Інформація про новину
  • Переглядів: 406
  • Дата: 5-04-2021, 00:06
5-04-2021, 00:06

30. Мультимедіа як ознака сучасного інформаційного світу

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  29. Практична робота №2. Створення влас...
Наступна сторінка:   1. Інформація та повідомлення

Розділ 4

Опрацювання об'єктів мультимедіа

 

30.1.

ПОНЯТТЯ МУЛЬТИМЕДІА

Важко знайти поняття, яке б мало більше трактувань, аніж мультимедіа. Під цим терміном розуміють одночасне використання різних форм подання інформації, даних, що містять інформацію в різних формах (зазвичай у звуковій і візуальній), систем, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо, відео й графіки тощо.

То що ж таке мультимедіа? Скористаємось означенням Європейської комісії з проблем упровадження і використання нових технологій.

Мультимедіа — це програмний продукт, що містить колекції зображень, текстів і даних, які супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими візуальними ефектами, оснащений інтерактивним інтерфейсом з елементами керування.

Отже, мультимедійний продукт містить такі основні складові: текст, аудіо (звук), зображення, анімацію, відео, інтерактивні елементи.

Слово «мультимедіа» вперше було використано в 1965 році для опису шоу, яке поєднало в собі живу рок-музику, кіно, експериментальні світлові ефекти і нетрадиційне мистецтво.

Далі впродовж 40 років цей термін означав різне: скажімо, наприкінці 1970-х років під ним розуміли презентації, одержані із зображень від кількох проєкторів, синхронізованих зі звуковою доріжкою.

І лише на межі ХХ і ХХІ століть це слово набуло сучасного значення.

30.2.

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

Сьогодні можна говорити про те, що ми живемо в мультимедійному інформаційному середовищі.

Мультимедійні продукти і технології так чи інакше використовуються практично в усіх галузях людської діяльності. Ось перелік лише деяких з них.

Креативна економіка (або економіка знань) об’єднує галузі, що базуються на інтелектуальній діяльності (рекламі, архітектурі, кінематографії, дизайні, моделюванні одягу, музейній діяльності тощо).

Фахівці цих галузей створюють мультимедійні продукти (кіно, рекламу, інтерактивні музеї та екскурсії) і застосовують засоби мультимедіа у своїй діяльності під час проєктування та моделювання.

У комерційній діяльності підприємства та підприємці застосовують мультимедійні презентації, рекламу, сайти з мультимедіа для просування і продажу своєї продукції.

В індустрії розваг мультимедіа застосовується для створення спецефектів у кіно та анімації, для створення вражаючих шоу (наприклад, лазерних) та інтерактивних ігор.

В освіті продуктами мультимедіа є комп’ютерні навчальні курси, електронні навчальні матеріали, підручники, енциклопедії тощо.

Широкого розповсюдження використання мультимедіа набуло в науці та інженерії. Без застосування комп’ютерного моделювання і симуляції практично неможливі сьогодні наукові дослідження, проєктування і розробка промислової продукції.

Не оминули мультимедійні технології і медицину. Віртуальні операції, моделі людського тіла та процесів, що в ньому відбуваються, широко застосовують під час навчання лікарів. А у повсякденній практиці мультимедійні технології використовуються для проведення різноманітних досліджень, операцій та інших медичних заходів.

30.3.

СКЛАДОВІ МУЛЬТИМЕДІА

Як зазначалося, мультимедійний продукт містить такі основні складові: текст, аудіо (звук), зображення, анімацію, відео, інтерактивні елементи. Розглянемо їх детальніше.

Текст — це важлива складова таких мультимедійних продуктів, як електронні презентації, сайти, електронні підручники. Великий вибір шрифтів, різноманітні статичні й динамічні ефекти для оформлення написів дозволяють розробникам мультимедіа підвищити сприйняття тексту та досягти високих естетичних результатів під час його оформлення.

Ілюстрації. Знімки, малюнки, комп’ютерна графіка — усе це є сьогодні в розпорядженні тих, хто прагне створити ефектний мультимедійний продукт. Розвиток цифрової фотографії, графічних редакторів і мобільних пристроїв сприяють тому, що сьогодні майже кожний може створювати якісний ілюстративний матеріал.

Анімація. Під анімацією розуміють серію зображень, які відтворюються послідовно та імітують рух.

Для її створення можна застосовувати програмні технології на зразок Adobe Flash, а також анімовані GIF-файли.

Аудіо — невід’ємна частина багатьох мультимедійних продуктів. Наприклад, голос диктора в навчальних курсах, музичний супровід в іграх або підкасти (це цифрові аудіофайли, що поширюються через Інтернет і призначені для відтворення на медіапрогравачах). Аудіо записують за допомогою мікрофона або MIDI-інструментів, наприклад, MIDI-клавіатури, що імітує клавіатуру фортепіано.

Відео. На відміну від анімації, що складається з окремих зображень, які відтворюються послідовно, відео — це неперервний потік візуальної інформації, який розділяється на окремі кадри під час запису. Коли вони відтворюються з певною частотою (зазвичай 30 кадрів/с), око сприймає їх як безперервний потік візуальної інформації. Відео отримують за допомогою відеокамери, а розповсюджують за допомогою телебачення, кінофільмів (записаних на носіях) та через Інтернет.

Інтерактивні елементи створюються в програмний спосіб і забезпечують взаємодію з користувачем. Це — різноманітні елементи інтерфейсу користувача, гіперпосилання, керовані користувачем анімаційні об’єкти тощо.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке мультимедіа?

2. В яких галузях людської діяльності застосовують мультимедіа?

3. Опишіть основні складові мультимедіа. Наведіть приклади, що демонструють роль кожної складової.

4. В який спосіб і з яких джерел отримують анімацію, аудіо та відео?

 

Завдання для досліджень

1*. Вставте створений у вправі ЗО анімований GIF-файл у документ Word. Який вигляд він матиме? Спробуйте пояснити, чому це відбувається.

2*. З’ясуйте, які є онлайнові ресурси для створення анімованих GIF-файлів. Як вони працюють?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 Попередня сторінка:  29. Практична робота №2. Створення влас...
Наступна сторінка:   1. Інформація та повідомлення^