Інформація про новину
  • Переглядів: 3938
  • Дата: 6-10-2021, 18:43
6-10-2021, 18:43

Підручник Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021) читати онлайн

Категорія: Інформатика, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Інформатика 8 клас Руденко (2...
Наступна сторінка:   Підручник Інформатика 8 клас Коршунов...

 Рік видання: 2021

 Видавництво: "Богдан"

 Автори: Ольга Казанцева, Ірина Стеценко


 

Зміст

1. Роль і місце кодування в інформаційних процесах

2. Системи числення

3. Кодування чисел

4. Кодування символів

5. Вимірювання інформації

6. Кодування графічних даних

7. Апаратне забезпечення

8. Пристрої введення

9. Пристрої виведення та мультимедійні пристрої

10. Технічні характеристики основних складових персонального комп ...

11. Історія обчислювальних та комп'ютерних пристроїв

12. Види сучасних комп'ютерів та їхнє застосування

13. Пошук та заміна фрагментів тексту

14. Використання стилів

15. Розділи. Колонтитули

16. Структура документа Word

17. Гіперпосилання в текстових документах

18. Спільна робота з документом

19. Створення складного документа

20. Практична робота №1. Створення складного документа

21. Автоматизовані засоби для створення та публікації вебресурсів

22. Мова гіпертекстової розмітки

23. Форматування символів

24. Списки в HTML

25. Додавання зображень на вебсторінці

26. Додавання гіперпосилань на вебсторінці

27. Розмітка таблиць засобами мови HTML

28. Правила ергономічного розміщення відомостей на вебсторінці

29. Практична робота №2. Створення власного сайту

30. Мультимедіа як ознака сучасного інформаційного світу

31. Кодування аудіо- та відеоданих. Формати аудіо-та відеофайлів

32. Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. ...

33. Відеозахоплення

34. Розміщення відео- та аудіофайлів в Інтернеті

35. Поняття мови програмування

36. Знайомство з середовищем програмування Python

37. Типи даних у програмуванні. Присвоєння значень величинам в Py ...

38. Використання арифметичних операцій в Python

39. Розв'язування задач з арифметичними операціями в Python

40. Стандартні математичні функції Python

41. Практична робота №3. Реалізація лінійних алгоритмів в середов ...

42. Логічні вирази та змінні й операції над ними в Python

43. Умовні оператори в Python

44. Вкладені умови. Множинне розгалуження в Python

45. Налагодження та тестування програми

46. Задачі на знаходження найбільшого та найменшого серед кількох ...

47. Оператор циклу з лічильником в Python

48. Використання циклу з параметром в Python

49. Цикли з умовою в Python

50. Вкладені цикли в Python

51. Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування

52. Властивості та методи елементів керування в Python

53. Обробники подій, пов'язані з елементами керування в Python

54. Уведення даних в програму на Python

55. Використання вікон повідомлень в Python

56. Використання перемикачів та прапорців в Python

57. Використання списків

58. Додавання зображень в програму на Python

 

Словник термінів і понять до підручника:

Мова програмування — формалізована мова для запису алгоритмів, призначених для виконання за допомогою комп’ютера.

Транслятор — це програмний засіб, що здійснює перетворення програми з однієї мови програмування в програму на іншій мові програмування.

Величинами називають об’єкти, над якими виконуються певні операції. Величини характеризуються іменем, типом і значенням.

Існують такі найбільш уживані типи величин: int — цілі числа; float — дійсні числа; str — рядки.

Величини, які під час виконання програми можуть набувати різних значень, називають змінними.

Надання змінній деякого значення називається командою присвоєння.

У мові Python для використання деяких функцій необхідно імпортувати їхні модулі. Модуль math містить математичні функції, модуль random містить функції створення випадкових чисел, модуль tkinter використовують для створення графічних вікон.

Тестування програми — це перевірка відповідності між реальною і очікуваною поведінками програми, що здійснюється на кінцевому наборі тестів, обраних певним чином.

Основною одиницею в об’єктно-орієнтованому програмуванні є програмний об’єкт, який поєднує властивості та.методи.

Метод описує дії, які можна виконувати з об’єктом.

Елементи керування — це об’єкти, за допомогою яких створюється графічний інтерфейс.
Попередня сторінка:  Підручник Інформатика 8 клас Руденко (2...
Наступна сторінка:   Підручник Інформатика 8 клас Коршунов...^