Інформація про новину
  • Переглядів: 381
  • Дата: 5-04-2021, 22:01
5-04-2021, 22:01

15. Автоматичний пошук або заміна фрагментів тексту (Я — редактор/редакторка)

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  14. Елемент керування «шкала». Проект «...
Наступна сторінка:   16. Форматування з використанням стилі...

РОЗДІЛ III

Як відредагувати текст відповідно до зразка?

Проблема — складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Кожна проблема має усталені кроки її вирішення.

Алгоритм рішення проблеми (відредагувати текст відповідно до зразка)

Завдання № 1

Визначення проблеми

Відкрий текст-заготовку до уроку (Текст для редагування l.docx). Порівняй вигляд початкового тексту та тексту, який потрібно отримати в результаті (із увімкненим режимом «Недруковані символи»

Початковий текст

Результат:

Назви принаймні 5 відмінностей між початковим та фінальним документом.

Завдання № 2

1. Об'єднайтесь у пари та визначте, яке значення мають подані нижче не-друковані символи (рекомендовані методи: пошук відповіді у довідці текстового процесору, в Інтернеті, дослідження — ввести/видалити символ і проаналізувати результат).

Символи:

Недруковані символи,

або знаки форматування, — це символи, що використовуються для форматування тексту у текстових процесорах і не відображаються під час друку. їх відображення дає змогу зрозуміти, чому текстовий процесор подає документ саме так, як ти його бачиш.

2. Складіть список тих символів, які потрібно замінити у тексті із завдання 1.

3. Зробіть висновки.

a) Нерозривний пробіл використовують для того, щоб....

b) Між словом і символом «тире» після нього ставлять нерозривний пробіл, щоб...

c) Розрив рядка застосовують, коли ...

d) Текст, скопійований із вебсторінки, часто містить...

e) У даному тексті потрібно замінити... на ...

f) Слово «проект» за новим правописом......, тому....

Знайдіть у мережі Інтернет клавіші або їхні комбінації, які використовують для введення найпоширеніших недрукованих символів: кінець абзацу, розрив рядка, нерозривний пробіл, табуляція.

Завдання № З

Ідеї щодо рішення проблеми

Опрацюй інформацію з рубрики «Запитання-Відповіді» або з вебсторінки

https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BF%D0%BE%D1%88%

D1%83%D0%BA-%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD% D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81 %D1%82%D1%83-c6728c16-469e-43cd-afe4-7708c6c779b7

Зроби ВИСНОВКИ.

• Текст можна редагувати, видаляючи та замінюючи символи вручну, а можна...

• Щоб зробити пробіли перед усіма символами «тире» нерозривними, потрібно...

Завдання № 4

План реалізації.

1. Складіть план дій, перелічивши всі автозаміни та заміни вручну, які потрібно виконати.

2. Доповніть блок-схему циклічного алгоритму заміни довільної кількості послідовних пробілів одним.

Завдання № 5

Реалізація та перевірка результату.

Відредагуй текст із файлу-заготовки Текст для редагування l.docx та порівняй результат, відображений в режимі показу недрукованих символів, зі зразком, наведеним у завданні 1.

Завдання № б

Проаналізуй виконання завдань 1-5 відповідно до схеми.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Які є способи редагування тексту?

Найпростішими операціями редагування тексту є видалення, вставка і заміна символів. Видалити символ зліва від курсора можна за допомогою клавіші Backspace (<-), а справа — клавіші Delete.

Але якщо текст багатосторінковий і є потреба відшукати певні фрагменти тексту або замінити слова чи символи, які повторюються, наприклад в усьому тексті потрібно замінити два пробіли на один, то використовують автоматичний пошук і заміну (її ще називають автозаміною).

Для автоматичного пошуку тексту потрібно:

1. Натиснути кнопку Пошуку групі Редагування вкладки Основне.

2. В області Навігація ввести фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. Нижче в цій області відображатимуться всі входження фрагмента в документ. їх можна вибирати.

Якщо ж у документі потрібно замінити певний фрагмент тексту на інший, то потрібно виконати такі дії:

1. Вибрати в групі Редагування вкладки Основне кнопку Замінити або натиснути клавіші Ctrl+H.

2. Увести в поле Знайти потрібний фрагмент тексту (наприклад, «товар»).

3. Увести в поле Замінити на текст для заміни потрібного фрагмента (наприклад, «гроші»).

Для того, щоб заміна відбувалася автоматично в усьому документі, слід натиснути кнопку Замінити все, а для вибіркової заміни — кнопку Знайти далі, а потім, за потреби, — кнопку Замінити.

Для заміни або вилучення недрукованих символів потрібно розкрити повне подання діалогового вікна Пошук і замінювання, натиснувши кнопку Більше » (напис зміниться на Менше »), а потім ввести в поля Знайти та Замінити на необхідні символи, вибравши їх зі списку Спеціальний.

Зауважте, що в полях Знайти та Замінити на недруковані символи відображаються як комбінації символу Л із якоюсь літерою. Ось приклад діалогового вікна, у якому введено параметри заміни символа «розрив рядка» — АІ (І — перша літера словосполучення line break) на символ «кінець абзацу» — др (р — перша літера слова paragraph).

Під час пошуку чи заміни фрагменту тексту також можна задавати додаткові параметри:

Що таке «підставні знаки» і як їх використовувати для автоматичного редагування текстів?

Розглянемо приклад. Припустимо, в англійському тексті потрібно всі правильні дієслова, які закінчуються на літеру «е», записати в минулому часі. Було: believe, arrive, celebrate, compare, continue, like тощо.

Має стати: believed, arrived, celebrated, compared, continued, liked тощо. Якщо текст достатньо великий, то виконати це завдання вручну нереально. Але можна скористатися так званими підставними знаками — символами, за допомогою яких можна створювати шаблони пошуку або заміни, наприклад символ * (зірочка) означає будь-яку кількість будь-яких символів, ? (знак питання) означає будь-який один символ, а використання квадратних дужок ([і]) дозволяє здійснити пошук певних наборів або діапазонів символів.

Щоб скористатися цим засобом, потрібно у вікні Пошук і замінювання встановити прапорець Знаки підстановки — тоді у списку Спеціальний замість недрукованих символів відображатимуться підставні знаки.

Ось як виглядатиме вікно Пошук і замінювання для виконання нашого завдання (малюнок на наступній сторінці).

За допомогою підставних знаків можна відшукати практично будь-які фрагменти символів у тексті, а також виконати їх заміну.

Приклади складання шаблонів:

• Шаблон р[аеєиіїоуюя]р дає змогу відшукати всі послідовності літер, які починаються на «р», закінчуються на «р» і містять усередині голосну літеру.

• За допомогою шаблону [0-9] можна знайти будь-яку цифру.

• Шаблон <к?т> дасть можливість відшукати всі слова із трьох літер, перша з яких — «к», остання — «т», а посередині може бути будь-яка літера.

Які типові помилки бувають в оформленні текстів і як їх виправляти?

Далі розглянуто кілька найтиповіших помилок форматування, які часто трапляються в текстах з Інтернету та текстах, набраних недосвідченими користувачами.

Текстовий процесор виправляє цю помилку під час введення тексту автоматично, однак можна також ввести код символа: коротке тире — Alt+0150 (на правій цифровій клавіатурі); довге тире — Alt+0151 (на правій цифровій клавіатурі).

Неправильний текст

Правильний текст

Помилка

День Соборності — це свято.

День Соборності — це свято.

Новий рядок починається із символа тире.

Щоб цього уникнути, між словом і наступним за ним тире ставлять нерозривний пробіл (клавіші Ctrl+Shift+пробіл).

Неправильний текст

Правильний текст

Помилка

День Конституції, День Соборності — це свята.

День Конституції, День Соборності — це свята.

Перед комою поставлено пробіл.

Зауважте, що пробіли завжди ставляться після таких розділових знаків, як кома, крапка, крапка з комою, двокрапка, знак питання та знак оклику, але ніколи не ставляться перед ними.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Наведи приклади редагування тексту, у яких доцільно застосувати прийоми автоматичного пошуку або заміни тексту.

2. Поясни, які дії потрібно виконати для автоматичної заміни одних фрагментів тексту іншими.

3. Проведіть змаганння: хто вигадає більше слів, які можна знайти за шаблоном зі знаками підстановки *ак?>.

4. Проаналізуй поданий текст та опиши прийоми редагування, яких він потребує. Що потрібно відредагувати вручну, а що — автозаміною?

5. Відкрий файл-заготовку Текст для редагування 2.docx з текстом, проаналізованим у попередньому завданні. Відредагуй цей текст.

6. Відкрий файл-заготовку День числа rti.docx. Він містить багато чисел. Скориставшись підставними знаками, відформатуй усі числа червоним і жирним шрифтом, разом із десятковими комами, скісними рисками та двокрапками, які можуть використовуватися в числах і датах. Для цього у вікні Пошук і замінювання потрібно перейти на вкладку Знайти, встановити прапорець Знаки підстановки, ввести необхідний шаблон, а потім у меню кнопки Знайти у вибрати Основний документ.

7. Обґрунтуй, чому важливо дотримуватися правил введення текстів, зокрема необхідність відсутності зайвих пробілів, застосування розривів рядків, абзаців, сторінок тощо.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Коршунова (2021)

 Попередня сторінка:  14. Елемент керування «шкала». Проект «...
Наступна сторінка:   16. Форматування з використанням стилі...^