гіперпосилання виділіть текст першого пункту навігаційної панелі (Києво-Могилянська академія і Старий Поділ).

10. На вкладці Вставлення в області Посилання оберіть інструмент Гіперпосилання.

11. У вікні, що відкриється, в області Зв’язати з оберіть місцем у документі.

12. Оберіть назву закладки, на яку необхідно зробити посилання. В нашому випадку це буде закладка Розділ_1. Натисніть ОК.

У результаті гіперпосилання буде створено. Цей факт також підтверджує те, що шрифт обраного пункту має стати синім та підкресленим. При наведенні на цей пункт має з’явитися повідомлення, що містить назву закладки та підказку про те, що для переміщення на закладку слід натиснути Ctrl і посилання.

13. Натисніть посилання для перевірки його роботи.

Якщо ви повернетеся до навігаційної панелі, то побачите, що колір посилання змінився на фіолетовий. Це означає, що за посиланням було здійснено перехід.

14. Аналогічно додайте посилання на інші розділи документа.

Іноді кольори посилань не завжди гармонійно відображаються відповідно до загального дизайна документа. При бажанні їх можна змінити. Для цього слід обрати вкладку Конструктор, інструмент Кольори та обрати команду Настроїти кольори. Після чого встановити бажані кольори Гіперпосилання та Переглянуте гіперпосилання.

Як ви напевно звернули увагу, при наведенні на посилання з’являється підказка з назвою закладки. При бажанні цю підказку можна змінити. Для цього в контекстному меню посилання необхідно обрати команду Змінити гіперпосилання. В результаті відкриється те саме вікно, як і при створенні посилання. Тут можна змінити об’єкт посилання, видалити посилання, а також установити або змінити підказку, що з’являється при наведенні на посилання. Натисніть у цьому вікні кнопку Підказка і введіть підказку з назвою розділу Києво-Могилянська академія і Старий Поділ, натисніть двічі ОК. Після наведення на пункт меню з’явиться змінена підказка.

Розглянутий щойно спосіб створення гіперпосилань використовується, коли в документі заголовкам не призначено вбудовані стилі заголовків.

У випадку структурування документа встановленням заголовкам вбудованих стилів заголовків, створення гіперпосилань значно спрощується. В цьому випадку не потрібно створювати закладки, а гіперпоси-лання можна створювати на заголовки. З цим способом ви познайомитеся, виконуючи вправу 17.

17.3.

СТВОРЕННЯ ЗОВНІШНІХ ГІПЕРПОСИЛАНЬ

Як було зазначено раніше, крім внутрішніх гіперпосилань можна створювати і гіперпосилання для виклику окремих файлів, вебсторінок тощо. Такі гіперпосилання називають зовнішніми.

Розглянемо, як створити зовнішні гіперпосилання.

ПРАКТИЧНЕ зАВдАННЯ 2

1. Відкрийте файл 7 Чудес Києва^осх та перейдіть до розділу IV. Будинок

з химерами.

2. Додайте гіперпосилання на текст Владислава Городецького, що має

відкрити файл Gorodeckiy.docx.

a. Виділіть текст, на який будете робити посилання. (На рисунку вище це текст Владислава Городецького.)

b. На вкладці Вставлення в області Посилання оберіть інструмент Гіперпосилання.

c. За умовчанням у вікні встановлено Зв’язати з: файлом, вебсторін-кою. Залишіть ці налаштування без змін.

d. Оберіть файл Gorodeckiy.docx, що має відкритися при виборі гіперпосилання (папка Практичне завдання 2).

e. Установіть підказку, що відповідає гіперпосиланню.

f. Натисніть ОК.

g. Перевірте роботу гіперпосилання. Для цього наведіть на посилання, натиснувши Ctrl та посилання. В результаті має відкритися відповідний файл.

3. Аналогічно додайте гіперпосилання на текст Будинок з химерами, що має відкрити зображення з файлу Building.jpg.

4. Додайте гіперпосилання на текст театр ім. І.Франка, що має відкрити вебсторінку у Вікіпедії.

a. Відкрийте українську Вікіпедію та знайдіть у ній статтю за ключовою фразою театр імені Франка.

b. Скопіюйте адресу посилання.

c. Перейдіть до документа та виділіть напис театр ім. І.Франка.

d. Оберіть інструмент Гіперпосилання.

e. У поле Адреса: вставте з буфера обміну скопійовану URL-адресу.

f. Додайте відповідну підказку.

g. Натисніть ОК.

h. Перевірте роботу гіперпосилання.

17.4.

ВИЛУЧЕННЯ ГІПЕРПОСИЛАНЬ

Досить часто при копіюванні документів з мережі Інтернет скопійований текст містить гіперпосилання на різні джерела мережі (рис. 17.2). Але використання в документі гіперпосилань не завжди є доцільним. Отже, ви маєте знати, як вилучити непотрібні гіперпосилання.

Для вилучення гіперпосилання достатньо перейти в контекстне меню посилання та обрати команду Видалити гіперпосилання. В результаті посилання буде вилучено.

Проте це не дуже придатний спосіб, коли посилань дуже багато. Для вилучення великої кількості посилань необхідно спочатку виділити увесь документ, це можна зробити з допомогою комбінації клавіш Ctrl+A, після чого натиснути Ctrl+Shift+F9. У результаті всі посилання, що містив документ, буде вилучено.

ВПРАВА 17

Завдання. У даній вправі ви навчитеся створювати внутрішні гіперпо-силання з використанням заголовків, а також створите зовнішні гіпер-посилання. Для цього відкрийте файл із вправою з попереднього уроку або файл BnpaBa_17.docx та виконайте завдання, вказані нижче.

1. Видаліть на другій сторінці зміст.

2. Створіть навігаційну панель відповідно до зразка (рис. 17.1).

3. Створіть гіперпосилання від пунктів меню до відповідних розділів.

a. Виділіть напис Києво-Могилянська академія і Старий Поділ.

b. На вкладці Вставлення оберіть інструмент Гіперпосилання.

c. В області Зв’язати з: оберіть Місцем у документі.

d. Оберіть заголовок Києво-Могилянська академія і Старий Поділ.

e. Додайте підказку. Для цього натисніть кнопку Підказка та введіть підказку, що відповідає тексту гіперпосилання.

f. Двічі натисніть ОК.

g. Аналогічно створіть й інші гіперпосилання.

4. Перевірте роботу гіперпосилань, натискаючи на пункти меню з утриманням клавіші Ctrl.

5. Додайте закладку на меню.

a. На другій сторінці встановіть курсор у першому рядку.

b. На вкладці Вставлення оберіть інструмент Закладка.

c. Уведіть ім’я закладки: Меню.

d. Натисніть Додати.

6. Додайте гіперпосилання від назв розділів до меню.

a. На третій сторінці виділіть заголовок першого розділу.

b. На вкладці Вставлення оберіть інструмент Гіперпосилання.

c. В області Зв’язати з: оберіть Місцем у документі.

d. Оберіть закладку Меню.

e. Натисніть ОК.

f. Аналогічно створіть й інші гіперпосилання.

7. Перевірте роботу гіперпосилань, натискаючи на заголовки з утриманням клавіші Ctrl.

8. Створіть зовнішнє гіперпосилання на вебсторінку Вікіпедії на текстовий фрагмент «Галшки Гулевичівни».

9. Аналогічно створіть гіперпосилання з інших текстових фрагментів документа на сторінки Вікіпедії (принаймні по одному з кожного розділу).

10. Збережіть файл.

11. Зразок виконання вправи перегляньте у файлі Вправа_17_зразок^Г

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке гіперпосилання?

2. Чим відрізняються внутрішні посилання від зовнішніх?

3. Опишіть послідовність дій для створення внутрішнього гіперпосилання.

4*. Для чого в документі використовують закладки?

5. Які існують види зовнішніх посилань?

Питання для роздумів

1*. Чи можна засобами MS Word створити вебсторінку?

2*. Яким є практичне призначення використання гіперпосилань у текстовому документі?

Завдання для досліджень

1*. Визначте, чи можна встановити посилання в колонтитулі.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 Попередня сторінка:  16. Структура документа Word
Наступна сторінка:   18. Спільна робота з документом^