Інформація про новину
  • Переглядів: 922
  • Дата: 17-09-2018, 19:12
17-09-2018, 19:12

Закономірності успадкування. Закони Г. Менделя

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Генетична термінологія. Типи схрещува...
Наступна сторінка:   Взаємодія алелів. Множинний алелізм

Поміркуйте

Алель, що визначає темне забарвлення очей у людини, домінує над алелем, що зумовлює їхній блакитний колір. Чи можливе народження блакитноокої дитини у темнооких батьків?

Створення гібридологічного методу досліджень

Основи сучасного гібридологічного методу створив Грегор Мендель (мал. 60.1). Він досліджував наслідування різних ознак гороху. Провівши математичні підрахунки розподілу різних варіантів ознак у нащадків, Г. Мендель зміг установити закономірності успадкування ознак і сформулював свої закони. Саме Г. Мендель запропонував «задатки» ознак (гени) позначити літерами латинського алфавіту.

Закон чистоти гамет та цитологічна основа законів Г. Менделя

У своїх дослідах Г. Мендель упевнився, що і батьківський, і материнський організми мають два варіанти (алеля) спадкового «задатку» (гена). І кожному зі своїх нащадків

вони передають тільки один з них. Це правило отримало назву закону чистоти гамет.

Коли пізніше вивчили будову ядра клітин живих організмів, то виявили в них парні хромосоми. Ці структури розходилися поодинці в дочірні клітини під час кожного поділу. Тому вони чудово підходили під роль носія генів. І дійсно, саме хромосоми містять ДНК, у якій і розміщено гени клітин.

Схеми схрещування

Досліди зі схрещування в генетиці записують у вигляді схем схрещування, використовуючи генетичну символіку. У першому рядку записують генотипові формули батьків, у другому — типи їхніх гамет, у третьому — генотипи першого покоління і т. д. Якщо генів кілька, то вони у запису розташовуються в алфавітному порядку. Домінантний алель завжди пишеться перед рецесивним алелем того ж гена.

Нащадки, які утворюються в результаті схрещування, можуть відрізнятися між собою як за фенотипом, так і за генотипом. У такому випадку кажуть, що відбулося розщеплення ознаки у нащадків за генотипом і фенотипом. Записують це, розділяючи

групи нащадків за допомогою двокрапки. Наприклад, розщеплення за генотипом 1 (АА) : 2 (Аа) : 1 (аа) означає, що всіх нащадків можна поділити на 4 частини. З них одна частина буде мати генотип АА, дві — генотип Аа і ще одна — генотип аа.

Закон однотипності гібридів першого покоління

Нащадки першого покоління від схрещування стійких форм, які відрізняються за однією ознакою, мають однаковий генотип та фенотип за цією ознакою (мал. 60.2).

Закон розщеплення спадкових ознак у нащадків гібрида

Під час схрещування гібридів першого покоління між собою серед гібридів другого покоління у певних співвідношеннях з’являться особини з фенотипами вихідних батьківських форм та гібридів першого покоління (мал. 60.3).

У цьому випадку ми спостерігаємо у другому поколінні розщеплення за генотипом 1(ББ) : 2(Bb) : l(bb), а за фенотипом: 3 (фіолетові) : 1 (білі).

Закон незалежного комбінування спадкових ознак

Гени, які визначають різні ознаки й перебувають у різних групах хромосом, спадку-ються незалежно один від одного, унаслідок

чого серед нащадків другого покоління у певних співвідношеннях з’являються особини з новими (відносно батьківських) комбінаціями ознак (мал. 60.4).

У цьому випадку ми спостерігаємо у другому поколінні розщеплення за генотипом: 1(ААВВ) : 4(AaBb) : 2(AABb) : 2(AaBB) : 1(aaBB) : 2(ааВЬ) : 1(AAbb) : 2(Aabb) : 1(aabb), а за фенотипом: 9 (жовті гладенькі) : 3 (зелені гладенькі) : 3 (жовті зморшкуваті) : 1 (зелені зморшкуваті).

Генотипи AABB, AaBb, AABb і AaBB визначають однаковий фенотип, тому що в них міститься хоча б по одному домінантному алелю обох генів. Який алель буде в іншій хромосомі в цьому випадку, не має значення. Тому часто всі ці варіанти генотипів позначають як A-B-. Тире на місці другого алеля позначає те, що там може бути будь-який алель (домінантний чи рецесивний). У такому випадку запис розщеплення за генотипом буде мати вигляд:

9(A-B-) : 3(aaBB) : 3(AAbb) : 1(aabb).

Ключова ідея

Грегор Мендель сформулював кілька важливих законів, які встановлюють закономірності успадкування моногенних ознак. Ці закони стали основою класичної генетики.

Запитання та завдання

1. Чому горох виявився вдалим об'єктом для досліджень, які здійснював Г. Мендель? 2. На конкретному прикладі поясніть, як працює закон розщеплення спадкових ознак у нащадків гібридів. 3. Складіть генетичну задачу, яка ілюструвала б закон незалежного комбінування спадкових ознак.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 Попередня сторінка:  Генетична термінологія. Типи схрещува...
Наступна сторінка:   Взаємодія алелів. Множинний алелізм^