Інформація про новину
  • Переглядів: 2427
  • Дата: 5-04-2021, 21:56
5-04-2021, 21:56

8. Поняття об'єкта, його властивості та методи

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7. Інформаційні ресурси та технології
Наступна сторінка:   9. Текстові поля

РОЗДІЛ II

АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМИ

Що нового є в об'єктно-орієнтованому програмуванні порівняно зі структурним програмуванням, яке вивчалося в 7-му класі?

Ти вже вмієш програмувати в середовищі Python розв'язання різноманітних задач. Однак створені в 7-му класі програми не мали інтерфейсу користувача — у них не було кнопок, прапорців, перемикачів, полів для введення тексту. У 8 класі ми навчимося створювати саме такі справжні Windows-програми. А для цього необхідно зрозуміти деякі нові поняття.

Інтерфейс користувача (англ. User Interface, Ul) — засіб зручної взаємодії користувача з програмою, інформаційною системою.

Завдання № 1

Розглянь малюнок та назви зображені на ньому об'єкти, скориставшись запропонованими словами.

Об'єкт у програмуванні, так само, як і об'єкт у навколишньому світі, — це щось таке, що можна роглядати цілісно, окремо від інших об'єктів.

Завдання № 2

Розглянь програмні середовища і дай відповіді на питання.

1. Що в середовищі Scratch є об'єктом?

2. Що у вікні збереження документа є об'єктом?

3. Які властивості має кожен із названих тобою об'єктів?

4. Які значення цих властивостей?

Щоб написати програмуу Python, яка відкривається у власному вікні, потрібно використати модуль tkinter.

Завдання № З

Важко собі уявити сучасну програму без жодної кнопки. Створимо найпростішу програму, яка відкривається у вікні, що містить кнопку.

1. Створи подану програму в середовищі Python та перевір її дію.

2. Спробуй пояснити, що означає кожен рядок коду цієї програми.

3. Яка властивість кнопки яким значенням тут ініціалізується?

Завдання №4

Спробуй дати відповіді на запитання самостійно або скористайся рубрикою «Запитання-відповіді».

• Що таке синтаксис?

• Що має кожен об'єкт?

• Чим властивість об'єкта відрізняється від його методу?

Завдання № 5

Наша програма зараз не виконує ніяких дій. Як ти думаєш, що потрібно зробити, щоб програма реагувала на натискання кнопки?

Вибери один із запропонованих варіантів.

• Задати для кнопки інший текст.

• Запрограмувати подію натискання кнопки.

• Записати на початку програми команду на кшталт «Якщо кнопку натис-нуто, виконати певну дію».

Завдання № 6

Спробуй дати відповіді на запитання.

1. Що таке функція? Згадай означення з курсу математики.

2. Що таке функція в програмуванні? Поясни, використовуючи рубрику «Запитання-відповіді».

3. Спробуй здогадатися, яка подія відбувається в наведеному коді, з якою функцією вона пов'язана і що є результатом виконання цієї функції. Що в цьому коді є об'єктом, що — властивістю об'єкта, а що — його методом?

Завдання № 7

Створи програму з однією кнопкою, по натисканні якої виводити-меться слово «Привіт!».

Для цього створи функцію виведення тексту «Привіт», тіло якої спробуй написати самостійно замість синього прямокутника в наведеному нижче коді та додай до конструктора Button параметр, що прив'язуватиме цю функцію до події натискання кнопки.

Завдання №8

Спробуй дати відповіді на запитання самостійно або скористайся рубрикою «Запитання-відповіді».

1. Що таке об'єктно-орієнтована програма?

2. Як прив'язати функцію до події?

3. Яким службовим словом починають описувати функцію?

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що таке об'єкт?

Об'єкт у програмуванні, так само, як і об'єкт у навколишньому світі, — це щось таке, що можна розглядати цілісно, окремо від інших об'єктів. Слово «об'єкт» походить від латинського objectum — предмет, явище. Але об'єктами є не лише предмети чи явища матеріального світу, але й поняття, які створюють і використовують люди. Зокрема, в програмуванні об'єкти є базовими елементами, основою для створення програми для користувача.

Що таке властивості об'єкта?

Властивості — це певні параметри, характеристики об'єкта, значення яких описують його зовнішній вигляд чи стан. Наприклад, об'єкт — олівець, властивість — колір, значення властивості — зелений; властивість — довжина, значення властивості — 15 см.

Що таке методи об'єкта?

Методи — мініпрограми, що пов'язані з об'єктами.

Для виклику (виконання) методу об'єкта використовують такий синтаксис: Ім'я_о6'єкта.метод()

Наприклад, метод packQ — вбудована мініпрограма раск() в модулі tkinter, результатом виклику якої є зображення та розташування у вікні об'єкта, ім'я якого вказано перед іменем методу:

Що таке синтаксис?

Синтаксис — це правило запису команд мовою програмування.

Який синтаксис створення об'єкта?

Об'єкт=конструктор(властивість=значення).

Ось приклад створення кнопки з написом «ОК» на ній.

Що таке функція?

Функція — це фрагмент коду, що виконує те чи інше завдання.

Функція — це майже те саме, що метод, тільки прив'язується вона до подій, а не до об'єктів.

Який синтаксис опису функції?

Ім'я функції користувач вигадує самостійно.

Тіло функції — це команди, які виконуватимуться в разі виклику функції. Наприклад, ось функція button_clicked, що виводить числа від 1 до 9:

Як працює об'єктно-орієнтована програма?

Об'єкти реагують на події, що стаються в програмі. Кожна подія приводить до виконання методу об'єкта або описаної програмістом функції.

Уся об'єктно-орієнтована програма — це набір об'єктів, пов'язаних із ними подій та методів, що опрацьовують ці події.

Для чого призначений модуль tkinter і як його підключати?

Модуль tkinter призначений для створення елементів інтерфейсу користувача, а отже, справжньої Windows- чи Linux-програми. Приклади елементів інтерфейсу (їх також називають елементами керування): вікна, кнопки, прапорці, перемикачі, написи, текстові поля. Підключення модуля:

Яким чином пов'язати об'єкт з подією та функцією?

Існують стандартні події, які можуть відбуватися з об'єктами. Наприклад, для кнопки — це її натискання, для прапорця чи перемикача —їх встановлення. Щоб виконувалася певна функція при настанні стандартної події, пов'язаної з об'єктом, потрібно параметру конструктора об'єкта command присвоїти ім'я цієї функції.

Функція, пов'язана з певною подією, називається обробником події.

У наведеній програмі до події натискання кнопки btn прив'язується функція btn_click таким чином: command=btn_click.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Поясни, що означає кожен рядок наведеного коду.

2. Проаналізуй наведені нижче програми.

Яка з програм після натискання кнопки «ОК» виведе повідомлення «НеїІо»? Перевір відповідь на практиці.

3. Проаналізуй наведений нижче код. Що відбуватиметься в разі натискання кнопки?

4. Додай у створену на цьому уроці програму ще одну кнопку з назвою «Прощання», після натискання якої виводитиметься текст «Бувай».

5. Що нового є в об'єктно-орієнтованому програмуванні порівняно зі структурним програмуванням, яке ви вивчали в 7 класі? Обґрунтуй свою відповідь.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Коршунова (2021)

 
Попередня сторінка:  7. Інформаційні ресурси та технології
Наступна сторінка:   9. Текстові поля^