Інформація про новину
  • Переглядів: 220
  • Дата: 5-04-2021, 21:58
5-04-2021, 21:58

10. Написи та зображення в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  9. Текстові поля
Наступна сторінка:   11. Списки в Python

На що користувач звертає увагу насамперед, коли відкриває незнайому програму?

Продовжимо удосконалювати нашу програму привітання. Користувач, який запустить програму вперше, може не зрозуміти, для чого призначено текстове поле. Щоб надати користувачу підказку, створимо напис. Крім того, буде набагато краще, якщо програма виводитиме текст привітання у своєму ж вікні, а не у вікні консолі Python. А ще цікавіше буде, коли поруч зі словами привітання виводитиметься відповідне зображення.

Вікно консолі — це вікно, яке відкривається при запуску IDLE Python. В ньому в текстовому форматі відображаються результати виконання програми і повідомлення про помилки.

Завдання № 1

Є вікно розміром 150x100 пікселів. Потрібно за 50 пікселів від нижнього краю та по центру вікна в горизонтальному вимірі вивести напис «Програмування». Довжина напису — 100 пікселів, висота — 20 пікселів.

У наведеному нижче коді перший рядок — це створення об'єкта-напису ІЬІ. Другий рядок коду — це метод place, що нічим не відрізняється від аналогічного методу для кнопки або текстового поля. Доповни цей рядок, вказавши х та у— координати верхнього лівого кута невидимої рамки навколо тексту напису. Добери такі значення, щоб виконувалася умова завдання.

Завдання № 2

У програмі привітання, користуючись рубрикою «Запитання-Відповіді»:

1. Додай напис з текстом «Ваше ім'я» зліва біля текстового поля.

2. Кнопку розмісти в центрі вікна по горизонталі.

3. Створи ще один напис для виведення в ньому тексту привітання після натискання кнопки.

Завдання № З

Для того, щоб вставити зображення у вікно програми, потрібно:

1) створити та розташувати у вікні полотно;

2) завантажити та присвоїти певній змінній саме зображення з файлу;

3) розмістити завантажене зображення на полотні.

Розглянь уважно код для вставлення зображення. Спробуй пояснити, яке призначення кожного рядка коду та параметрів у ньому, використовуючи описаний вище алгоритм.

Завдання № 4

Користуючись рубрикою «Запитання-Відповіді»,

внеси у програму «Привітання» такі зміни:

A) Розшир вікно програми по вертикалі до 600 пікселів.

Б) Створи полотно розміром 400x350 пікселів і розмісти його під вітальним написом.

B) Додай код виведення зображення з файлу, який має бути збережений у тій самій папці, що і файл програми.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що таке елемент керування?

Елемент керування — це об'єкт, який дає змогу користувачеві взаємодіяти з програмою (бачити щось, вводити, натискати тощо).

Наприклад, кнопка, текстове поле, напис у вікні програми — це елементи керування.

Які є найпоширеніші елементи керування?

Найпоширеніші елементи керування, що використовуються в Python:

З елементів керування складається інтерфейс користувача програми. (Англійською — User Interface. Скорочено — UI).

Що таке текстовий напис і як його створити?

Текстовий напис — це об'єкт, призначений для виведення тексту у вікні програми.

Для додавання напису використовують такий синтаксис:

Щоб відобразити створений напис у вікні, можна використовувати ті самі методи, що й для кнопки чи текстового поля, наприклад метод place. Але потрібно пам'ятати, що координати х та у в цьому методі — це координати лівого верхнього кута невидимої рамки, яка оточує текст напису.

Як у написі вивести дані, які ввів користувач у текстове поле?

Треба використати конструктор напису на кшталт зображеного.

Як вивести в одному написі кілька текстових рядків?

Потрібно в конструкторі напису зчепити ці рядки за допомогою символа +.

Як вивести зображення у вікні програми?

Виведення зображення у вікні програми подібне до того, як художник створює картину та розміщує її на стіні.

1) Потрібно підготувати місце, де розміщуватиметься картина. У Python — це елемент керування Canvas, що перекладається як «полотно», хоча більше він подібний до стіни, на якій можна вивішувати картини.

Для розташування створеного полотна у вікні можна використовувати метод pack або place.

2) Створення самої картини, тобто присвоєння певній змінній зображення з файлу, який має міститися в тій же папці, що й програма.

3) Розміщення картини на стіні — виведення зображення в точці з координатами, що вимірюються від лівого верхнього кута елемента керування Canvas.

Отже, для виведення зображення у вікні потрібен код, що подібний до наведеного нижче.

1) Створення об'єкта типу Canvas — це як підготовка стіни.

Що означає параметр anchor методу createjmage?

Значення параметра anchor=NW вказує, що координати х, у відповідають лівому верхньому куту зображення. North West — північний захід.

Звичайно, параметр anchor може набувати й інших значень.

На рисунку показано його можливі значення та відповідні точки прив'язки.

Зауважимо, що якщо аргумент anchor опущений, то це означає прив'язку до центра зображення.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Як називається конструктор напису і який синтаксис його створення?

2. Як розташувати напис у вікні?

3. Як створити та розташувати полотно у вікні?

4. Як вивести у полотні зображення з файлу?

5. Поясни призначення кожної з трьох команд, за допомогою яких у вікні програми виводиться зображення.

6. Вкажи всі рядки коду, за допомогою яких смайлик буде виведено по центру вікна. Розмір вікна — 200 х 200, смайлика — 100x100.

7. Які координати потрібно дописати у коді виведення зображення машини, що розташована по нижньому краю вікна та по центру відносно осі х? Висота зображення машини — 100 пікселів.

Установи відповідність між фрагментами коду та вікнами програм, що ними створюються. Поясни свій вибір.

9. Доповни програму привітання ще однією кнопкою. У разі натискання різних кнопок мають виводитися різні зображення.

10. Чому зображення виводиться не однією командою, а трьома? У чому доцільність використання кожної з цих команд окремо?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Коршунова (2021)

 Попередня сторінка:  9. Текстові поля
Наступна сторінка:   11. Списки в Python^