Інформація про новину
  • Переглядів: 131
  • Дата: 12-04-2021, 22:02
12-04-2021, 22:02

15. Козацькі повстання (війни) наприкінці XVI століття

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  14. Реєстрове козацтво
Наступна сторінка:   16. Походи козаків першої чверті XVII сто...

Згадайте, коли відбулася козацька реформа, й що вона передбачала.

Як ви розумієте значення понять «кріпацтво», «реєстрове козацтво»?

Чи пам'ятаєте ви, що перша згадка про козаків датується 1489 роком?

1. Причини козацьких повстань

Зростання козацького стану непокоїло уряд Речі Посполитої. Проте зашкодити цьому влада не могла. Поширення фільварків та узаконення кріпацтва Литовським статутом 1588 року посилило соціальну напруженість і збільшило кількість селян-утікачів на Запорожжя. Натомість постійні військові походи козаків швидко робили із селян вправних воїнів.

Покозаченню і зростанню чисельності запорожців сприяла також і непослідовна політика Речі Посполитої. Зазвичай на війну запрошували більше козаків, ніж було у реєстрі, обіцяючи різні винагороди. Після завершення військових дій не лише не давали обіцяного, але й примушували запорожців відмовитися від козакування. Відтак декларовані права козаків часто зводила нанівець практика тогочасного життя. Через брак грошей у казні платню за службу не лише затримували, а і почасти не виплачували.

Стосунки між владою і козаками особливо загострилися наприкінці XVI століття. В 1590 році польський сейм виніс дві ухвали щодо козацтва. В першій йшлося про збільшення козацького реєстру на випадок війни з Османською імперією. Друга ухвала — «Про порядок щодо низовців і України» — мала на меті упокорити козацтво. Згідно із цим документом, встановлювали суворий контроль за набором реєстровців, призначенням козацької старшини зі шляхти. Нереєстровців зобов'язали залишити Дніпровий Низ. їм заборонили постачати зброю, продовольство, порох. За окремою ухвалою того ж сейму король Сигізмунд III мав право роздавати «пустки» за Білою Церквою, зокрема і землі, які здавна колонізували уходники та запорожці. Такі заходи посилили незадоволення серед козацтва і призвели до відкритої непокори, яка вилилася у повстання.

1. Які фактори посилили втечі селян на Запорожжя?

2. У чому проявилася непослідовна політика Речі Посполитої щодо козаків?

3. Які постанови прийняв польський сейм у 1590 році? Що вони передбачали?

З листа кримського хана Девлета І Гірея до польського короля Сиґізмунда II Авґуста

«Однак перша наша угода і докінченім не ким іншим розірвалися, як тільки окраїнними козаками вашими, які безперестанно шкоди великі державі нашій чинять; з тих овець, які на полі ходили, нам велика десятина приходила, а ті вівці козаки ваші українні відібрали; коні, кобили й худобу, стада великі безперестанно беруть і на Україну вашу до Черкас і до Канева пригонять; також і каравани Хаджі Абдурахліна і Каябули на Дніпрі, коли вони переправлялися на Тавані, козаки ваші українні погромили і скарби чималі забрали, а цим нам шкода велика причинилася, а в докінченні все те було обумовлене, щоб такі шкоди проміж нас не мали бути».

1. У чому хан Девлет І Гірей дорікає королю Сигізмунду II Авґусту?

2. Спрогнозуйге, як цей лист вплинув на відносини між польською владою та козаками.

2. Повстання під орудою Криштофа Косинського

До вибуху загального невдоволення призвів конфлікт між одним із козацьких ватажків Криштофом Косинським та білоцерківським старостою князем Янушем Острозьким. Князь силоміць приєднав до староства маєток Рокитно, наданий Косинському за службу сеймовою ухвалою 1590 року. Обурений такими діями, Косинський на чолі загону козаків у грудні 1591 року захопив Білу Церкву. Так розпочалося повстання, яке за нетривалий час поширилося на значну територію. Криштоф Косинський іменував себе гетьманом і визнавався таким козаками.

Тривалий час влада не поспішала протидіяти козакам, вважаючи цю боротьбу приватною справою князів Острозьких. Проте згодом надала князям військову підтримку. В лютому 1593 року козаки програли бій під ІГ яткою (нині Чуднівський район Житомирської області). Повстанці капітулювали, зобов'язавшись скинути з гетьманства Криштофа Косинського, повернути захоплену раніше зброю, відступити за пороги, відрахувати з війська усіх княжих слуг, що примкнули до повстання, і надалі служити князям Острозьким, «ніколи проти них не бунтуючи».

Навесні 1593 року Криштоф Косинський спробував поновити повстання. На цей раз об'єктом козацьких претензій став черкаський староста князь Олександр Вишневецький, який брав участь у королівському війську в битві під П'яткою. В сутичці біля міста Черкаси загинув Криштоф Косинський. Однак наступні успішні дії козаків змусили Олександра Вишневецького піти на поступки. За укладеною між ним і запорожцями угодою, козаки отримали право вільно виходити на Запорожжя; учасникам повстання 1591-1593 років гарантували амністію; князь мав повернути захоплене майно і коней. Такі рішення фактично перекреслювали сеймові ухвали 1590 року.

1. Назвіть передумови повстання Криштофа Косинського.

2. На яких умовах повстанці капітулювали у лютому 1593 році?

3. Що передбачала угода, укладена між запорожцями та князем Олександром Вишневецьким?

3. Повстання 1594-1596 років та його результати

Чергове загострення стосунків між козаками і владою знову призвело до повстання. Йому передувала війна між Священною Римською та Османською імперіями, розпочата в 1593 році. Весною 1594 року султан готував похід татарських загонів на допомогу турецькому війську. В зоні цього походу були й порубіжні українські землі, захистити яких від нападу татар уряд Речі Посполитої не міг. Тому він оголосив мобілізацію добровольців. Один із таких загонів очолив Северин Наливайко. Щоб запобігти татарським наступам на українські землі, загін Северина Наливайка здійснив кілька успішних походів на Молдову, васала турецького

султана. Однак, ситуацією скористався польський уряд, посадивши на молдовський престол свого ставленика Єремію Могилу, котрий визнав протекторат польського короля і зумів залагодити конфлікт між Річчю Посполитою та Османською імперією. Козакам заборонили здійснювати походи на молдовську територію. Таке рішення вони сприйняли як обмеження своїх прав і знову повстали. Одночасно діяло кілька загонів, котрими керували Северин Наливайко, Григорій Лобода та Матвій Шаула.

Упродовж 1594-1596 років повстання охопило Брацлавщину, Волинь,

поширилося на Білорусь. До козацького війська долучалися селяни та містяни, незадоволені утисками з боку влади. Місцева королівська адміністрація і шляхта не могли протидіяти чисельним, добре озброєним і загартованим у боях повстанським загонам. Тому вперше було вирішено залучити до боротьби з козаками регулярну армію. Її очолив польний гетьман Станіслав Жолкевський.

У березні 1596 року відбулася битва в урочищі Гострий Камінь.

Переможною вона не стала для жодної зі сторін. Після бою козаки відступили до Переяслава. Згодом поблизу міста Лубни, заклали добре укріплений табір на річці Солониці. Отримавши підмогу, коронне військо оточило повстанців. Становище ускладнилося тим, що в таборі перебували жінки, діти, поранені, котрі рятувалися від помсти з боку влади. Облога тривала близько двох тижнів. В обмін на вільний вихід, козаки погодилися видати своїх ватажків і наприкінці травня 1596 року склали зброю. Однак гетьман не дотримав обіцянки. В результаті кривавої розправи коронного війська над повстанцями було знищено близько десяти тисяч люду. Ця подія ввійшла в історію під назвою Солоницька трагедія. В 1597 році у Варшаві стратили Северина Наливайка Сучасник так характеризував козацького ватажка: «Була то особа красна, до того ж воїн не останній». Повстання кінця XVI століття засвідчили спромогу козаків боротися за свої права. Натомість жорстокі дії з боку влади мали на меті упокорити козацтво.

1. Перелічіть обставини, які загострили відносини між козаками і урядом Речі Посполитої.

2. На які території поширилося повстання під проводом Северина Наливайка?

3. Стисло охарактеризуйте Солоницьку трагедію.

Ім’я (повне). Северин (Семерій) Наливайко.

Народження. Дослідники припускають, що Северин народився в першій половині 60-х років XVI століття в містечку Гусятині (сучасна Тернопільщина) або Острозі. Його батько займався кушнірством — обробкою хутра та виготовленням хутряних виробів, а старший брат Дем'ян (Даміан) був настоятелем домашньої церкви Василя-Костянтина Острозького, викладачем Острозької академії, поетом.

Освіта. Острозька академія.

Ключові події життя. Змолоду козакував на Запорожжі. Сучасники відзначали яскраву зовнішність і благородство. Згодом вступив на службу до приватного війська Василя-Костянтина Острозького, дослужився до сотника. Брав участь у придушенні повстання під проводом Криштофа Косинського, що на певний час розсварило його з запорожцями. В 1594-1595 роках здійснив кілька походів у Молдову та Придністров'я. Очолив козацьке повстання 1594-1596 років. У таборі на річці Солониці його побратими, запідозривши у зраді, стратили Григорія Лободу. Згодом прихильники Григорія Лободи схопили Северина Наливайка і видали Станіславу Жолкевському. Життя і смерть Северина Наливайка породили численні народні легенди. До його образу зверталися чимало письменників, зокрема Тарас Шевченко і Ліна Костенко.

1. Що пов’язувало Северина Наливайка з містом Острог?

2. Відшукайте в біографії Северина Наливайка причину того, що під час повстання 1594-1596 років стосунки між ним і запорожцями були достатньо напруженими.

Попрацюйте з картою.

1. Які міста присягнули Криштофу Косинському як гетьману?

2. Де відбувся головний бій козацької війни 1591-1593 років?

3. Яка Січ була зруйнована татарами у 1593 році, а яка була зведена запорожцями цього ж року?

4. Через які міста проходив шлях кожного з козацьких загонів в повстанні 1594-1596 років?

5. Відшукайте місця з’єднання козацьких загонів Северина Наливайка та Матвія Шаули, Григорія Лободи.

6. Назвіть місця двох головних битв війни 1594-1596 років

7. Віднайдіть межі районів козацьких воєн 1591-1593 та 1594-1596 років.

1. Уважно розгляньте хмаринку подій. Випишіть у зошит із хмаринки роки та прізвища історичних діячів. Складіть із ними речення.

2. Допоможіть Ігорю розв’язати ребус та розшифрувати географічні назви. Знайдіть їх

на карті та поясніть, що між ними спільного.

3. Заповніть у зошиті порівняльну таблицю «Козацькі повстання 1590-х років».

4. Перевірте себе, зайшовши за посиланням.

 

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Хлібовська (2021)

 Попередня сторінка:  14. Реєстрове козацтво
Наступна сторінка:   16. Походи козаків першої чверті XVII сто...^