Інформація про новину
  • Переглядів: 263
  • Дата: 5-04-2021, 21:52
5-04-2021, 21:52

1. Інформація та повідомлення

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  30. Мультимедіа як ознака сучасного інф...
Наступна сторінка:   2. Інформаційні системи

РОЗДІЛ I

КОДУВАННЯ ДАНИХ ТА АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом».

Вінстон Черчилль

Інформація та повідомлення — це синоніми?

Інформація є фундаментальним поняттям науки інформатики. Але інформація — це не тільки наукове поняття, а і те, із чим стикається сучасна людина щодня у повсякденному житті, професійній діяльності та на дозвіллі.

Завдання № 1

Розглянь схему до кожного зображення.

Люди з різним життєвим досвідом куштують однакове печиво.

1. Дай відповіді на запитання:

• Чи можна назвати всі відомості у кожній піраміді інформацією?

• Чому вони однакові на нижньому рівні піраміди і різняться на інших?

• Які відомості можна назвати повідомленнями?

• Яклюдина сприймає повідомлення із навколишнього світу?

2. Пригадай вивчене раніше. У яких формах може існувати інформація? Дай назву кожній формі інформації на кожному рівні піраміди. Перевір свої міркування, скориставшись рубрикою «Запитання-відповіді».

3. Об'єднайтеся у групи і запропонуйте свої варіанти подібних ситуацій.

Завдання № 2

Ознайомся з інформацією.

Було проведено експеримент. Хлопцю, дівчині і бабусі показали світлину із журналу і попросили відповісти, яку інформацію вони отримали.

1. Поміркуй та дай відповідь на питання: чому ці люди, отримавши інформацію з одного джерела, сприйняли її по-різному?

2. Пригадай та назви властивості інформації.

3. Перевір свої міркування, скориставшись рубрикою «Запитання-відповіді».

Завдання № З

Об'єднайтеся у групи, ознайомтесь із інформацією і зробіть висновки.

1. У скільки разів 1024 більше за 1018? 1024 — це скільки трильйонів?

2. Наведи приклади біологічної інформації.

3. Чи погоджуєшся ти з тим, що ніяка інформація не може існувати без джерела? Аргументуй свою думку.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що таке інформація?

Існує багато наукових визначень поняття «інформація», але більшість сучасних вчених в різних галузях знань вимушені визнати, що вичерпне поняття інформації сформулювати неможливо, оскільки воно залежить від напрямків наукових досліджень та завдань, що вирішуються в кожній науково-прикладній ситуації.

1. У побуті «інформувати» — означає «повідомити щось, невідоме раніше». Тобто інформація — це те, що знімає невизначеність конкретного поняття.

2. У техніці під інформацією розуміють повідомлення, передані у формі знаків або сигналів.

3. У нормативних актах, наприклад, можна знайти такі визначення:

Сучасне наукове уявлення про інформацію дуже точно сформулював Нор-берт Вінер, «батько» кібернетики.

Інформація — це позначення вмісту, отриманого із зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього й пристосування до нього наших почуттів.

Які є форми існування інформації?

Будь-яка інформація подається у вигляді повідомлень. Одне й те саме інформаційне повідомлення (стаття в газеті, оголошення, лист, довідка, розповідь, креслення, радіопередача й т.п.) може містити різну кількість інформації для різних людей — залежно від їхніх попередніх знань, від рівня розуміння цього повідомлення й цікавості до нього.

Повідомлення, складенеяпонською мовою, не несе ніякої інформації людині, що не знає цієї мови, але може бути високоінформативним для людини, що володіє японською. Ніякої нової інформації не містить і повідомлення, викладене знайомою мовою, якщо його зміст незрозумілий або вже відомий. Отримавши певну кількість повідомлень, людина на їх основі може сформувати уявлення, поняття, судження — це більш висока форма існування інформації. І, нарешті, обмірковуючи уявлення, поняття чи судження в певній галузі, апробуючи їх і отримуючи досвід, людина отримує знання — це найвища форма існування інформації для людини.

За допомогою чого подається інформація?

Інформація може подаватися за допомогою:

• текстів, малюнків, креслень, фотографій;

• світлових або звукових сигналів;

• радіохвиль;

• електричних і нервових імпульсів;

• магнітних записів;

• жестів і міміки;

• запахів і смакових відчуттів;

• генів, за допомогою яких передаються спадкові ознаки організмів. Інформація, подана за допомогою спеціальної системи позначень, називається даними.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Наведи приклади джерел інформації. Вкажи, за допомогою яких позначень подається інформація в кожному джерелі.

2. Наведи приклади повідомлень, які не відповідають одній або декільком властивостям інформації: актуальність, повнота, достовірність, зрозумілість, своєчасність.

3. Інформація та повідомлення — це синоніми? Аргументуй свою відповідь.

4. Ознайомся з уривком із тексту Закону України «Про інформацію»:

«Кожна людина має право на інформацію. Це означає, що кожен може вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Основу правового регулювання права на інформацію в Україні становить Конституція України. Конституційні гарантії права на інформацію закріплено у статтях 32, 34, 40 та 50.

Це право, які більшість прав людини, не с абсолютним, тобто у деяких випадках його здійснення може бути обмеженим. Перелік цих випадків наводиться у статті 34 Конституції України».

• Поясни, як ти розумієш своє право на інформацію.

• Наведи приклади, коли ти можеш бути обмеженим/обмеженою у доступі до інформації.

5. Як ти вважаєш, у яких формах може існувати інформація в таких інформаційних системах:

• комаха; • система розпізнавання облич;

• собака; • дворічна дитина?

• комп'ютер;

Проведіть на цю тему дискусію з однокласниками.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Коршунова (2021)

 Попередня сторінка:  30. Мультимедіа як ознака сучасного інф...
Наступна сторінка:   2. Інформаційні системи^